Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Centrum Księgowości Transportowej

Odroczenie w czasie obowiązku zapewnienia współpracy kas online z terminalami płatniczymi
Utworzona: 2022-06-21

Z początku już od 1 lipca 2022 r. wszyscy przedsiębiorcy mieli zostać zobowiązani do zagwarantowania integracji kas fiskalnych z terminalami płatniczymi. Wiele wskazuje jednak na to, że w odpowiedzi na wniosek podatników i biznesu Ministerstwo Finansów odroczy obowiązek zapewnienia takiej współpracy o 2,5 roku – do 1 stycznia 2025 r.

Każda z używanych dzisiaj kas rejestrujących online jest wyposażona w funkcję, dzięki której może łączyć się z terminalem płatniczym na podstawie określonego protokołu komunikacyjnego. Ewidencjonowane przez takie kasy transakcje są również przesyłane do Centralnego Repozytorium Kas. Nie dotyczy to wyłącznie starszych urządzeń, m.in. kas z papierowym, czy elektronicznym zapisem kopii. Na 1 lipca 2022 r. teoretycznie wszyscy przedsiębiorcy powinni przygotowywać się do zapewnienia współpracy kas online z terminalami płatniczymi, z uwzględnieniem wymagań technicznych dla kas rejestrujących.

Ministerstwo Finansów uwzględniło głosy przedsiębiorców

Obowiązek zapewnienia współpracy kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi, czyli urządzeniami akceptującymi karty płatnicze do 1 lipca 2022 r. został nałożony na przedsiębiorców przepisami Polskiego Ładu.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców w brzmieniu na dzień 1 lipca 2022 r. „Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy”.

Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i uwzględniając apele biznesu, w których sygnalizowali oni problemy techniczne, jest praktycznie pewne, że obowiązek, o którym mowa powyżej, zostanie przesunięty na początek 2025 r.

Do końca 2024 r. wobec przedsiębiorców, którzy nie posiadają zintegrowanych urządzeń, nie będą również stosowane kary administracyjne w wysokości 5 tys. złotych.

Obowiązek raportowania o płatnościach bezgotówkowych dla agentów rozliczeniowych

Ministerstwo Finansów pracuje obecnie nad nowymi, zastępczymi rozwiązaniami, które miałyby pozwolić przedsiębiorcom na raportowanie informacji o dokonywanych płatnościach bezgotówkowych. Obowiązek raportowania danych o płatnościach bezgotówkowych ma dotyczyć jednak wyłącznie agentów rozliczeniowych w rozumieniu art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Zgodnie z treścią tego przepisu, agentem rozliczeniowym jest dostawca prowadzący działalność w zakresie świadczenia usługi płatniczej w postaci akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika, w tym agent rozliczeniowy w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę.

Więcej informacji TUTAJ
Do ulubionych Centrum Księgowości Transportowej
PREZENTACJA FIRMY
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels