Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kierowcy zawodowi zasługują na lepsze warunki pracy
Utworzona: 2023-11-14

Przegląd rozporządzenia w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) ma kluczowe znaczenie dla sektora transportu drogowego w UE. Pilnie potrzeba porozumienia między ustawodawcami oraz większego zaangażowania ze strony państw członkowskich.

Przed negocjacjami, które odbędą się dziś, tj. 14.11.2023 roku z udziałem unijnych ustawodawców, Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU) i Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF), dwie czołowe organizacje branżowe reprezentujące pracodawców i pracowników transportu drogowego oraz ESPORG, Europejskie Stowarzyszenie Bezpiecznych Parkingów, wzywają Parlament Europejski i Radę do zapewnienia kierowcom zawodowym odpowiednich warunków pracy poprzez ustalenie rozsądnych terminów dotyczących budowy bezpiecznych chronionych parkingów dla ciężarówek (SSTPA).

W czasie negocjacji ujawnił się wyraźny konflikt między stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, wyrażającym poparcie dla szybkiej rozbudowy parkingów SSTPA, a ogólnym podejściem Rady Europejskiej, które jest nawet mniej ambitne niż propozycja Komisji Europejskiej. Biorąc pod uwagę niechęć państw członkowskich do bardziej zdecydowanych zmian, które popiera Parlament, przewoźnicy, kierowcy i stowarzyszenia zajmujące się kwestią bezpiecznych parkingów obawiają się, że wynik negocjacji nie poprawi warunków pracy kierowców.

Z zadowoleniem przyjmujemy stanowisko Parlamentu i mamy głęboką nadzieję, że to ono zwycięży. Jest ono znacznie lepsze niż propozycja Komisji, ponieważ zakłada osiągnięcie celu dotyczącego gęstości bezpiecznych parkingów w sieci bazowej, tj. co 100 km, o 10 lat wcześniej, a więc już w 2030 r., oraz w sieci kompleksowej - w 2040 r. Ponadto, stanowisko to w znacznie większym stopniu uwzględnia potrzeby kierowców ciężarówek niż stanowisko Rady, które zamiast zdecydowanego zobowiązania do budowy bezpiecznych parkingów oferuje jedynie niejasne obietnice powiedział dyrektor ds. rzecznictwa IRU UE Raluca Marian.
Ponadto nowelizacja rozporządzenia w sprawie sieci TEN-T jest wyraźnie powiązana z niedawno przyjętym rozporządzeniem w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR). Jednakże budowa takiej infrastruktury nie będzie możliwa bez wystarczającej liczby bezpiecznych i chronionych parkingów dla samochodów ciężarowych.

Jak wskazuje Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego, w sektorze transportu drogowego brakuje obecnie 500 000 kierowców zawodowych. Trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób uda się utrzymać dotychczasowych i przyciągnąć nowych kierowców bez poprawy ich warunków pracy, m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej sieci bezpiecznych parkingów.

Źródło: IRU
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels