Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Nie ma zakazu korzystania z umowy zlecenia w przypadku kierowców, ale...

Utworzona: 2023-10-07


Należy pamiętać, że to nie znaczy, że zawsze można.

W przypadku przewozów na potrzeby własne – kierowca wykonujący przewóz drogowy musi być pracownikiem lub przedsiębiorcą. Pracownikiem – to znaczy, że musi być zatrudniony na podstawie umowy zlecenia. Przedsiębiorcą – to znaczy, że musi być właścicielem JDG. Czyli w tym przypadku nie można zatrudniać kierowcy na umowę zlecenia. W przypadku przewozów zarobkowych takich ograniczeń nie ma.

Nie ma przepisu prawa, który wprost zabraniałby zatrudniania kierowców na podstawie umowy zlecenia, ale zawsze w takiej sytuacji należy się zastanowić, czy taka umowa zlecenia nie ma przypadkiem znamion umowy o pracę. W związku z tym należy pamiętać, że zleceniobiorca, czyli w tym przypadku kierowca jest samodzielny w swoim działaniu i ponosi jego ryzyko. Dodatkowo aby istota umowy zlecenia została zachowana należy pamiętać, aby w jej treści nie znalazły się takie informacje jak:
📌 stałe miejsce pracy,
📌 stałe godziny pracy,
📌 wykonywanie obowiązków pod nadzorem,
📌 wymóg osobistego świadczenia stosunku pracy.

Jeszcze jedna rzecz, o której musisz pamiętać – stawka wynagrodzenia – w przypadku umowy zlecenia powinna to być stawka godzinowa, a nie miesięczna (jak w przypadku umowy o pracę). Jeśli chodzi o składki ZUS – od umowy zlecenia obowiązkowo należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne. Składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna. Dodatkowo, tak jak w przypadku umowy o pracę – należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Kto może kontrolować czy umowa zawarta z kierowcą jest faktycznie umową zlecenia, czy jednak może ma znamiona umowy o pracę?

Kontrolę zatrudnienia może przeprowadzić Państwowa Inspekcja Pracy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli urzędnik dojdzie do wniosku, że zawarta umowa nosi znamiona umowy o pracę, a nie umowy zlecenia, wówczas może nakazać:
📌 ponowne przeliczenie wynagrodzeń z uwzględnieniem nadgodzin, pracy w porze nocnej i dyżurów i wypłacenie różnicy kierowcy;
📌 wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy;
📌 naliczenie ponownie pełnych składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy za okres do 3 lat wstecz.

Źródło: transportowcy.com.pl
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels