Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z podróży służbowych
Utworzona: 2023-10-17

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w obszarze transportu drogowego towarów mają możliwość zaliczenia kosztów diet związanych z podróżami służbowymi do kosztów uzyskania przychodów w ramach limitów określonych w odrębnych przepisach.

Pojawiła się interpretacja indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.438.2023.1.AD, dotyczącej kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych w kontekście prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego towarów (PKD 49.41.Z). Interpretacja ta ma zastosowanie do przypadku, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność transportową i dokonuje podróży służbowych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Warto zaznaczyć, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał następujące stanowisko:
    Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (właściciel firmy), świadcząca usługi transportowe osobiście na rzecz innego podmiotu, odbywając w związku z wykonywaniem tych usług krajowe i zagraniczne podróże służbowe, ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej wartość diet z tytułu podróży służbowych, w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, określonych w odrębnych przepisach.

Dyrektor KIS wyjaśnia, że przedsiębiorca, w tym przypadku właściciel firmy, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych, o ile podróże te są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i spełniają określone kryteria. Wskazuje także na to, że odesłanie do art. 21b ustawy o czasie pracy kierowców nie ma zastosowania do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Przedstawione stanowisko jest zgodne z obowiązującym prawem podatkowym i orzecznictwem sądów administracyjnych. Oznacza to, że przedsiębiorcy prowadzący działalność w obszarze transportu drogowego towarów mają możliwość zaliczenia kosztów diet związanych z podróżami służbowymi do kosztów uzyskania przychodów w ramach limitów określonych w odrębnych przepisach.

Źródło: transportowcy.com
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
MWB Trans - Mariusz Wieczorek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels