Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Nawet 30 000 zł kary za brak ewidencji czasu pracy kierowców

Utworzona: 2023-10-22


Według PIP w 2022 roku wpłynęło blisko 12% więcej skarg, które dotyczą głównie wypłaty wynagrodzenia, niż w 2021 roku. Zapewnienie prawidłowego prowadzenia tej dokumentacji jest kluczowe zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców.

Obowiązki dotyczące ewidencji czasu pracy kierowców:

1. Ewidencja czasu pracy – pracodawca jest zobowiązany prowadzić dla każdego kierowcy ewidencję czasu pracy. To dokument, który ma na celu prawidłowe ustalenie wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą.
2. Zakres ewidencji – ewidencja czasu pracy powinna zawierać informacje takie jak liczba przepracowanych godzin, godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy, liczba godzin przepracowanych w porze nocnej, liczba godzin nadliczbowych, dni wolne od pracy, liczba godzin dyżuru oraz wiele innych danych istotnych dla pracodawcy i pracownika.
3. Forma ewidencji – pracodawca ma możliwość prowadzenia ewidencji czasu pracy w formie papierowej lub elektronicznej.
4. Konsekwencje nieprowadzenia ewidencji – brak ewidencji czasu pracy grozi pracodawcy karą grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. Warto pamiętać, że obowiązek ten dotyczy wszystkich pracodawców, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników.

UWAGA - lista obecności, to nie jest ewidencja czasu pracy!

Skutki braku ewidencji czasu pracy:

• W przypadku sporów sądowych, prawidłowo prowadzona ewidencja może stanowić ważny dowód przy ustalaniu pracy w godzinach nadliczbowych.
• Brak ewidencji czasu pracy to nie tylko problem pracodawcy, ale również pracownika, który może być pozbawiony uczciwego rozliczenia godzin pracy.

Ważna informacja: Nowe przepisy wprowadziły konieczność przechowywania ewidencji czasu pracy przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono stosunek pracy. Osoba, która podrabia lub przerabia dokumentację, np. w celu ukrycia faktycznie przepracowanych godzin przez pracownika, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Źródło: transportowcy.com.pl
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels