Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Jaką umowę zawrzeć z zarządzającym transportem?

Utworzona: 2022-12-26


Decydując się na założenie firmy transportowej lub spedycyjnej trzeba spełnić szereg wymogów. Jednym z nich jest posiadanie odpowiednich kompetencji zawodowych, czyli Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. Można go uzyskać poprzez zdanie egzaminu państwowego organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego.

Idealnie jeśli sam przedsiębiorca posiada taki certyfikat, ale nie jest to niezbędne. Może nawiązać współpracę z osobą, która ma odpowiednie uprawnienia. I tutaj często pojawia się pytanie jaką umowę zawrzeć z zarządzającym transportem?

Nie może to być zdecydowanie umowa użyczenia. W języku potocznym często właśnie używamy zwrotu „użyczenie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych”, ale z punktu widzenia prawa, takie sformułowanie jest nieprawidłowe. Umowa użyczenia z definicji jest umową nieodpłatną, a to znaczy, że nie można za nią brać jakichkolwiek pieniędzy. Poza tym zgodnie z definicją użyczyć możemy jedynie rzecz, czyli coś co ma charakter materialny.

Jeśli więc nie umowa użyczenia, to jaka?

Bez znaczenia – może to być umowa o prace, umowa zlecenia, inna umowa cywilno-prawna. Przepisy rozp. 1071/2009/ WE nie regulują rodzaju umowy zawartej z zarządzającym transportem ani też wymiaru tej umowy. Należy o tym pamiętać, ponieważ urzędnicy w Starostwach Powiatowych rozpatrujący wnioski o zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na pośrednictwo przy przewozie rzeczy często wprowadzają w błąd, żądając wyłącznie umowy o pracę i jeszcze dodatkowo kopii potwierdzenia zgłoszenia do ZUS. Zapytani o podstawę prawną takiego działania, nie są jednak w stanie jej wskazać. Podkreślam wiec raz jeszcze – można zawrzeć dowolny rodzaj umowy z zarządzającym transportem w dowolnym wymiarze czasu pracy. Ważne jednak aby ten wymiar czasu pracy pozwalał na wykonywanie obowiązków w sposób rzeczywisty i ciągły. Bo czy 1/10 etatu w firmie posiadającej 20 pojazdów pozwoli na faktyczne wypełnianie obowiązków przez zarządzającego transportem? Raczej nie, ale przy 1 czy 2 pojazdach będzie to jak najbardziej możliwe.

W umowie zawartej z zarządzającym transportem powinien znaleźć się zakres obowiązków obejmujący w szczególności:
- utrzymanie i konserwację pojazdów;
- sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych;
- podstawową księgowość;
- przydzielanie ładunków lub usług kierowcom;
- sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem.

W ilu firmach można być zarządzającym transportem?

1 osoba może pełnić funkcję zarządzającego transportem w maksymalnie 4 firmach, które dysponują połączoną flotą 50 pojazdów. Limit ten nie dotyczy jednak osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, właścicieli, udziałowców.

Na zakończenie dodam, że osoba zarządzająca transportem również, obok kierowcy i przedsiębiorcy, może zostać ukarana za naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w art. 92a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym. Warto o tym pamiętać decydując się na współpracę z przedsiębiorcą.

Źródło: transportowcy.com.pl
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels