Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Unia Europejska potrzebuje bardziej wydajnego transportu kombinowanego

Utworzona: 2024-02-16


Członkowie Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) zajmujący się transportem towarowym w UE zatwierdzili oficjalne stanowisko IRU w sprawie zmiany dyrektywy dotyczącej transportu kombinowanego.

IRU wzywa do zasadniczej poprawy wniosku ze względu na obawy europejskich przewoźników działających w transporcie intermodalnym i kombinowanym, że dodatkowa złożoność, jaką wprowadza propozycja Komisji Europejskiej raczej zniechęci do korzystania z rozwiązań oferowanych w ramach transportu intermodalnego i kombinowanego. Ustawodawcy powinni ułatwiać dostęp do zachęt poprzez zastąpienie proponowanego podejścia opartego na kosztach zewnętrznych uproszczonym podejściem opartym na odległości. Powinni także zapewniać więcej zachęt.

Nie możemy stracić z oczu oczekiwanego wzrostu popytu na usługi transportu towarowego do roku 2050. UE będzie potrzebować wszystkich rodzajów transportu, osobno lub w połączeniu, aby poradzić sobie z istniejącym popytem oraz jego przyszłym wzrostem. Nie możemy wymuszać zmiany w stosowanych rodzajach transportu. Musimy raczej zwiększyć moce przewozowe i poprawić efektywność tych, które są obecnie dostępne, zachęcając przewoźników drogowych i spedytorów do korzystania z transportu intermodalnego i kombinowanego w znacznie większym stopniu niż ma to miejsce obecnie. Można tego dokonać jedynie za pomocą lepszych, prostszych i bardziej przejrzystych przepisów zapewniających większą pewność prawa powiedziała Raluca Marian, dyrektor IRU ds. rzecznictwa w UE.
Źródło: IRU
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels