Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Stawki europejskich frachtów drogowych ponownie w dół

Utworzona: 2023-05-07


Po raz pierwszy od drugiego kwartału 2020 r. stopy spadły przez dwa kwartały z rzędu. Pomimo złagodzenia presji po stronie popytowej, utrzymuje się presja podażowa.

Indeks europejskich stawek frachtu drogowego Upply, Ti i IRU dla Europy pokazuje, że w porównaniu do poprzedniego kwartału, stawki spotowe i kontraktowe spadły odpowiednio o 7,5 i 2,8 punktu. Dodatkowo należy zauważyć, że indeks rynku spot spadł poniżej poziomu z drugiego kwartału 2022 roku, czyli okresu, w którym po raz pierwszy odczuto wzrost kosztów w związku z inwazją na Ukrainę.

Z powodu obniżonego popytu ze strony gospodarek europejskich, w I kw. br. stawki spotowe spadały średnio 1,5 razy szybciej niż stawki kontraktowe, co zmniejsza bezpośrednią presję popytową na stawki spotowe. Ponieważ wzrost płac nie nadąża za inflacją, kryzys wywołany rosnącymi kosztami utrzymania pogłębia się, zmniejszając popyt i zdolność do konsumpcji towarów, co jeszcze bardziej zmniejszy presję popytową na stawki frachtu drogowego, doprowadzając do dalszych spadków stawek na obu rynkach.

Chociaż ucichły już obawy związane z kryzysem energetycznym, a ceny energii spadły, ubiegłoroczne wysokie ceny nadal hamują wzrost w przemyśle europejskim. Oficjalne dane za I kwartał 2023 r. wskazują na spadek produkcji w Wielkiej Brytanii (-0,5%), Hiszpanii (0,3%) i Polsce (-0,1%), oraz niewielki wzrost we Francji (+0,9%) i Niemczech (+0,5% ). Choć inflacja osłabia popyt na dobra konsumpcyjne, popyt na dobra kapitałowe i pośrednie pozostaje stabilny. Wysokie stopy procentowe prawdopodobnie powstrzymają znaczny wzrost produkcji w tym roku, co ograniczy presję wzrostową na stawki frachtu drogowego i umożliwi dalsze ich spadki.

Pomimo złagodzenia presji po stronie popytowej, utrzymuje się presja podażowa. Pogłębiający się niedobór kierowców ogranicza zdolność przewozową, a koszty paliwa, choć spadły z najwyższego poziomu odnotowanego w ubiegłym roku, są nadal wyższe niż w roku 2021 r. Prawdopodobnym skutkiem spadku popytu będą dalsze spadki stawek frachtowych. Jednak rozmiar i zakres tych spadków będzie ograniczony przez presję podażową, która stworzyła wyższą bazę kosztową, dzięki czemu stawki frachtowe prawdopodobnie nie osiągną historycznie niskie poziomu.

Źródło: IRU
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Studio Patrzałek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels