Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd
REKLAMA

Centrum Księgowości Transportowej

Partner etransport.pl - Centrum Księgowości Transportowej

Centrum Księgowości Transportowej powstała w wyniku zapotrzebowania rynku TSL na profesjonalne usługi z zakresu rachunkowości właśnie dla branży transportowej. Zespół Kancelarii tworzą osoby i wieloletnim doświadczeniu na takich stanowiskach jak główny księgowy, biegły rewident, doradca podatkowy, jak również radcowie prawni, adwokaci, prawnicy od lat związani z branżą transportową. I to właśnie dzięki wieloletniemu doświadczeniu jakie posiadamy w zakresie transportu, jesteśmy w stanie spełnić najśmielsze oczekiwania naszych Klientów ponieważ świadczymy swoje usługi wyłącznie w stosunku do przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe w wymiarze transportu drogowego.

www.ckt-taxtrans.pl

Artykuły partnera

Czy wydatki na ubezpieczenie pracownika mogą być kosztem pracodawcy?
Czy wydatki na ubezpieczenie pracownika mogą być kosztem pracodawcy?
2023-01-17
W związku z ubezpieczeniami pracowników pojawia się jednak pytanie, czy mogą stanowić one koszt dla pracodawcy?
15 stycznia mija termin zakończenia inwentaryzacji
15 stycznia mija termin zakończenia inwentaryzacji
2023-01-11
Przepisy ustawy o rachunkowości nakładają na podlegające im podmioty obowiązek przeprowadzania na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzacji, czyli szczegółowego spisu, który pozwala określić rzeczywisty stan i wartość majątku przedsiębiorstwa.
Jeden ze sposobów amortyzowania środków trwałych
Jeden ze sposobów amortyzowania środków trwałych
2022-11-18
Kiedy i po spełnieniu jakich warunków przedsiębiorca może z niej skorzystać?
Czego nie można amortyzować?
Czego nie można amortyzować?
2022-11-14
Nie wszystkie składniki majątkowe firmy będą mogły podlegać amortyzacji. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera listę takich wyłączeń. Znalazły się w niej nie tylko środki trwałe, ale i grunty, a także wartości niematerialne i prawne.
Co grozi za brak lub nieterminowe złożenie informacji zbiorczych VAT UE?
Co grozi za brak lub nieterminowe złożenie informacji zbiorczych VAT UE?
2022-11-09
Przepisy prawa podatkowego nakładają na podatników szereg obowiązków. Ci z nich, którzy pozostają zarejestrowani także jako podatnicy VAT UE, są zobowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych transakcjach.
Przewozy cross-trade – jak zmienił je Pakiet Mobilności?
Przewozy cross-trade – jak zmienił je Pakiet Mobilności?
2022-10-24
Czym są i jak wpłynęły na nie nowe regulacje prawne?
Praca w porze nocnej – jak naliczać dodatek?
Praca w porze nocnej – jak naliczać dodatek?
2022-10-11
Z artykułu dowiesz się m.in.:
• Kiedy mamy do czynienia z pracą w porze nocnej?
• Dodatek za pracę w porze nocnej
• Jak ustalać wysokość dodatku za pracę w porze nocnej?
• Praca w porze nocnej na przełomie miesiąca
• Dodatek za pracę w porze nocnej za przepracowanie niepełnych godzin
Zmiany dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym
Zmiany dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym
2022-08-04
Omawiając zmiany przewidziane w Polskim Ładzie 2.0. dla poszczególnych grup podatników, nie możemy pominąć przedsiębiorców, którzy rozliczają się „liniówką”.
Przeszkoda w możliwości odliczenia podatku VAT?
Przeszkoda w możliwości odliczenia podatku VAT?
2022-08-01
To jedna z częstszych wątpliwości przedsiębiorców, która pojawia się przy księgowaniu otrzymanych faktur.
Ukryta dywidenda
Ukryta dywidenda
2022-07-30
Nowe pojęcie w przepisach prawa podatkowego, zostanie wprowadzone do porządku prawnego 1 stycznia 2023 r. w ramach Polskiego Ładu. Regulacje te w największym zakresie odczują podmioty, które do dokonywania rozliczeń korzystały dotychczas z innych możliwości niż wypłata niestanowiącej kosztu uzyskania przychodu dywidendy, na przykład wypłacając prowizje uzależnione od zysku.
Niepotwierdzenie dostawy w ramach WDT?
Niepotwierdzenie dostawy w ramach WDT?
2022-07-29
Wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) regulują przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Najważniejsze reformy przewidziane w Polskim Ładzie 2.0
Najważniejsze reformy przewidziane w Polskim Ładzie 2.0
2022-07-29
Kolejne zmiany w prawie podatkowym przewidziane na lipiec 2022 r.
Ułatwienie dla przedsiębiorców czyli e-Urząd Skarbowy
Ułatwienie dla przedsiębiorców czyli e-Urząd Skarbowy
2022-07-28
Zakończyły się prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.
W jaki sposób można uwolnić środki z rachunku VAT?
W jaki sposób można uwolnić środki z rachunku VAT?
2022-07-27
W związku z wprowadzeniem w listopadzie 2019 r. mechanizmu podzielonej płatności, określanego także jako split payment, płatność za towar lub usługę realizowana przez nabywcę specjalnym przelewem „podzielona płatność” nie trafia od tej pory w całości na rachunek odbiorcy, a zostaje rozdzielona na kwotę netto oraz podatek VAT.
Czas na złożenie korekty
Czas na złożenie korekty
2022-07-26
Termin rozliczenia rocznego za 2021 r. upłynął już 2 maja, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na kilka istotnych informacji, które należało przekazać swojemu biuru rachunkowemu, jednakże na skutek przeoczenia lub niewiedzy mogły one zostać pominięte.