Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA


CSK

Po co płacić kary?
Utworzona: 2022-07-17

Poniżej najczęściej zadawane przez przewoźników pytania (wraz z odpowiedziami) w czerwcu 2022 roku.

Kierowcy z Ukrainy skończyła się wiza / świadectwo kierowcy. Co dalej?
🟦Zgodnie z ustawą o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy świadectwo kierowcy, które utraciło ważność po 24 lutego 2022 roku, zostaje automatycznie wydłużone do 31 grudnia 2022 roku (należy złożyć wniosek do GITD). Przedłużenie wiz następuje w procedurze uproszczonej w Urzędzie Wojewódzkim poprzez wydanie nowej naklejki wizowej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Czy dodatek za pranie i odzież roboczą podlega pod ZUS i podatek?
🟦ZUS się zorientował, że część przychodów kierowców objęta wcześniej dietami została skierowana do innych należności nieopodatkowanych, w tym zwrotu kosztów ubrań. W związku z powyższym ZUS zmienił podejście do tego typu wypłat: Ekwiwalentu nie wlicza się do podstawy wymiaru składek. Musi być jednak spełniony warunek, że ekwiwalent stanowi równowartość faktycznych kosztów. Jeżeli pracodawca wypłaca co miesiąc stałą kwotę ustaloną wg własnego uznania, świadczenie takie nie kwalifikuje się jako ekwiwalent, tylko jako ryczałt, a tego typu należności są opodatkowane i stanowią podstawę obliczenia wymiaru składek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Czy to prawda, że za kombinacje z AdBlue, BAG nalicza wstecznie opłaty drogowe?
🟦 Tak – takie podejście zostało wprowadzone od 2019 roku, a w chwili obecnej zostało potwierdzone wieloma wyrokami sądów administracyjnych w Niemczech. Wsteczne uzupełnienie do opłat drogowych dla Euro 0 ograniczone jest zwykle datą ostatniego przeglądu technicznego lub ostatniego udokumentowanego badania składu spalin. Warto mieć także przygotowane faktury za kupowany mocznik (dla tego konkretnego pojazdu).

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koszty wynagrodzeń strasznie wzrosły. Czy da się to jakoś obniżyć?
🟦Skupiając się wyłącznie na legalnych możliwościach obniżenia możliwości jest relatywnie niewiele. Uwzględniając dodatkowo oczekiwania płacowe i oczekiwania co do jednoznaczności treści umowy o pracę, możliwości minimalizowania podatku i składek są niemal zerowe. Dotychczasowe pomysły uznane za nieco ryzykowne:
- Podwójna umowa w dwóch firmach – możliwe ale krótkotrwałe; od 2023 rząd oskładkuje wszystkie przychody zleceniodawców,
- Podwójne stanowisko kierowcy – umożliwiające płacenie diet. Konieczność faktycznego rozdzielenia zadań i przyporządkowania zadań innych niż kierowca (np. praca na magazynie)

Czy faktycznie wynagrodzenie urlopowe wzrośnie w 2022 roku o 200 %?
🟦Tak – jednak wzrost może być jeszcze wyższy przy uwzględnieniu wszystkich dodatkowych kosztów. Przy ustaleniu podstawy wynagrodzenia urlopowego bierze się pod uwagę wynagrodzenie wypłacone w ciągu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wykorzystywany jest urlop. W sytuacjach, kiedy wynagrodzenie pracownika co miesiąc bardzo się od siebie różni, do ustalenia podstawy może zostać wykorzystany 12 miesięczny okres poprzedzający.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Czy coś się zmieniło w ewidencjach czasu pracy od maja 2022 roku?
🟦Technicznie tak – w rzeczywistości niewiele. Zmieniony art. 25 ustawy o czasie pracy kierowców rozszerzył zakres dokumentów, które należy uwzględnić przy tworzeniu ewidencji czasu pracy. Ponadto wydłużono okres przechowywania ewidencji z 3 do 10 lat, na dodatek wprowadzając możliwość przechowywania ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Czy kierowca z Ukrainy może złożyć wypowiedzenie z dnia na dzień aby pojechać „na front”?
🟦Niestety tak. Nowe przepisy wprowadzone w czerwcu 2022 wprowadzają zmiany w ukraińskim kodeksie karnym. W przypadku powołania do służby osoby które podlegają poborowi mają czas 15 dni na stawienie się w miejscu zbiórki. Nie ma znaczenia, czy poborowy jest zatrudniony w innym kraju, czy ma wizę, status rezydencji itp. Brak powrotu w celu wcielenia do służby wojskowej będzie sankcjonowany karą pozbawienia wolności od 5 do 10 lat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Czy to prawda że w Rumunii wszedł w życie nowy system monitorowania przewozów na podobieństwo polskiego SENT-a?
🟦Tak – od 1 lipca 2022 roku działa w Rumunii system Roe-Transport. Monitorowanie obejmie następujące ładunki: warzywa, owoce, napoje alkoholowe, sól, produkty mineralne, odzież i obuwie. Obowiązek rejestracji spoczywa na podmiocie zlecającym lub beneficjencie z Rumunii. Brak zgłoszenia kończyć się będzie karą 94000 zł (100.000 Lei) plus konfiskatą ładunku.

Część 1. pytań i odpowiedzi z serii Po co płacić TUTAJ

Część 3. pytań i odpowiedzi z serii Po co płacić TUTAJ

Źródło: CSK
Do ulubionych CSK
PREZENTACJA FIRMY
Viking Line Cargo


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels