Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Procedury celne poza UE: Ryzyko i konsekwencje niezgłoszenia wywozu towaru

Utworzona: 2024-03-12


Producent busów, celem przeprowadzenia testów, wywiózł swoje auto z terytorium Unii Europejskiej do Szwajcarii. Z niewiadomych powodów nie dokonał on zgłoszenia towaru do procedury wywozu dokonując wyprowadzenia tego towaru z rynku unijnego.

Po testach, towar powrócił na teren UE korzystając z procedury tranzytu zewnętrznego (T1) i tu zaczął się problem. Procedura tranzytu zewnętrznego to procedura, która pozwala na przewóz towaru o statusie nieunijnym z jednego miejsca do drugiego miejsca pod dozorem celnym oraz zabezpieczeniem należności celno podatkowych.

Jeżeli towaru tego nie zgłosimy do procedury celnej dopuszczenia do obrotu towaru powracającego z całkowitym zwolnieniem z należności celnych, to przedsiębiorca będzie miał do zapłacenia 10 % cła, 18,6% akcyzy oraz 23% VAT od wartości towaru. Ze względu na brak procedury wywozu i możliwości udowodnienia powrotu tego towaru, ryzyko poniesienia wspomnianych kosztów jest bardzo wysokie. Procedura dopuszczenia do obrotu towaru powracającego to procedura, która pozwala na legalny powrót towaru na rynek unijny, po udowodnieniu, że towar ten nie uległ zmianom, przeróbkom lub modyfikacjom. Agencja celna obsługująca przedsiębiorcę zakładając, że działała w dobrej wierze, wystąpiła do organów celno skarbowych, o retrospektywne otwarcie procedury odprawy czasowej. O dziwo, zgodę taką otrzymała.

Należy zadać pytanie – jakim sposobem otwarta została procedura odprawy czasowej i na jakim towarze, o jakim statusie?
1. Na towarze o statusie unijnym?
2. Na towarze, który opuszczał UE?

Procedura odprawy czasowej to procedura specjalna, która dzięki uzyskaniu pozwolenia od organów celno skarbowych, pozwala na wwiezienie towaru o statusie celnym nie unijnym na terytorium unii na określony czas, np: targi, wystawy, eventy. Towar co do zasady powinien zostać z powrotem wywieziony poza terytorium UE w określonym w pozwoleniu terminie. Popełniony błąd pociągnął za sobą całą lawinę problemów. Zastosowanie powyższej procedury, skutkowało brakiem możliwości zamknięcia tranzytu bez ponoszonych opłat, co było bardzo niekorzystne dla przedsiębiorcy. Sprawa trafiła do rozpatrzenia w referacie wewnętrznym UCS, gdyż w oddziale nie potrafiono sobie poradzić z tak zawiłą kwestią. Ze względu na liczne popełnione błędy, nie będę dalej opisywać w jakim kierunku sprawa się potoczyła i jakie było jej zakończenie, napiszę natomiast jaki powinien być prawidłowy tok postępowania w tym konkretnym przypadku.
➡ Wpływa wniosek strony o zamknięcie procedury tranzytu z całkowitym zwolnienie z cła i podatków. (dołożone do tego są wszystkie dokumenty łącznie z retrospektywną procedurą odprawy czasowej).
➡ Organ na mocy ordynacji podatkowej, powinien rozszerzyć postępowanie o weryfikację wszystkich dokumentów dotyczących procedury odprawy czasowej. Decyzją organu, powinna zostać zmieniona procedura odprawy czasowej na procedurę wywozu oraz w kolejnym etapie powinna zostać wydana decyzja dopuszczająca towar powracający, do obrotu z całkowitym zwolnieniem z należności celno podatkowych poprzez jednoczesne zamknięcie procedury tranzytu. Tylko takie postępowanie prawidłowo zabezpieczyłoby przedsiębiorcę oraz naprawiłoby zgodnie z prawem pierwszy błąd, wywiezienie towaru bez zgłoszenia.

Autor: dr Izabella Tymińska, ekspert ds. ceł, prawa celnego, handlu zagranicznego
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Euroma Maciej Działoszyński


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels