Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Przewoźnicy dają podwyżki, a kierowców i tak brakuje

Utworzona: 2024-05-03


Jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród ponad 1000 europejskich przewoźników drogowych, ponad połowa respondentów stwierdziła, że nie jest w stanie rozszerzyć swojej działalności ze względu na brak wykwalifikowanych kierowców ciężarówek.

Z powodu niedoborów kadrowych prawie 50% firm odnotowało spadek produktywności, a w 39% badanych podmiotów nastąpił spadek dochodów. W UE, Norwegii i Wielkiej Brytanii brakuje łącznie ponad 233 000 kierowców ciężarówek. Przewiduje się, że jeśli nie zostaną podjęte żadne znaczące działania do 2028 r. liczba ta przekroczy 745 000, ponieważ wielu kierowców odchodzi na emeryturę.

Średnia wieku wśród europejskich kierowców to 47 lat. Jedna trzecia w wieku ponad 55 lat w ciągu najbliższych 10 lat odejdzie na emeryturę, podczas gdy mniej niż 5% kierowców ma mniej niż 25 lat. Ponad 70% badanych firm podejmuje działania mające na celu zatrzymanie obecnych i przyciągnięcie nowych kierowców. Ponad połowa oferuje nagrody za wyniki i zwiększa wynagrodzenia, aby zatrzymać i przyciągnąć kierowców. W Europie wynagrodzenie brutto kierowcy ciężarówki jest o 55% wyższe od krajowej płacy minimalnej, a w Holandii sięga aż 233% tej kwoty. Inne działania podejmowane w tym zakresie obejmują inwestowanie w lepsze pojazdy (44%), pokrywanie kosztów dostępu do zawodu (35%) i zapewnianie możliwości podnoszenia kwalifikacji (25%).

Wysoki koszt uzyskania prawa jazdy na samochód ciężarowy i kwalifikacji zawodowych w Europie, który jest średnio 3,7 razy wyższy od przeciętnej miesięcznej płacy minimalnej, stanowi istotną barierę w przyciąganiu ludzi do zawodu, zwłaszcza młodych.

Najnowszy raport IRU pokazuje, że niedobory kierowców utrudniają funkcjonowanie firm transportowych, a w konsekwencji wpływają negatywnie na handel w UE. Chociaż przyczyny są zróżnicowane, UE i rządy poszczególnych państw muszą podjąć działania, aby usuwać bariery wejścia na rynek i poprawiać warunki pracy. Należy np. zlikwidować przerwę między momentem ukończenia szkoły a podjęciem pracy kierowcy, poprzez umożliwienie 17-latkom zdobycia doświadczenia w prowadzeniu pojazdu pod okiem instruktora. Należy także zharmonizować procedury uznawania praw jazdy i kwalifikacji wydanych w krajach trzecich na poziomie UE oraz poprawić warunki odpoczynku kierowców, m.in. poprzez budowę bezpieczniejszych i chronionych parkingów wylicza Raluca Marian, dyrektor IRU ds. rzecznictwa w UE.
Tylko 4% europejskich kierowców ciężarówek to kobiety. Najwięcej pań w stosunku do ogółu zatrudnionych kierowców ciężarówek pracuje w Niemczech (7,2%), Rumunii (6,1%) i Francji (4,5%). Dla kobiet najważniejsze znaczenie mają bezpieczne warunki pracy i dobrze wyposażone strefy odpoczynku.

Źródło: IRU
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Euroma Maciej Działoszyński


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels