Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

CSK

Po co płacić kary?
Utworzona: 2022-07-16

Poniżej najczęściej zadawane przez przewoźników pytania (wraz z odpowiedziami) w czerwcu 2022 roku.

REKLAMA
Czy nowe zasady podatkowe wpłyną istotnie na moją firmę transportową?
🟦Nie. Koszty działalności pozostaną na niezmienionym poziomie. Kierowcy zarabiający „na rękę” 10.000 zł zarobią więcej o ok. 210 zł miesięcznie. Pamiętajmy że od lipca zmienia się kwota obniżająca podatek z 425 zł miesięcznie do 300 zł miesięcznie.

Dla przedsiębiorców zmienią się zasady rozliczania składki zdrowotnej. Podatnicy rozliczający się na tzw. zasadach ogólnych nie będą mogli odliczyć składki w rozliczeniu PIT. Przedsiębiorcy używający skali podatkowej odliczą maksymalnie 8,7 tys. zł w skali roku. Wysokość tej kwoty ma być corocznie waloryzowana w oparciu o wskaźnik zawarty w projekcie ustawy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na CMR-ce brak podpisu podczas kabotażu. Kara 60.000 SEK. Co zrobić?
🟦Od 1 grudnia 2021 roku Szwecja wprowadziła nowe kary za wadliwie wykonany przewóz kabotażowy. Należy pamiętać, że „nielegalny kabotaż” to każdy przewóz wykonany niezgodnie z przepisami art. 8 rozporządzenia 1072/2009. Podobne kary czekają na przewoźników w innych krajach, jednak Szwecja jest w chwili obecnej najbardziej restrykcyjnym krajem.

Ale brakuje tylko podpisu odbiorcy! Czy to nie jest za wysoka kara?
🟦 Szwedzka Policja lub Transportstyrelsen nałoży karę w każdym przypadku stwierdzenia następujących naruszeń:
a) Braku nazwy, adresu i podpisu nadawcy;
b) Braku nazwy, adresu i podpis przewoźnika;
c) Braku nazwy i adresu odbiorcy, a po dokonaniu dostawy – brak podpisu i daty dostawy rzeczy;
d) Braku miejsca i daty odbioru rzeczy oraz miejsce ich przeznaczenia;
e) Braku nazwy będącej w powszechnym użyciu określającą charakter rzeczy oraz metodę pakowania
f) Braku masy brutto rzeczy lub ich ilości określoną w inny sposób;
g) Braku numerów rejestracyjnych pojazdu silnikowego i przyczepy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inspektor nakazał kierowcy przedstawienie dowodu, gdzie spędzał odpoczynek tygodniowy. Czy kierowca ma mieć przy sobie takie dokumenty?
🟦Zgodnie z art. 8a rozporządzenia 561/2006 przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę kierowców w taki sposób, aby umożliwić im powrót do centrum operacyjnego pracodawcy w każdym okresie czterech kolejnych tygodni. Przedsiębiorstwo dokumentuje, w jaki sposób spełnia ten obowiązek, i przechowuje tę dokumentację w swoim lokalu oraz przedstawia ją na żądanie organów kontrolnych. Przepis nie nakazuje, aby kierowca posiadał przy sobie dowody przyjętej przez firmę organizacji pracy. Żądanie inspektora będzie zatem bezprawne. Takie żądanie może jednak zostać wystosowane w trakcie kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa.

Kierowca zażądał wydruku i przekazania ewidencji czasu pracy za ostatnie 3 lata pracy. Czy muszę zrealizować wniosek kierowcy?
🟦Zgodnie z przepisami ustawy o czasie pracy kierowców ewidencja czasu pracy musi być udostępniona kierowcy na jego wniosek. Ustawodawca nie ograniczył okresu, za który kierowca może wysunąć takie żądanie. Oznacza to, że wniosek ten może dotyczyć całego okresu, za który pracodawca zobowiązany jest do przechowywania ewidencji czasu pracy.

Czy to prawda, że organy kontroli drogowej nie mogą już karać za naruszenia związane z tachografami popełnione w innym kraju?
🟦Tak. Zmiana jednak nie wynika z nowych przepisów, a interpretacji „starych”. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 9 września 2021 r. w sprawie C-906/19. Zgodnie z orzeczeniem o ile organ kontroli może nakładać karę za naruszenia przepisów dotyczące „czasu pracy” niezależnie od miejsca powstania naruszenia, to już za „używanie tachografu” można nakładać karę wyłącznie za naruszenia, które zostały popełnione w kraju kontroli.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Czy muszę zgłaszać pracowników do SIPSI skoro zgłaszam już do IMI?
🟦TAK i NIE. Od 2 lutego 2022 r. portal UE dla deklaracji o oddelegowaniu w transporcie drogowym (portal RTPD) stanie się jedynym obowiązkowym systemem, z którego operatorzy muszą korzystać, aby wysyłać deklaracje podczas delegowania kierowców do dowolnego państwa członkowskiego UE i Wielkiej Brytanii. Krajowe strony internetowe/systemy powiadamiania o delegowaniu, takie jak SIPSI, MILOG, LIMOSA, MELDLOKET, UTIK, LSDB, nie powinny być już wykorzystywane po 2 lutego 2022 r., jeśli chodzi o delegowanie kierowców w transporcie drogowym objęte zakresem dyrektywy 2020/1057.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Czy jadąc do Szwajcarii czy UK muszę rejestrować delegowanie przez IMI?
🟦W przypadku Szwajcarii zastosowanie ma dyrektywa 96/71/WE zgodnie z Umową między Unią a Szwajcarią w sprawie swobodnego przepływu osób. Dyrektywa (UE) 2020/1057 nie jest częścią tej umowy. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię , dyrektywa (UE) 2020/1057 nie ma bezpośredniego zastosowania do kierowców z UE delegowanych w Wielkiej Brytanii ani do kierowców z Wielkiej Brytanii delegowanych do UE. Umowa o handlu i współpracy między Wielką Brytanią a UE (TCA) określa szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców.

Część 2. pytań i odpowiedzi z serii Po co płacić TUTAJ

Część 3. pytań i odpowiedzi z serii Po co płacić TUTAJ

Źródło: CSK
Do ulubionych CSK
PREZENTACJA FIRMY
superTrans Myjnie samochodowe


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels