REKLAMA

CSK

Partner etransport.pl - CSK

CSK OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:

 • analiza czasu pracy kierowców, raportowanie, usługi kadrowe dla przedsiębiorstw transportowych,
 • pomoc w w sporach z organami administracji publicznej, tj. Inspekcją Transportu Drogowego, Policją, Strażą Graniczną, Urzędami celnymi, Urzędami Wojewódzkimi, Miejskimi, Marszałkowskimi, oraz innymi podobnymi organami w całej Unii Europejskiej,
 • pomoc merytoryczna w załatwianiu wszelkich formalności związanych z uzyskiwaniem zezwoleń transportowych i innych wymaganych w transporcie dokumentów,
 • analizy rynków i audyty prawno - techniczne działalności firm transportowych,
 • pomoc w sprawach cywilnych, konstruowanie bezpiecznych umów pracowniczych oraz cywilno - prawnych,
 • kontrola merytoryczna i techniczna w sprawach związanych z przestrzeganiem przez zatrudnionych kierowców Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 oraz (EWG) nr 3821/85 - elektroniczna analiza danych z wykresówek i tachografów cyfrowych,
 • cykliczne szkolenia kierowców związane ze sprawami przestrzegania czasu prowadzenia i odpoczynków, stosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym, stosowania metod bezpiecznego załadunku i rozładunku zgodnie z przepisami EU-DIN oraz normami niemieckimi VDI, Prawa o ruchu drogowym, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą kierowcy,
 • bieżącego doradztwa w zakresie bieżących interpretacji urzędowych przepisów transportowych,
 • pełna obsługa przewozów ADR - DGSA, plany bezpieczeństwa, instrukcje pisemne itp.,
 • pomoc merytoryczna i techniczna w załatwianiu formalności z urzędami zagranicznymi (angielsko i niemieckojęzycznymi),
 • tłumaczenie dokumentów związanych z kontrolami drogowymi ze wszystkich języków obowiązujących w krajach członkowskich UE,
 • możliwość nauki języków obcych dla waszych kierowców, z uwzględnieniem terminologii transportowej.

csk24.com

Artykuły partnera

Fatalna nowelizacja ustawy o transporcie drogowym
Fatalna nowelizacja ustawy o transporcie drogowym
2018-08-13
25 lipca bieżącego roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.
czytana
15406 razy
Wzrost myta w Niemczech 2019
Wzrost myta w Niemczech 2019
2018-06-25
18 maja 2018 roku rząd niemiecki podjął decyzję o znacznym wzroście opłat drogowych, począwszy od 1 stycznia 2019 roku.
czytana
4160 razy
23 tysiące euro za 8 godzinną akcję wyciągania pojazdu przechylonego na poboczu
23 tysiące euro za 8 godzinną akcję wyciągania pojazdu przechylonego na poboczu
2018-03-03
Takie rzeczy tylko w Niemczech.
czytana
24749 razy
BAG o odpoczynkach tygodniowych
BAG o odpoczynkach tygodniowych
2017-11-14
Zasady kontroli regularnych odpoczynków tygodniowych na terenie Niemiec, w związku z wprowadzeniem kar pieniężnych za korzystanie z odpoczynków w regularnych bez zapewnienia miejsca do spania poza pojazdem, budzą od pewnego czasu liczne kontrowersje.
czytana
39387 razy
Czechy – płaca minimalna
Czechy – płaca minimalna
2017-11-02
W marcu 2017 Republika Czeska przyjęła ustawę nr 93/2017, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.
czytana
6301 razy
Belgia: płaca minimalna dla kabotażu
Belgia: płaca minimalna dla kabotażu
2017-10-04
Od 1 października 2017 roku w Belgii obowiązują nowe przepisy socjalne dla kierowców wykonujących na terenie tego kraju usługi kabotażowe. W związku z opublikowaniem dekretu królewskiego zmiany w zasadach świadczenia pracy zostały wprowadzone od 1 października.
czytana
3271 razy
Okres przechowywania CMR-ek
Okres przechowywania CMR-ek
2017-09-29
O ile regulacje związane np. z obowiązkiem przechowywania danych z tachografów cyfrowych lub ewidencji czasu pracy są jednoznaczne ustalone w przepisach UE lub krajowych, o tyle archiwizacja innych dokumentów, w tym dokumentów przewozowych nie jest już tak jednoznaczna i oczywista.
czytana
3525 razy
Trzy nowe wyroki NSA z sukcesem
Trzy nowe wyroki NSA z sukcesem
2017-08-16
W sprawach rozpoznanych w ostatnim miesiącu przez Naczelny Sąd Administracyjny, przyznano rację kancelarii CSK w zakresie nieprawidłowości w procedurach ważenia pojazdów wagami przenośnymi do pomiarów statycznych typu SAW10C oraz LP600.
czytana
2001 razy
Wpis manualny – jak to zrobić dobrze?
Wpis manualny – jak to zrobić dobrze?
2017-08-05
Przedstawiamy instrukcję logowania do większości typów tachografów obecnych na runku.
czytana
11404 razy
Zmiana instrukcji pisemnych ADR od 1 lipca 2017
Zmiana instrukcji pisemnych ADR od 1 lipca 2017
2017-06-12
Od tego dnia w przewozach ADR stosujemy wyłącznie instrukcje pisemne zgodnie ze wzorem określonym w przepisach Umowy ADR 2015 (w myśl przepisu 1.6.1.35 Umowy ADR).
czytana
3064 razy
W Niemczech kary za odpoczynek w kabinie – kolejny martwy przepis?
W Niemczech kary za odpoczynek w kabinie – kolejny martwy przepis?
2017-05-25
W dniu 25 maja 2017 roku Niemcy wprowadziły system kar pieniężnych dla przewoźników i kierowców, realizujących regularne (powyżej 45 godzin) odpoczynki w kabinie pojazdu.
czytana
20384 razy
Lista towarów objętych systemem monitorowania drogowego
Lista towarów objętych systemem monitorowania drogowego
2017-04-06
Ustawa wprowadza szereg obowiązków związanych z przewozem przez terytorium PL towarów tzw. wrażliwych, to jest takich, które w ocenie ustawodawcy mogą być narzędziem w przestępstwach polegających na wyłudzaniu podatku VAT.
czytana
4502 razy
Ryczałty noclegowe według ZUS-u
Ryczałty noclegowe według ZUS-u
2017-03-28
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze spokojem i pragmatyzmem podszedł do tematu. W ocenie ZUS pomimo wyroku TK przedsiębiorca nadal ma prawo do wypłaty ryczałtów noclegowych i w dalszym ciągu nie musi uwzględniać tych kwot w składkach.
czytana
4991 razy
Kierowcy nie wolno zachęcać do niewłaściwego używania tachografu
Kierowcy nie wolno zachęcać do niewłaściwego używania tachografu
2017-03-27
Zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia 165/2014 przedsiębiorca musi poinstruować pracownika w zakresie działania urządzenia do rejestrowania czasu pracy, zarówno cyfrowego jak i analogowego.
czytana
14323 razy
Karty kierowców z błędnym certyfikatem
Karty kierowców z błędnym certyfikatem
2017-02-27
W dniach 26-27 lutego 2017 roku dziesiątki kierowców posiadających polskie karty z PWPW zauważyło brak możliwości zalogowania karty do tachografu cyfrowego (błąd 28 lub 48), bądź tachograf „wyrzuca” karty jako nieważne.
czytana
5939 razy