Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Tachograf inteligentny generacji 2: manipulacjom stanowcze NIE!

Utworzona: 2023-07-26


Od 21 sierpnia br. wszystkie nowe pojazdy użytkowe o dmc powyżej 3,5 tony, schodzące z taśm produkcyjnych, będą musiały zostać wyposażone w tachografy inteligentne drugiej generacji. Przybliżamy ich budowę i funkcjonalności.

Przypomnijmy daty wprowadzania zmian, wynikające z Pakietu Mobilności. 21 sierpnia 2023 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/1228 dotyczące inteligentnych tachografów drugiej generacji, co oznacza, że wszystkie nowe pojazdy użytkowe o masie całkowitej powyżej 3,5 tony będą musiały zostać wyposażone w te urządzenia. Do końca 2024 roku należy natomiast wymienić w użytkowanych pojazdach ciężarowych tachografy analogowe i cyfrowe (nieinteligentne) na inteligentne 2 generacji. Na dzień 21 sierpnia 2025 r. wyznaczono ostateczny termin wymiany inteligentnych tachografów (Smart) pierwszej generacji (V1) na najnowsze (V2).

Bluetooth

Tachograf oznaczony przez firmę Continental jako DTCO 4.1 wyposażono w kilka nowych rozwiązań. Jednym z nich jest moduł Bluetooth (odpowiednie oznaczenie widoczne jest na przednim panelu), który umożliwia łączność urządzenia z inteligentnymi systemami transportowymi (ITS). Dzięki takiemu połączeniu można komunikować się z tachografem i pobierać dane w czasie rzeczywistym, a tym samym zwiększyć kontrolę nad procesami w firmach transportowych.

Galileo OSNMA

Oprócz dotychczasowych czujników KITAS i GNSS nowe urządzenie wyposażono również w trzeci wewnętrzny czujnik ruchu – akcelerometr. DTCO 4.1 dodatkowo posiada odbiornik nawigacji satelitarnej służący do uwierzytelniania lokalizacji pojazdu (komunikatów nawigacyjnych) w technologii OSNMA (Open Service Navigation Message Authentication) poprzez satelitę Galileo.

Wiadomo już, że Europejska Agencja Kosmiczna nie dostarczy na czas sygnału OSNMA, co jednak nie opóźni wdrożenia urządzeń drugiej generacji w nowych pojazdach. Sygnał pojawi się w niedalekiej przyszłości, a dla użytkowników nowych pojazdów ciężarówych to opóźnienie oznacza tylko tyle, że po dwóch latach – podczas obowiązkowej wizyty w warsztacie w celu kalibracji tachografu – nie będzie obowiązku aktywowania funkcji pozycjonowania za pomocą satelity Galileo. Aktywacja sygnału OSMNA będzie po prostu rekomendowana, ale nie obligatoryjna.

Liczy się czas

Najnowsze "tacho" zyskało również nowy zegar wewnętrzny czasu rzeczywistego (RCT) o bardzo dużej dokładności, który pracuje zgodnie z tzw. uniwersalnym czasem koordynowanym UTC (Universal Time Coordinated). Sterownik bezpieczeństwa nowej generacji ma zwiększoną wydajność w porównaniu z poprzednikiem oraz pamięć wystarczającą do spełnienia wymogów związanych z aktualizacją oprogramowania zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi archiwizacji danych.

W pamięci aktywność z 56 dni

Tachograf nowej generacji w swojej pamięci wewnętrznej przechowuje dane dotyczące aktywności kierowcy z ostatnich 56, a nie jak dotychczas 28 dni. Urządzenie automatycznie, bez udziału kierowcy, rozpoznaje (i przechowuje we wbudowanej pamięci) każde przekroczenie granicy. Identyfikuje również kraj, na terytorium którego aktualnie znajduje się pojazd – za pomocą pozycjonowania GNSS oraz cyfrowych map dostarczanych przez Unię Europejską, które będzie można później aktualizować. Dzięki temu możliwe jest bezbłędne wyliczenie wysokości wynagrodzenia przysługującego kierowcy realizującego konkretną operację transportową w różnych krajach UE (przepisy dotyczące delegowania pracowników). Rejestrowane i przechowywane są także lokalizacje pojazdu i czas przeznaczony na czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem. Na tej podstawie można określić np. czy transport wyczerpuje znamiona kabotażu – w tej chwili potrzebny jest do tego manualny wpis kierowcy, a w przyszłości będzie się to odbywać automatycznie, bez jego udziału.

Wstępna kontrola – na odległość

Urządzenie rejestrujące DTCO 4.1 korzysta z systemu komunikacji krótkiego zasięgu (DSRC), która umożliwia zdalny odczyt danych przez uprawnione służby (funkcjonariusz powinien być w tym celu wyposażony w specjalne urządzenie), a tym samym wstępną selekcję pojazdów do kontroli. Tachograf automatycznie udostępnia informacje dotyczące naruszeń kierowcy, m.in. przekroczenia czasu prowadzenia pojazdu czy braku realizacji obowiązkowego odpoczynku dziennego lub tygodniowego. Dodajmy, że wydane wcześniej karty kierowcy i przedsiębiorstwa nie staną się bezużyteczne - będą mogły być wykorzystywane do obsługi najnowszego tachografu.

etransport.pl
zdjęcie: Continental
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Studio Patrzałek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels