REKLAMA

CSK

Partner etransport.pl - CSK

CSK OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:

 • analiza czasu pracy kierowców, raportowanie, usługi kadrowe dla przedsiębiorstw transportowych,
 • pomoc w w sporach z organami administracji publicznej, tj. Inspekcją Transportu Drogowego, Policją, Strażą Graniczną, Urzędami celnymi, Urzędami Wojewódzkimi, Miejskimi, Marszałkowskimi, oraz innymi podobnymi organami w całej Unii Europejskiej,
 • pomoc merytoryczna w załatwianiu wszelkich formalności związanych z uzyskiwaniem zezwoleń transportowych i innych wymaganych w transporcie dokumentów,
 • analizy rynków i audyty prawno - techniczne działalności firm transportowych,
 • pomoc w sprawach cywilnych, konstruowanie bezpiecznych umów pracowniczych oraz cywilno - prawnych,
 • kontrola merytoryczna i techniczna w sprawach związanych z przestrzeganiem przez zatrudnionych kierowców Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 oraz (EWG) nr 3821/85 - elektroniczna analiza danych z wykresówek i tachografów cyfrowych,
 • cykliczne szkolenia kierowców związane ze sprawami przestrzegania czasu prowadzenia i odpoczynków, stosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym, stosowania metod bezpiecznego załadunku i rozładunku zgodnie z przepisami EU-DIN oraz normami niemieckimi VDI, Prawa o ruchu drogowym, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą kierowcy,
 • bieżącego doradztwa w zakresie bieżących interpretacji urzędowych przepisów transportowych,
 • pełna obsługa przewozów ADR - DGSA, plany bezpieczeństwa, instrukcje pisemne itp.,
 • pomoc merytoryczna i techniczna w załatwianiu formalności z urzędami zagranicznymi (angielsko i niemieckojęzycznymi),
 • tłumaczenie dokumentów związanych z kontrolami drogowymi ze wszystkich języków obowiązujących w krajach członkowskich UE,
 • możliwość nauki języków obcych dla waszych kierowców, z uwzględnieniem terminologii transportowej.

