Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

17-latkowie za kółkiem ciężarówek- UE zgadza się na nowe przepisy

Utworzona: 2023-12-07


Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego (TRAN) przyjęła dziś stanowisko w sprawie dyrektywy UE w sprawie praw jazdy, co stanowi znaczący krok naprzód w eliminowaniu kluczowych barier zniechęcających do wykonywania zawodu kierowcy autobusów i ciężarówek.

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zmiany przepisów praw jazdy daje możliwość usunięcia niektórych głównych barier utrudniających przyciągnięcie większej liczby utalentowanych kierowców do puli kierowców w UE. W sektorze transportu drogowego brakuje około 600 000 kierowców autobusów, autokarów i ciężarówek, a tendencja jest wzrostowa. Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego, która jest zbiorem ekspertów w tej sprawie, określiła dziś swoje stanowisko. TRAN uzgodnił istotne reformy dotyczące zawodowych praw jazdy, w tym możliwość prowadzenia samochodów ciężarowych przez 17-letnich absolwentów w towarzystwie doświadczonego kierowcy(o czym pisaliśmy w materiale - TUTAJ), zharmonizowane i łatwiejsze uznawanie praw jazdy i świadectw odbycia szkolenia z państw trzecich oraz przyznaną państwom członkowskim możliwość obniżenia minimalnego wieku dla kierowców autobusów do 18 lat, bez ograniczenia odległości.

Program jazdy z przewodnikiem

Zgodnie z Radą TRAN wspiera obecnie ogólnounijny program jazdy towarzyszącej, który umożliwia 17-letnim kierowcom samochodów ciężarowych bezpieczne zdobycie praktycznego doświadczenia w prowadzeniu pojazdu i zapoznanie się z zawodem u boku doświadczonego kierowcy.

Unia Europejska potrzebuje bezpiecznych i odpowiednio przeszkolonych kierowców. Aby było to możliwe, młodzi kandydaci zawodowi muszą mieć możliwość zapoznania się z codzienną działalnością zawodową i wymogami bezpieczeństwa. W jeździe z przewodnikiem nie chodzi o obniżenie minimalnego wieku prowadzenia pojazdu, jak błędnie przedstawiają niektóre organizacje. Jest to program szkoleniowy pod okiem doświadczonych kierowców zawodowych, który będzie motywował młodych absolwentów, którzy po prostu wybraliby inny zawód bez takiej możliwości Raluca Marian, dyrektor IRU ds. rzecznictwa UE.

Kierowcy z państw trzecich

Godnym uwagi osiągnięciem TRAN jest wizja stworzenia podstaw dla łatwiejszego uznawania kwalifikacji i szkolenia kierowców zawodowych z państw trzecich. Obecnie każde państwo członkowskie stosuje własne praktyki, które w większości przypadków są zbyt długotrwałe i uciążliwe. Chociaż Rada zgodziła się już na zharmonizowaną unijną praktykę uznawania zagranicznych zawodowych praw jazdy, TRAN stara się pójść o krok dalej i stworzyć podstawy dla procedury uznawania również świadectw kompetencji zawodowych kierowców wydanych w państwach trzecich.

Nasz sektor potrzebuje więcej kierowców. Chociaż priorytetowo traktujemy lokalne talenty, w tym młodych kierowców i kobiety, luka jest tak duża, że nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć niedoboru bez kierowców z krajów trzecich. Z zadowoleniem przyjmujemy wizję TRAN, aby zapewnić kierowcom z krajów trzecich pełny zestaw uznań, który pozwoliłby im na pracę w UE. Jak wielokrotnie podkreślała IRU, uznanie prawa jazdy kierowców z państw trzecich rozwiązałoby tylko połowę problemu. Kierowca zawodowy nie może prowadzić pojazdów w UE, jeśli nie posiada również uznanego CPC podkreśliła Raluca Marian.

A co z kierowcami autobusów?

Kolejnym ważnym osiągnięciem jest to, że zaspokoił potrzeby zbiorowego transportu pasażerskiego, dając państwom członkowskim możliwość zniesienia arbitralnego limitu 50 kilometrów dla zawodowych kierowców autobusów i autokarów w wieku poniżej 21 lat. Wyjaśniono również, że 21 lat, w przeciwieństwie do obecnych 24 lat, to wiek początkowy dla zawodowych kierowców autobusów i autokarów z pełnym przeszkoleniem zawodowym.

Po tym, jak TRAN przyjął swoje stanowisko w sprawie przeglądu unijnej dyrektywy w sprawie praw jazdy, branża ma teraz nadzieję na pozytywny wynik na sesji plenarnej Parlamentu, a także na owocne negocjacje z Radą na początku przyszłego roku. Więcej informacji wkrótce.

Źródło: IRU
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels