Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Zamiast ładować, można wymieniać
Utworzona: 2023-07-30

Mowa o akumulatorach trakcyjnych ciężarówek z napędem elektrycznym, pracujących w transporcie długodystansowym. Sprawdzenie w praktyce koncepcji szybkiej wymiany rozładowanych baterii na naładowane znajduje wyraz w niemieckim projekcie eHaul.

Rozwiązaniem, które eliminuje konieczność ładowania akumulatorów pojazdów ciężarowych pracujących w transporcie długodystansowym podczas obowiązkowych przerw kierowcy jest szybka wymiana rozładowanych akumulatorów na naładowane na specjalnych stacjach. Projekt eHaul ma na celu przetestowanie tej koncepcji.

Koncepcja nie jest nowa

Techniczna wykonalność automatycznych systemów wymiany akumulatorów została wykazana w przypadku samochodów osobowych. Nie można jednak ich przenieść wprost do świata środków transportu ciężkiego, chociaż wdrożenie w życie samej koncepcji przy użyciu dostępnych rozwiązań technicznych jest możliwe. Szybka wymiana to zaleta w porównaniu np. z szybkim ładowaniem prądem o dużej mocy, co wymaga znacznych inwestycji. Nie dochodzi również do znacznych strat energii w trakcie konwersji, z jakimi mamy do czynienia podczas produkcji i wykorzystania do napędu pojazdów wodoru.

Rozwiązanie ma niewątpliwe plusy

Ładowanie akumulatorów w stacji wymiany, gdy pojazd jest jeszcze w ruchu, wymaga niewielkiej liczby linii ładowania, co zmniejsza wymagania wobec lokalnej infrastruktury energetycznej (rozbudowa sieci w celu zapewnienia wysokiego obciążenia przyłączeniowego jest procesem kosztownym i czasochłonnym) oraz wydłuża cykl życia baterii. To sposób elektryfikacji tras, który można wdrożyć w stosunkowo krótkim czasie. Wykorzystanie infrastruktury ładowania dwukierunkowego umożliwi też, w razie potrzeby, odprowadzenie energii zmagazynowanej w akumulatorach z powrotem do sieci.

Użytkownik pojazdu też zyskuje – wymiana trwa zaledwie kilka minut, jest porównywalna z czasem tankowania konwencjonalnej ciężarówki. Daje to firmom transportowym elastyczność działania, a kierowcom zapewnia większy komfort, ponieważ w przeciwieństwie do korzystania ze stacji szybkiego ładowania, przerw na wymianę nie trzeba planować w trakcie przepisowych okresów odpoczynku. Krótkie przestoje niwelują też problem zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc do szybkiego ładowania.

Stacje wymiany są również łatwo skalowalne, np. poprzez zwiększenie liczby przechowywanych akumulatorów. Możliwe są zatem scenariusze ich opłacalnego wdrożenia nawet przy stosunkowo niewielkiej liczbie obsługiwanych ciężarówek i na poziomie regionalnym. Z tego względu koncepcja ta może być atrakcyjna także dla sektora prywatnego.

Oczywiście wcielenie w życie koncepcji wymiany rodzi także pewne wyzwania. Konstrukcja robota, który wykonuje bardzo precyzyjne czynności związnae z wymianą dużych i ciężkich akumulatorów to poważne wyzwanie techniczne. Aby móc wykorzystać sieciowy potencjał akumulatorów przechowywanych na stacji, konieczne jest stworzenie inteligentnego systemu zarządzania energią.

Designwerk przekazał dwa pojazdy

Działanie systemu wymiany akumulatorów będzie w ramach projektu eHaul testowane przez co najmniej rok. W tym celu Designwerk, szwajcarski producent ciężkich pojazdów z napędem elektrycznym, dostarczył dwa ciągniki wyposażone w akumulatory o pojemności 440 kWh, zapewniające zasięg do 300 km. Ciężarówki zostały wyposażone w specjalny system styków i blokad dostarczony przez firmy TU Berlin i Durot Electric GmbH, który umożliwia szybką wymianę akumulatorów. Oba ciągniki będą użytkowane przez firmy Reinert Logistics i Unitax Pharmalogistik w ramach projektu eHaul.W końcową fazę weszły prace przy budowie zautomatyzowanej stacji wymiany akumulatorów, wykorzystującej roboty i specjalistyczne oprogramowanie. Do czasu oddania obiektu do użytku, które zaplanowano latem tego roku, pojazdy testowe będą wykorzystywane jak konwencjonalne ciężarówki elektryczne (system wymiany baterii pozostanie nieaktywny), a ładowanie będzie się odbywać za pomocą stacji o mocy do 150 kW.

Początkowa faza testów stworzy okazję do zapoznania się z pojazdami i sprawdzenia ich praktycznej wydajności. Zainstalowany w ciężarówkach system pomiarowy dostarcza dane dotyczące jazdy, które m.in. pomagają oszacować zużycie energii, prognozować zasięg, a tym samym zoptymalizować późniejsze wykorzystanie stacji wymiany akumulatorów. Projekt eHaul uwzględni również analizę czynników wpływających na opłacalność eksploatacji systemu, a także określi perspektywy standaryzacji akumulatorów wymiennych.

Źrodło: www.ehaul.eu
Zdjęcie główne: Reinert Logistics
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels