Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd
REKLAMA

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Partner etransport.pl - Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS powstała w wyniku zapotrzebowania branży transportowej na usługi z zakresu doradztwa prawnego na terenie całej Unii Europejskiej. Kancelaria stworzona została z myślą o przedsiębiorstwach wykonujących krajowy i międzynarodowy transport drogowy rzeczy oraz osób. Doświadczenie, skuteczność oraz znajomość zarówno branży związanej z transportem, spedycją i logistyką to nasze największe atuty. Oferta Kancelarii skierowana jest do podmiotów, którym zależy na profesjonalnej oraz rzetelnej obsłudze prawnej w zakresie wykonywania transportu drogowego. Z uwagi na fakt, iż nasza działalność w głównej mierze polega na wsparciu prawnym wobec przedsiębiorstw transportowych, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu kompleksowe rozwiązania prawne, jak również zagwarantować możliwość rozwiązywania najbardziej skomplikowanych zadań z którymi spotykacie się Państwo na co dzień wykonując działalności z zakresu transportu drogowego. Dzięki doświadczeniu w obsłudze przedsiębiorstw transportowych, udało nam się wypracować szereg optymalnych rozwiązań prawnych, doskonale sprawdzających się w obecnym stanie prawnym oraz aktualnej sytuacji na rynku transportowym. Dzięki współpracy z partnerskimi Kancelariami Transportowymi na terenie całej Unii Europejskiej obsługujemy naszych klientów w każdym kraju UE, a pomoc prawna świadczona jest we wszystkich językach europejskich.

www.kt-legaltrans.pl

Artykuły partnera

Konsekwencje odmowy wykonania polecenia służbowego przez kierowcę
Konsekwencje odmowy wykonania polecenia służbowego przez kierowcę
2023-10-08
Na mocy obowiązujących przepisów, pracownik jest zobligowany stosować się do poleceń swojego przełożonego, jeżeli tylko nie są one bezprawne lub nie naruszają postanowień umowy o pracę, zasad bezpieczeństwa, czy współżycia społecznego oraz dotyczą wykonywanej przez niego pracy.
Windykacja w transporcie a koszty
Windykacja w transporcie a koszty
2023-09-28
Niestety nie każdego dłużnika da się zachęcić do współpracy tylko przy pomocy pisemnych wezwań do zapłaty, e-maili lub telefonów przypominających o istniejącym długu. Jeżeli nieuczciwy kontrahent nie dąży do załatwienia sprawy w sposób polubowny, wierzycielowi nie pozostaje nic innego, jak wystąpić na drogę sądową.
Co trzeba wiedzieć o obowiązkowych szkoleniach kierowców zawodowych z obsługi tachografów
Co trzeba wiedzieć o obowiązkowych szkoleniach kierowców zawodowych z obsługi tachografów
2023-09-17
W pojazdach wykorzystywanych do przewozu towarów, których dmc przekracza 3,5 tony, a także w autokarach i autobusach istnieje obowiązek montażu urządzeń rejestrujących. Sam montaż to jednak nie wszystko, gdyż tachografy muszą pozostawać też w regularnym, codziennym użytku, co wymaga z kolei znajomości zasad ich obsługi.
Czy przewoźnik może zatrudnić na stanowisku kierowcy osobę ze stopniem niepełnosprawności?
Czy przewoźnik może zatrudnić na stanowisku kierowcy osobę ze stopniem niepełnosprawności?
2023-09-10
Branża transportowa, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, boryka się z poważnym deficytem kierowców zawodowych. W ramach radzenia sobie z tym problemem podejmowane są przede wszystkim działania, mające zachęcić do przyjazdu do naszego kraju cudzoziemców.
Jakie warunki należy spełnić, aby móc wykonywać przewozy międzynarodowe?
Jakie warunki należy spełnić, aby móc wykonywać przewozy międzynarodowe?
2023-09-07
Transport międzynarodowy odgrywa kluczową rolę w globalnej gospodarce, umożliwiając przemieszczanie towarów między różnymi krajami, w tym na różnych kontynentach. Przewóz ładunków na skalę międzynarodową wymaga jednak w pierwszej kolejności zrozumienia zasad i warunków, które regulują tę działalność.
Przerwy w pracy przysługujące kierowcom zawodowym - co trzeba wiedzieć?
Przerwy w pracy przysługujące kierowcom zawodowym - co trzeba wiedzieć?
2023-09-02
Przerwa jest podstawowym uprawnieniem przysługującym kierowcy. To czas, w którym nie może wykonywać obowiązków służbowych (zarówno prowadzić pojazdu, jak i wykonywać żadnej innej pracy), a wyłącznie wypoczywać, aby przygotować się na dalszy okres pracy i prowadzenia pojazdu.
Przewoźnik może odzyskać dobrą reputację?
Przewoźnik może odzyskać dobrą reputację?
2023-08-31
Wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wymaga uzyskania stosownego zezwolenia, które z kolei wydaje się pod warunkiem spełnienia przez wnioskodawcę określonych wymogów. Jednym z nich jest cieszenie się dobrą reputacją, a więc niekaralność przewoźnika (jak i osoby zarządzającej transportem) za wyszczególnione w ustawie rodzaje przestępstw.
Nieopłacona polisa ubezpieczeniowa ➡ skutki
Nieopłacona polisa ubezpieczeniowa ➡ skutki
2023-08-28
Co gdy na skutek roztargnienia lub innego rodzaju sytuacji, nie opłacimy ubezpieczenia w wymaganym terminie lub wcale? Czy przy braku płatności, zważając tylko na fakt podpisania umowy, taką polisę można uznać za aktywną, skuteczną?
Jak najskuteczniej windykować faktury transportowe?
Jak najskuteczniej windykować faktury transportowe?
2023-08-24
Jeżeli dłużnik nie wykazuje chęci do współpracy, wierzycielowi nie pozostaje nic innego, jak podjąć się bardziej radykalnych działań zmierzających do odzyskania długu. O czym warto więc pamiętać, rozpoczynając windykację sądową?
Zmiany w emeryturach pomostowych od 2024 r. również dla kierowców zawodowych
Zmiany w emeryturach pomostowych od 2024 r. również dla kierowców zawodowych
2023-08-21
16 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą ważne zmiany w emeryturach pomostowych. Na mocy nowych przepisów uchylono wygasający charakter tych świadczeń.
Co wliczane jest do czasu pracy kierowcy zawodowego?
Co wliczane jest do czasu pracy kierowcy zawodowego?
2023-08-20
Jednym z podstawowych pojęć obejmujących czas pracy kierowców zawodowych jest ustalenie, jakie konkretnie czynności obejmuje, a jakie pozostają z niego wykluczone.
Obowiązki pracodawcy związane z rozliczaniem i ewidencjonowaniem czasu pracy kierowcy
Obowiązki pracodawcy związane z rozliczaniem i ewidencjonowaniem czasu pracy kierowcy
2023-08-10
Pracodawcy z branży transportowej podlegają nie tylko przepisom prawa pracy, ale i w szczególności ustawie o czasie pracy kierowców, która nakłada na nich dodatkowe obowiązki związane z rozliczaniem i ewidencjonowaniem czasu pracy kierowców wykonujących przewozy drogowe.
Przewóz wykonywany wspólnie przez kilku przewoźników  - zasady
Przewóz wykonywany wspólnie przez kilku przewoźników - zasady
2023-08-07
Zarówno przepisy krajowe, jak i międzynarodowe przewidują sytuacje, w których przewóz będzie wykonywany przez kilku przewoźników, na podstawie jednej umowy przewozu i jednego listu przewozowego. Jeżeli przewóz wykonywany jest wspólnie przez kilku przewoźników, odpowiadają oni solidarnie.
Kogo dotyczy obowiązek stosowania tachografów?
Kogo dotyczy obowiązek stosowania tachografów?
2023-08-01
Przewoźnicy drogowi, aby móc wykonywać legalnie przewozy drogowe w Polsce i poza jej granicami, muszą spełnić szereg obowiązków, które wynikają z norm krajowych, unijnych i międzynarodowych. Jednym z nich jest wyposażenie wykorzystywanych w transporcie pojazdów w urządzenia rejestrujące – tachografy.
Nadgodziny kierowcy - kiedy może pracować w godzinach nadliczbowych?
Nadgodziny kierowcy - kiedy może pracować w godzinach nadliczbowych?
2023-07-29
Kierowcy zawodowi pozostający w stosunku pracy, ze względu na specyfikę tego zawodu, podlegają nie tylko Kodeksowi pracy, ale i ustawie o czasie pracy kierowców, która zawiera regulacje odnoszące się do nadgodzin kierowcy.