Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd
REKLAMA

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Partner etransport.pl - Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS powstała w wyniku zapotrzebowania branży transportowej na usługi z zakresu doradztwa prawnego na terenie całej Unii Europejskiej. Kancelaria stworzona została z myślą o przedsiębiorstwach wykonujących krajowy i międzynarodowy transport drogowy rzeczy oraz osób. Doświadczenie, skuteczność oraz znajomość zarówno branży związanej z transportem, spedycją i logistyką to nasze największe atuty. Oferta Kancelarii skierowana jest do podmiotów, którym zależy na profesjonalnej oraz rzetelnej obsłudze prawnej w zakresie wykonywania transportu drogowego. Z uwagi na fakt, iż nasza działalność w głównej mierze polega na wsparciu prawnym wobec przedsiębiorstw transportowych, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu kompleksowe rozwiązania prawne, jak również zagwarantować możliwość rozwiązywania najbardziej skomplikowanych zadań z którymi spotykacie się Państwo na co dzień wykonując działalności z zakresu transportu drogowego. Dzięki doświadczeniu w obsłudze przedsiębiorstw transportowych, udało nam się wypracować szereg optymalnych rozwiązań prawnych, doskonale sprawdzających się w obecnym stanie prawnym oraz aktualnej sytuacji na rynku transportowym. Dzięki współpracy z partnerskimi Kancelariami Transportowymi na terenie całej Unii Europejskiej obsługujemy naszych klientów w każdym kraju UE, a pomoc prawna świadczona jest we wszystkich językach europejskich.

www.kt-legaltrans.pl

Artykuły partnera

Licencja spedycyjna w przewozie drogowym
Licencja spedycyjna w przewozie drogowym
2022-06-18
Przepisy prawa nakładają na podmioty uczestniczące w przewozach drogowych szereg wymagań. Muszą oni legitymować się licznymi certyfikatami, zezwoleniami i licencjami.
Można oszaleć!
Można oszaleć!
2022-06-15
Krótko dla osób w pośpiechu.
Nowe uprawnienia kierowców podczas kontroli drogowej
Nowe uprawnienia kierowców podczas kontroli drogowej
2022-06-11
Ustawa o transporcie drogowym w art. 87 zawiera szczegółową listę dokumentów, jakie podczas kontroli drogowej kierujący jest zobowiązany posiadać w pojeździe oraz okazywać na żądanie właściwego organu.
Dane z tachografu - jakich informacji dostarczają?
Dane z tachografu - jakich informacji dostarczają?
2022-06-05
Tachografy to podstawowe urządzenia rejestrujące instalowane w pojazdach ciężarowych, których DMC przekracza 3,5 tony oraz autobusach. Wykorzystuje się je zatem w drogowym transporcie rzeczy i osób.
Nowe przepisy już obowiązują
Nowe przepisy już obowiązują
2022-05-29
Zmiany wynikają z konieczności przystosowywania krajowego ustawodawstwa do postanowień zawartych w Pakiecie Mobilności.
Już od 29 maja br.
Już od 29 maja br.
2022-05-19
Za chwilę czekają nas kolejne zmiany wynikające z konieczności przystosowywania krajowego ustawodawstwa do postanowień zawartych w Pakiecie Mobilności.
Przedłużenie legalnego pobytu i ułatwienia w zatrudnianiu Ukraińców
Przedłużenie legalnego pobytu i ułatwienia w zatrudnianiu Ukraińców
2022-05-12
Rząd błyskawicznie zareagował na działania wojenne toczące się za naszą wschodnią granicą, przygotowując ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Praktycznie w całości weszła ona w życie z dniem ogłoszenia, tj. 12 marca 2022 roku, z mocą od dnia 24 lutego 2022 roku.
Zmiany w nakładaniu kar za niektóre naruszenia
Zmiany w nakładaniu kar za niektóre naruszenia
2022-05-11
Inspekcja Transportu Drogowego, a także inne służby kontrolne UE utraciły możliwość nakładania kar na kierowców i firmy transportowe za określone naruszenia popełnione poza granicami swojego państwa.
Jak liczyć 4-dniowy okres cooling off
Jak liczyć 4-dniowy okres 'cooling off'
2022-05-08
Na początku marca Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące nowych, zmienionych Pakietem Mobilności, zasad wykonywania przewozów kabotażowych, które obowiązują od 21 lutego 2022 roku.
Licencja transportowa czy licencja wspólnotowa?
Licencja transportowa czy licencja wspólnotowa?
2022-05-04
Licencja transportowa to jeden z podstawowych dokumentów w transporcie, który poświadcza o tym, że dana firma może legalnie uczestniczyć w zarobkowym przewozie towarów lub osób. W zależności od tego, na jakim obszarze działa przewoźnik, konieczne jest legitymowanie się licencją krajową lub zezwalającą na przewozy międzynarodowe licencją wspólnotową.
Wniosek o licencję na transport drogowy
Wniosek o licencję na transport drogowy
2022-05-01
Dokumentem uprawniającym do wykonywania zarobkowych przewozów drogowych osób i rzeczy, a także poświadczającym ich legalność, jest w zależności od zasięgu i obszaru działalności licencja transportowa lub licencja wspólnotowa.
Kilka istotnych rozwiązań dla transportu drogowego
Kilka istotnych rozwiązań dla transportu drogowego
2022-04-19
25 marca 2022 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Dokument wszedł w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 24 lutego 2022 r.
Co jeszcze czeka branżę w tym roku oraz latach następnych?
Co jeszcze czeka branżę w tym roku oraz latach następnych?
2022-04-17
Pakiet Mobilności to dokument wprowadzający ogrom zmian w ustawodawstwach krajowych państw Unii Europejskiej, które mają doprowadzić do poprawy warunków pracy kierowców. Pierwsza część przepisów reformujących prawo transportowe weszła w życie 2 lutego br. To jednak nie koniec zmian zaplanowanych na najbliższe miesiące.
Zmiany w zakresie wykonywania zawodu przewoźnika drogowego
Zmiany w zakresie wykonywania zawodu przewoźnika drogowego
2022-04-03
Pakiet Mobilności zmienił nie tylko zasady dotyczące delegowania kierowców, płacy minimalnej, czy ustalania i wyliczania należnego wynagrodzenia. Wprowadził ponadto nowe wymogi dla przewoźników drogowych w zakresie dostępu do zawodu, a także nałożył na nich nowe obowiązki. Poniżej objaśniamy niektóre spośród wielu znowelizowanych przepisów.
Kabotaż po zmianach od 21 lutego 2022 r.
Kabotaż po zmianach od 21 lutego 2022 r.
2022-03-02
Pakiet Mobilności 2022 zmienił również zasady wykonywania przewozów kabotażowych. Od 21 lutego br. przewoźnicy powinni stosować się już do nowych przepisów, które zabraniają wykonywać tym samym pojazdem i w tym samym państwie członkowskim przewozów kabotażowych przez cztery dni od zakończenia ostatniego dozwolonego przewozu kabotażowego.