Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Rejestrowanie przekroczeń granic w praktyce

Utworzona: 2023-01-15


Zgodnie z art. 34 ust. 7 rozporządzenia (UE) 165/2014 od dnia 2 lutego 2022 r. kierowca na początku pierwszego postoju po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego wprowadza w tachografie cyfrowym symbol państwa, do którego wjechał.

Wymóg ten jest środkiem przejściowym do czasu, aż nowa wersja inteligentnego tachografu umożliwia automatyczne rejestrowanie przekroczeń granic. Będą one obowiązkowo instalowane od 21 sierpnia 2023 r. w nowo zarejestrowanych pojazdach ciężarowych i autobusach.

Kierowca po przekroczeniu granicy jest zobowiązany zatrzymać się w pierwszym, możliwym i bezpiecznym miejscu postoju oraz wprowadzić w tachografie symbol kraju, do którego wjechał. W przypadku gdy przekroczenie granicy państwa członkowskiego odbywa się na promie lub w pociągu, kierowca wprowadza symbol państwa w porcie lub na stacji przybycia.

Respektowanie obowiązku bezpieczeństwa ruchu drogowego – opinia komisji europejskiej

W kwestii respektowania tego obowiązku wypowiedziała się Komisja Europejska przedstawiając wyjaśnienia, które są dostępne na jej stronie internetowej.

Podkreślono w nich, że bezpieczeństwo ruchu drogowego jest jednym z głównych celów rozporządzenia (WE) 561/2006, dlatego też przestrzeganie obowiązku ręcznego rejestrowania przekroczeń granic nie może w żaden sposób negatywnie wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz przyczyniać się do naruszania unijnych i krajowych przepisów prawa.

Utwardzone pobocze lub awaryjny pas ruchu nie powinien być uważany za „możliwe miejsce postoju”, w którym kierowca musi zarejestrować przekroczenie granicy. Zatrzymanie w takim miejscu najprawdopodobniej byłoby niebezpieczne dla użytkowników drogi i stanowiłoby naruszenie prawa.

Najbliższe możliwe miejsce postoju – czy to zawsze będzie najbliższy parking?

Z tych samych powodów najbliższym „możliwym miejscem postoju” nie zawsze będzie najbliższy parking. Jeżeli dojazd do niego jest zablokowany albo wszystkie wyznaczone na nim miejsca parkingowe są zajęte, to kierowca może podjąć decyzję o kontynuowaniu jazdy do kolejnego parkingu.

Organy kontrolne powinny egzekwować przestrzeganie obowiązku rejestrowania przekroczeń granic z uwzględnieniem warunków panujących na drodze i parkingach oraz z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa.

Stosowanie omawianego przepisu wymaga także uwzględnienia kwestii technicznych. Używane obecnie karty kierowców nie były projektowane, aby przechowywać tak dużo wpisów symboli krajów. W większości przypadków pamięć karty wystarcza na przechowywanie 112 symboli.

Najstarsze wpisy są nadpisywane nowymi. Jeżeli kierowca z uwagi na specyfikę swoich przewozów może wcześniej zapełnić wpisami krajów dostępne na karcie miejsce, niezbędne jest odczytywanie kart kierowców częściej niż co 28 dni.

Ułatwienie egzekwowania regulacji przewozów kabotażowych i delegowania kierowców

Głównym celem omawianego przepisu jest ułatwienie egzekwowania regulacji dotyczących delegowania kierowców i przewozów kabotażowych (warto przeczytać czym są i jak przebiegają przewozy kabotażowe). Obowiązek wpisywania przekroczeń granic znacznie ułatwia weryfikację w zakresie zapewnienia płacy zagranicznej oraz kontrolę obowiązkowych powrotów kierowcy i pojazdu.

Za brak wpisu kraju przekroczenia granicy grozi mandat w wysokości 100 zł dla kierowcy (za każdy dzień, w którym wpis nie został wykonany). Należy jednak mieć na uwadze, że jest to stawka, obowiązująca w Polsce, w innych krajach może być wyższa.

Źródło: Kancelaria Transportowa Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels