REKLAMA

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Partner etransport.pl - Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS powstała w wyniku zapotrzebowania branży transportowej na usługi z zakresu doradztwa prawnego na terenie całej Unii Europejskiej. Kancelaria stworzona została z myślą o przedsiębiorstwach wykonujących krajowy i międzynarodowy transport drogowy rzeczy oraz osób. Doświadczenie, skuteczność oraz znajomość zarówno branży związanej z transportem, spedycją i logistyką to nasze największe atuty. Oferta Kancelarii skierowana jest do podmiotów, którym zależy na profesjonalnej oraz rzetelnej obsłudze prawnej w zakresie wykonywania transportu drogowego. Z uwagi na fakt, iż nasza działalność w głównej mierze polega na wsparciu prawnym wobec przedsiębiorstw transportowych, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu kompleksowe rozwiązania prawne, jak również zagwarantować możliwość rozwiązywania najbardziej skomplikowanych zadań z którymi spotykacie się Państwo na co dzień wykonując działalności z zakresu transportu drogowego. Dzięki doświadczeniu w obsłudze przedsiębiorstw transportowych, udało nam się wypracować szereg optymalnych rozwiązań prawnych, doskonale sprawdzających się w obecnym stanie prawnym oraz aktualnej sytuacji na rynku transportowym. Dzięki współpracy z partnerskimi Kancelariami Transportowymi na terenie całej Unii Europejskiej obsługujemy naszych klientów w każdym kraju UE, a pomoc prawna świadczona jest we wszystkich językach europejskich.

www.kt-legaltrans.pl

Artykuły partnera

Zmiana w rozliczaniu czasu pracy
Zmiana w rozliczaniu czasu pracy
2019-12-31
Przed nami nowy 2020 rok kalendarzowy. Wraz z jego rozpoczęciem ulegną zmianie przepisy dotyczące rozliczania czasu pracy. Niżej przedstawiamy niektóre z nich.
czytana
4199 razy
Wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika za kradzież ładunku
Wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika za kradzież ładunku
2019-11-28
Przewoźnik, aby uwolnić się od odpowiedzialności zgodnie z art. 17 ust 2 konwencji, może wykazać, że okoliczności, które doprowadziły do powstania szkody, były nieuniknione i nie mógł im zapobiec.
czytana
11095 razy
Spory przewozowe, czyli przed jakim sądem pozwać nieuczciwego kontrahenta
Spory przewozowe, czyli przed jakim sądem pozwać nieuczciwego kontrahenta
2019-11-27
Zarobkowy przewóz towarów pojazdami z jednego państwa (miejsce przyjęcia przesyłki) na teren innego państwa (miejsce dostawy), gdy przynajmniej jedno z tych państw przystąpiło do konwencji CMR (konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów – Genewa 1956 r.) determinuje o wykorzystywaniu przy okazji sporu na tle wykonania zlecenia, zapisów wspomnianego aktu prawnego.
czytana
1310 razy
Zmiany w karach za przekroczenia czasu pracy od 1 stycznia 2020
Zmiany w karach za przekroczenia czasu pracy od 1 stycznia 2020
2019-11-26
Uchwalone zmiany przewidują kary już za jednominutowe przekroczenia.
czytana
22620 razy
Czy koniec fikcji doręczenia wydłuży postępowanie windykacyjne ?
Czy koniec fikcji doręczenia wydłuży postępowanie windykacyjne ?
2019-11-25
Specyfika branży TSL sprzyja powstawaniu sporów o zapłatę, niniejszy artykuł opisze jakże doniosłą zmianę zasad doręczenia korespondencji w postępowaniach cywilnych.
czytana
2145 razy
Karani zbyt surowo?
Karani zbyt surowo?
2019-10-02
O dotkliwości kar pieniężnych grożących zarówno podmiotowi wysyłającemu, podmiotowi odbierającemu jak również przewoźnikowi przewidzianych w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (w skrócie ustawy o SENT) nie trzeba chyba nikogo przekonywać.
czytana
3476 razy
Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków lub warunków przewozów drogowych
Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków lub warunków przewozów drogowych
2019-09-04
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu towarów niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przechodzenia kontroli drogowych samochodów ciężarowych posiadanych przez przedsiębiorcę. Niestety, niejednokrotnie kontrole te kończą się nałożeniem na przedsiębiorcę transportowego wysokich kar pieniężnych za naruszenie obowiązków lub warunków przewozów drogowych.
czytana
1264 razy
Ewidencja czasu pracy jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy
Ewidencja czasu pracy jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy
2019-08-07
Zawód kierowcy nie stanowi wyjątku pod tym względem. Istnieją jednak różnice co do samego sposobu ewidencjonowania czasu pracy dla tej grupy zawodowej.
czytana
6135 razy
Kara umowna za zakaz konkurencji
Kara umowna za zakaz konkurencji
2019-08-06
Mimo licznego i ugruntowanego orzecznictwa w sprawie klauzul o zakazie konkurencji pojawiających się w umowach cywilnoprawnych, w zleceniach transportowych nagminnie spotyka się zapisy, które pozornie za zadanie mają chronić Zleceniodawcę, zaś w rzeczywistości ich skuteczność jest wysoce wątpliwa, a zastrzeżona kara umowna zupełnie nieegzekwowalna.
czytana
2301 razy
Szkody w transporcie
Szkody w transporcie
2019-07-08
W ostatnim czasie możemy zauważyć znaczny rozwój transportu intermodalnego. Co za tym idzie prężnie rozwijającą się również branżę transportu morskiego. Zatem warto zwrócić uwagę na ryzyko oraz szkody występujące w morskich przewozach kontenerowych.
czytana
1792 razy
Manipulator instalacji AdBlue a prawo niemieckie
Manipulator instalacji AdBlue a prawo niemieckie
2019-06-20
Przewoźnicy nie od dzisiaj zmagają się z problemem wzrastającej emisją trujących tlenków azotów. Żeby samochód nie palił zbyt dużo oraz był mocny i wydajny jego spalanie będzie odbywać się przy dużym ciśnieniu oraz bardzo wysokich temperaturach.
czytana
8492 razy
Tudności w uzyskaniu zapłaty za swoje usługi?
Tudności w uzyskaniu zapłaty za swoje usługi?
2019-06-05
Cesja oraz wstąpienie w prawa wierzyciela, jak to działa?
czytana
1099 razy
Prawo własności intelektualnej w branży TSL
Prawo własności intelektualnej w branży TSL
2019-05-05
Dostosowywane Programy komputerowe, rozwiązani telematyczne, rozpoznawalne w branży nazwa firmy czy logo, know-how i tajemnica przedsiębiorstwa. Wszystkie powyższe dobra niematerialne mogą być kopiowane oraz wykorzystywane przez konkurencję, aby wprowadzić w błąd klientów, narażając tym samym przedsiębiorców nie tylko na starty finansowe, lecz także utratę renomy.
czytana
985 razy
Prawidłowy załadunek - co każdy przewoźnik wiedzieć powinien
Prawidłowy załadunek - co każdy przewoźnik wiedzieć powinien
2019-05-03
Przepisy regulujące kwestię umów przewozu zostały sformułowane zarówno w przepisach krajowych, do których odnosi się ustawa Prawo Przewozowe a także, w przypadku przewozów międzynarodowych, Konwencji CMR. Każdy z ww. aktów prawnych w swojej treści zawiera szereg postanowień chroniących interesy przewoźnika.
czytana
4297 razy
W czym jest problem i dlaczego warto zastanowić się nad sukcesją
W czym jest problem i dlaczego warto zastanowić się nad sukcesją
2019-05-02
Zarząd Sukcesyjny, jest nową instytucją zaimplementowaną do Polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 5 lipca 2018 roku, która weszła w życie 25 listopada 2018 roku. Ustawa ta w swym założeniu stanowić ma odpowiedź na zapotrzebowanie zachowania ciągłości przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (czyli jedynie takiej wpisanej do CEIDG).
czytana
1524 razy