csk24.com

Artykuły partnera

Nowe regulacje czasu jazdy- znamy szczegóły
Nowe regulacje czasu jazdy- znamy szczegóły
2020-08-03
31 lipca 2020 roku opublikowano pakiet mobilności.
czytana
4181 razy
Równy dostęp do rynku czy taka sama płaca za tą samą pracę...
Równy dostęp do rynku czy taka sama płaca za tą samą pracę...
2020-07-06
Pod tymi górnolotnymi hasłami liderzy zachodniej Europy starają się przeforsować przepisy "nieco" utrudniające życie przewoźnikom ze wschodu, informuje Sebastian Paluch z CSK Szczecin.
czytana
1186 razy
Pakiet pseudomobilności - źle czy gorzej?
Pakiet pseudomobilności - źle czy gorzej?
2020-06-25
Wielkimi krokami zbliża się wejście tzw. Pakietu Mobilności.. chociaż bardziej bym go nazwał francusko – niemieckim Pakietem przeciwko wschodnioeuropejskim przewoźnikom, informuje Sebastian Paluch z CSK Szczecin.
czytana
3332 razy
Czy Niemcom się w końcu udało?
Czy Niemcom się w końcu udało?
2020-06-23
W dniu 12.06.2020 odbyło się kolejne spotkanie Członków SPFT, poświęcone aktualnej sytuacji w transporcie.
czytana
2012 razy
Branża będzie miała kolejne problemy! UE i przepisy o przedłużeniu ważności dokumentów kierowców
Branża będzie miała kolejne problemy! UE i przepisy o przedłużeniu ważności dokumentów kierowców
2020-05-28
W dniu 5 czerwca 2020 (a częściowo 28 maja) wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2020/698 z dnia 25 maja 2020 roku ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią Covid19, dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń (...).
czytana
1925 razy
Wyzwania firm w dobie pandemii
Wyzwania firm w dobie pandemii
2020-05-13
Jak zaplanować wynagrodzenia kierowców w dobie pandemii na podstawie zapisów tarcz (obniżenie wymiaru pracy, przestoje, możliwość czasowego skierowania do innych prac) - dowiesz się tego podczas webinarium na platformie ClickMeeting
czytana
814 razy
Brak kodu 95: problemy w Niemczech
Brak kodu 95: problemy w Niemczech
2020-05-10
Covid’owa niemoc Unii Europejskiej daje się we znaki każdej branży, a transportowej w szczególności.
czytana
4371 razy
W Niemczech za wykroczenia zapłacisz więcej
W Niemczech za wykroczenia zapłacisz więcej
2020-04-29
28 kwietnia weszła w życie nowelizacja kodeksu wykroczeń w Niemczech. Polega ona głównie na zwiększeniu grzywien. Ponadto wprowadzono procedury zakazu ruchu za niższe przekroczenia prędkości.
czytana
5284 razy
Niemcy wycofują się z liberalizacji kabotażu
Niemcy wycofują się z liberalizacji kabotażu
2020-03-27
Informujemy, że od dnia 27.03.2020 Niemcy wycofali się z wprowadzonych kilka dni temu wyjątków w zakresie kabotażu (wprowadzono nielimitowaną możliwość realizacji usług kabotażowych dla art. tzw pierwszej potrzeby).
czytana
4814 razy
Przepisy odnośnie czasu pracy kierowców bez mocy prawnej
Przepisy odnośnie czasu pracy kierowców bez mocy prawnej
2020-03-19
Minister opublikował na stronie internetowej odstępstwa które … nie istnieją.
czytana
10213 razy
Do Francji tylko z certyfikatem
Do Francji tylko z certyfikatem
2020-03-18
W następstwie ogłoszenia w dniu 17.03.2020 przez Prezydenta Republiki Francuskiej zamknięcia granic w celu zapewnienia funkcjonowania transportu drogowego, wprowadzono obowiązek posiadania przez kierowcę certyfikatu potwierdzającego zatrudnienie w przedsiębiorstwie transportowym.
czytana
6649 razy
Więcej pytań niż odpowiedzi. Ciąg dalszy zamieszania z delegowaniem do NL
Więcej pytań niż odpowiedzi. Ciąg dalszy zamieszania z delegowaniem do NL
2020-02-28
27.02.2020 CSK otrzymało z niderlandzkiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia wyjaśnienia odnośnie sposobu interpretacji nowych przepisów dotyczących delegowania. Zawartość dokumentu może nieco uspokoić nastroje, jednak z pewnością nie zawiera konkretnych wyjaśnień odnośnie przedsiębiorstw transportowych.
czytana
1326 razy
Holandia - przedstawicielstwo, wymogi, sankcje do 12 000 euro
Holandia - przedstawicielstwo, wymogi, sankcje do 12 000 euro
2020-02-24
Już 1 marca 2020 roku wchodzą w życie nowe regulacje Królestwa Niderlandów odnośnie delegowania pracowników przez zagraniczne przedsiębiorstwa.
czytana
6095 razy
Holandia - zmiany w delegowaniu od marca. Raporty zgłoszeniowe można generować już od 1. lutego
Holandia - zmiany w delegowaniu od marca. Raporty zgłoszeniowe można generować już od 1. lutego
2020-01-31
Pewną nowością jednak jest fakt, że Holandia wbrew regulacjom UE wprowadziła nowe obowiązki nie tylko dla delegowanych pracowników (osób pozostających w stosunku pracy), ale także dla osób samozatrudnionych (przedsiębiorców samodzielnie wykonujących przewozy drogowe)
czytana
4090 razy
Płaca minimalna w górę
Płaca minimalna w górę
2020-01-09
Wraz z Nowym Rokiem w życie weszło Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.
czytana
4639 razy