Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Obowiązek informacyjny
na podstawie artykułu 13 RODO

Polityka prywatności dla użytkowników serwisów internetowych Novemedia Ltd - etransport.pl, trafficban.com, KuchniaKierowcy.pl, KierowcaDoZabrania.pl

Operator serwisu

Novemedia Ltd

działającą również jako etransport.pl

17 Toll House Grove
Tranent
East Lothian
EH33 2QR
Wielka Brytania

Wstęp - dane kontaktowe

 • Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez Novemedia Ltd działającą również jako etransport.pl, danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów, w tym osób odwiedzających strony internetowe Novemedia lub poszczególne strony markowe (dalej łącznie "Użytkownicy").

  Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów.

  W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa.

  Polityka ma charakter ogólny i wybiórczo prezentuje niektóre tylko kwestie. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są poszczególne regulaminy stron internetowych zarządzanych w imieniu Novemedia Ltd oraz klauzule informacje, które Użytkownik będzie otrzymywać w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, subskrypcji (newsletter), formularzy kontaktowych (założenie konta, prośba o kontakt, tworzenie ofert), konkursów, akcji promocyjnych, wydarzeń, itd. Podstawą wszelkich praw podmiotów danych i zasad ich przetwarzania jest wskazane niżej rozporządzenie ogólne RODO.

 • Dane kontaktowe Novemedia Ltd:
  Novemedia Ltd działającą również jako etransport.pl z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 17 Toll House Grove, Tranent, East Lothian, EH33 2QR - wpisaną do brytyjskiego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Companies House pod numerem SC393540, EU VAT GB 933184524
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Novemedia Ltd:
  E-mail: iod@novemedia.co.uk
  Adres: "Inspektor Ochrony Danych, Novemedia Ltd, 17 Toll House Grove, Tranent, East Lothian, EH33 2QR, Wielka Brytania", z dopiskiem - RODO

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych. Polityka Prywatności Novemedia Ltd odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.)
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) - zwane inaczej "RODO" ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)

Jakie dane o Tobie zbieramy?

 • Dane zbierane podczas rejestracji
  Użytkownik, który chce skorzystać z niektórych funkcji naszych serwisów będzie musiał sie zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy o Twój adres email, nazwę użytkownika oraz hasło jakiego będzie używał na naszej witrynie.
 • Dane zbierane automatycznie
  Podczas wizyty użytkownika w naszych serwisach internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące jego wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.
 • Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
  Gdy uzytkownik kontaktuje się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazuje nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

 • Novemedia Ltd nie będzie sprzedawać, udostępniać lub darować danych użytkowników podmiotom trzecim.
 • Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia użytkownikowi zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja nie jest obowiązkowa.
 • Jeżeli uzytkownik zapisał się do naszego Newslettera, lub w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy dane użytkownika w celu wysłania mu naszego Newslettera oraz zleconych przez klientów Novemedia dystrybucji materiałów marketingowych. Użytkownik zostanie zapytany czy chce otrzymywać Newsletter podczas rejestracji. Użytkownik może również zapisać lub wypisać się z Newslettera bez dokonywania rejestracji pod adresem etransport.pl/magazyn
 • Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszych serwisach internetowych, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
 • Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem, a naszymi serwisami będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
 • W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 • W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

 • Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą emailową nasz Newsletter oraz materiały marketingowe naszych klientów

Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 • Novemedia Ltd realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma prawo do:

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
 • Prawo dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od Novemedia Ltd potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Novemedia Ltd i w jaki sposób.
 • Prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych , chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych przez Novemedia Ltd ("prawo do bycia zapomnianym") polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu użytkownikom do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Ochrony Danych (później do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: iod@novemedia.co.uk, lub pisemnie na adres Novemedia Ltd, 17 Toll House Grove, Tranent, East Lothian, EH33 2QR, Wielka Brytania, z dopiskiem - RODO.
 • Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

INSTRUKCJE - W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

 • Zapomniane hasło do konta
  Jeśli użytkownik zapomniał hasło, może użyć narzędzia do zmiany hasła do konta, bo dostać się do edycji swoich danych.
 • Edycja Konto zarejestrowanego użytkownika
  Po zalogowaniu się do systemu zwanego dalej "Moje Konto" i wybraniu menu PROFIL, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji.
 • Zmiana adresu email
  Użytkownik może w każdej chwili zmienić adres email na który będziemy się kontaktować
 • Ustawienia prywatności konta
  Jeśli użytkownik zapomniał hasło, może użyć narzędzia do zmiany hasła do konta, bo dostać się do edycji swoich danych.
 • Ustawienia powiadomień
  Użytkwonik w każdej chwili może ustawić jakiego rodzaju powiadomienia chce otrzymywać
 • Newsletter
  Z Newslettera można wypisać się poprzez wypełnienie formularza na stronie Newslettera. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.
 • Wyłączenie konta
  Moje Konto można wyłączyć lub zdezaktywować. Wyłączone konto zostanie włączone ponownie, jesli użytkownik dokona poprawnej autoryzacji.
 • Prawo do bycia zapomnianym

  Prawo do usunięcia danych osobowych przez Novemedia Ltd ("prawo do bycia zapomnianym") polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
  Proszę o kontakt mailowo na adres: iod@novemedia.co.uk, lub pisemnie na adres "Inspektor Ochrony Danych, Novemedia Ltd, 17 Toll House Grove, Tranent, East Lothian, EH33 2QR, Wielka Brytania", z dopiskiem - RODO.
  W liście proszę podać nazwę konta, adres email i inne dane które pozwolą na prawidłową identyfikację konta, oraz jego kompleksowe usunięcie.
  Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące Cookie w swojej przeglądarce internetowej?

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 • Novemedia Ltd przechowuje Twoje dane osobowe przez czas aktywności Twojego konta, a także po wyłączeniu konta w celach:
  • dochodzenia roszczeń w osób lub firm trzecich,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności karnych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

 • Hasła użytkowników są zabezpieczone przez dodanie czynnika SALT później jednostronnie szyfrowane, bez możliwości odszyfrowania
 • Nasze serwery i bazy danych utrzymane są w zabezpieczonej serwerowni dostawcy usług internetowcyh.
 • Dane są archiwizowane przez dostawcę usług internetowcy