Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Nikola zwalnia...

Utworzona: 2023-06-23


Redukcja dotknęła około 270 osób z Europy i USA. Ma to pomóc zmniejszyć wydatki związane z personelem o ponad 50 mln USD rocznie.

Firma Nikola Corporation ogłosiła najnowsze wyniki dotyczące postępów w procesach optymalizacyjnych, które mają przynieść wyraźny spadek wydatków gotówkowych i usprawnienie działalności.

W tym kwartale zaczęliśmy wdrażać bardziej ukierunkowany biznesplan, koncentrując się na Ameryce Północnej, produkcji bezemisyjnych samochodów ciężarowych oraz na naszej działalności w dziedzinie infrastruktury wodorowej realizowanej pod marką HYLA. Nasza elektryczna ciężarówka akumulatorowa jest już dostępna na rynku i dobrze się sprawdza u naszych klientów, a wersja z wodorowymi ogniwami paliwowymi wejdzie do produkcji w ciągu kilku tygodni. Obecnie optymalizujemy koszty i ograniczamy wydatki, aby skutecznie realizować nasze cele powiedział dyrektor generalny Nikoli, Michael Lohscheller.
Inne działania podjęte w pierwszym kwartale obejmują koncentrację na rynku północnoamerykańskim, w tym planowaną sprzedaż udziałów spółki joint venture Grupie Iveco. Tam, gdzie to możliwe, zapewnienie lokalnych łańcuchów dostaw, w tym przeniesienie produkcji akumulatorów z miasta Cypress w Kalifornii do zakładu Nikoli w Coolidge w Arizonie, wraz z planowanym montażem modułów zasilania ogniw paliwowych Bosch w Coolidge. Oczekuje się, że oba działania zmniejszą koszty materiałowe. Ponadto priorytetowe traktowanie efektywnego kapitałowo podejścia do działalności związanej z infrastrukturą energii wodorowej HYLA, w tym strategiczne partnerstwo z firmą Voltera w celu budowy do 50 stacji wodorowych w ciągu najbliższych 5 lat. Pozostałe działania obejmą wprowadzenie na rynek ciężarówki elektrycznej klasy 8 z wodorowymi ogniwami paliwowymi w trzecim kwartale - firma ma obecnie 178 zamówień od 14 klientów, jak również optymalizację produkcji w zakładzie produkcyjnym w Coolidge w Arizonie tak, aby na jednej linii montażowej można produkować ciężarówki z napędem akumulatorowym i wodorowymi ogniwami paliwowymi.

W związku z tymi inicjatywami firma Nikola przeprowadziła gruntowny przegląd swojej struktury organizacyjnej i podjęła trudną, ale strategiczną decyzję o redukcji zatrudnienia, co pomoże zmniejszyć wydatki gotówkowe związane z personelem o ponad 50 mln USD rocznie. Redukcja dotknęła około 150 członków zespołu w wielu lokalizacjach, którzy wcześniej byli zaangażowani (częściowo lub w całości) w europejskie programy firmy, a także około 120 pracowników zatrudnionych głównie w zakładach firmy w Phoenix i Coolidge w Arizonie oraz wcześniej ogłoszonych działaniach w Cypress. Dzięki tym decyzjom, firma będzie w stanie zachować 900 miejsc pracy i stworzyć zrównoważoną struktury, która odpowiada celom organizacji i przygotowuje firmę na przyszły wzrost.

Źródło: Nikola
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Transpolisa.pl


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels