Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Niedobór kierowców zawodowych od dawna stanowi poważny problem

Utworzona: 2023-12-27


Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest starzenie się przedstawicieli tej profesji. Podczas gdy wielu z nich osiągnęło lub zbliża się do wieku emerytalny, stosunkowo niewielu młodych osób podejmuje pracę w tym zawodzie.

W wyniku tego przewoźnicy, a zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa stanowiące trzon branży transportu drogowego, mają trudności z zatrudnieniem nowych kierowców. Najnowsza ankieta Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) na ten temat, przeprowadzona wśród 4700 firm z 36 krajów, reprezentujących ponad 70% światowego PKB wykazało, że ponad 50% firm transportowych w większości krajów boryka się z poważnymi lub bardzo poważnymi trudnościami jeśli chodzi o znalezienie wykwalifikowanych kierowców.

Co można zrobić?

Po pierwsze, trzeba ułatwić dostęp do zawodu. Obecnie dużą barierę stanowią wysokie koszty szkoleń, licencji i ubezpieczenia. Na przykład we Francji średni koszt uzyskania prawa jazdy na pojazd ciężarowy i certyfikatu kompetencji zawodowych (CPC) wynosi 5250 euro, czyli ponad trzykrotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Tymczasem uruchomiony pod koniec 2021 r. brytyjski program kursów szkoleniowych zaowocował rekordową liczbą osób, które uzyskały uprawnienia. Państwo pokrywa koszty uzyskania prawa jazdy na ciężarówkę i certyfikatu CPC, a nawet koszty badań lekarskich. Rząd przeznaczył dodatkowe 50 mln funtów na realizację programu w latach 2024–2025. Po drugie, trzeba skrócić czas, który upływa od ukończenia szkoły do podjęcia pracy w zawodzie. W niektórych krajach minimalny wiek kierowcy w międzynarodowym transporcie towarowym nadal wynosi 21 lat. Po trzecie, należy zwiększyć atrakcyjność zawodu kierowcy. Jednym z czynników, które zniechęcają potencjalnych kandydatów jest drastyczny brak bezpiecznych i chronionych parkingów w wielu częściach świata.

Trzeba jednak mieć świadomość, że w starzejącym się społeczeństwie, jakim jest Europa, dostępna ilość potencjalnych kandydatów może nie wystarczyć, aby uzupełnić braki. Dlatego należy ułatwić dostęp do zawodu wykwalifikowanym kierowcom z krajów trzecich, aby kraje posiadające nadwyżkę mogły, w razie potrzeby, podzielić się swoimi zasobami.

Źródło: IRU
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels