Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Centrum Księgowości Transportowej

Zmiany dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym
Utworzona: 2022-08-04

Omawiając zmiany przewidziane w Polskim Ładzie 2.0. dla poszczególnych grup podatników, nie możemy pominąć przedsiębiorców, którzy rozliczają się „liniówką”.

REKLAMA
Od lipca zyskali oni możliwość zmiany formy opodatkowania ze skutkiem na cały 2022 r. na skalę podatkową, a ponadto częściowego odliczenia składki zdrowotnej.

Zmiana formy opodatkowania za 2022 r. na skalę podatkową

Podatnikom, którzy na początku trwającego roku zdecydowali się na opodatkowanie podatkiem liniowym ze stawką PIT wynoszącą 19%, od 1 lipca 2022 r. przysługuje prawo do zmiany tej formy na skalę podatkową, czyli zasady ogólne. Przypomnijmy, że przedsiębiorcy rozliczający się według zasad ogólnych, korzystają już z nowej, niższej stawki PIT wynoszącej 12% dla pierwszego progu podatkowego. Nie mogą jednak dokonywać częściowych odliczeń składki zdrowotnej.

Przejście na skalę podatkową z podatku liniowego jest możliwe w terminie do 30 kwietnia 2023 r. tylko ze skutkiem na cały 2022 r. W związku z tym, że termin ten przypada w niedzielę, upływa on dopiero w pierwszym dniu roboczym, czyli 2 maja 2023 r. Należy pamiętać, że taka zmiana będzie odnosić się wyłącznie do rozliczenia za 2022 r. Gdyby więc podatnik planował pozostać na skali podatkowej również w 2023 r., musi zadecydować o tym do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał pierwszy przychód. Jeżeli pierwszy przychód przypadnie na styczeń 2023 r., dokonanie zmiany w CEIDG powinno nastąpić do 20 lutego.

Przejście na skalę podatkową wiąże się z koniecznością wykazania w deklaracji rocznej PIT-36 zaliczek zapłaconych na podatek liniowy, a także wyliczenia wysokości składki zdrowotnej według nowych zasad zgodnie ze stawką 9% liczonej od dochodu.

W związku z tym, że w większości przypadków termin na podjęcie decyzji o kontynuowaniu opodatkowania według zasad dla podatku liniowego lub skali podatkowej minie 20 lutego 2023 r., nie rekomendujemy, aby odwlekać dokonania wymaganych analiz na końcówkę kwietnia, kiedy upływa termin rozliczenia rocznego.

O możliwości częściowego odliczenia składki zdrowotnej przeczytasz tutaj
Do ulubionych Centrum Księgowości Transportowej
PREZENTACJA FIRMY
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels