REKLAMA

CSK

Partner etransport.pl - CSK

CSK OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:

 • analiza czasu pracy kierowców, raportowanie, usługi kadrowe dla przedsiębiorstw transportowych,
 • pomoc w w sporach z organami administracji publicznej, tj. Inspekcją Transportu Drogowego, Policją, Strażą Graniczną, Urzędami celnymi, Urzędami Wojewódzkimi, Miejskimi, Marszałkowskimi, oraz innymi podobnymi organami w całej Unii Europejskiej,
 • pomoc merytoryczna w załatwianiu wszelkich formalności związanych z uzyskiwaniem zezwoleń transportowych i innych wymaganych w transporcie dokumentów,
 • analizy rynków i audyty prawno - techniczne działalności firm transportowych,
 • pomoc w sprawach cywilnych, konstruowanie bezpiecznych umów pracowniczych oraz cywilno - prawnych,
 • kontrola merytoryczna i techniczna w sprawach związanych z przestrzeganiem przez zatrudnionych kierowców Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 oraz (EWG) nr 3821/85 - elektroniczna analiza danych z wykresówek i tachografów cyfrowych,
 • cykliczne szkolenia kierowców związane ze sprawami przestrzegania czasu prowadzenia i odpoczynków, stosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym, stosowania metod bezpiecznego załadunku i rozładunku zgodnie z przepisami EU-DIN oraz normami niemieckimi VDI, Prawa o ruchu drogowym, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą kierowcy,
 • bieżącego doradztwa w zakresie bieżących interpretacji urzędowych przepisów transportowych,
 • pełna obsługa przewozów ADR - DGSA, plany bezpieczeństwa, instrukcje pisemne itp.,
 • pomoc merytoryczna i techniczna w załatwianiu formalności z urzędami zagranicznymi (angielsko i niemieckojęzycznymi),
 • tłumaczenie dokumentów związanych z kontrolami drogowymi ze wszystkich języków obowiązujących w krajach członkowskich UE,
 • możliwość nauki języków obcych dla waszych kierowców, z uwzględnieniem terminologii transportowej.

csk24.com

Artykuły partnera

Nieważne prawa jazdy kierowców z Ukrainy
Nieważne prawa jazdy kierowców z Ukrainy
2019-08-15
Ilość kierowców "ze wschodu" zatrudnianych przez polskie firmy transportowe osiągnęła w 2019 roku wartość 50 tysięcy - i ciągle rośnie. Z tego też powodu w toku kontroli drogowych ujawniają się także problemy związane z zatrudnianiem kierowców z zagranicy, w tym kwestie związane z prawem jazdy.
czytana
14799 razy
Kopiowanie dokumentów kierowcy – nowe regulacje
Kopiowanie dokumentów kierowcy – nowe regulacje
2019-07-12
Dziś 12 lipca 2019 roku rozpoczyna funkcjonowanie ustawa z dnia 22 listopada 2018 roku o dokumentach publicznych.
czytana
5774 razy
Co dalej z nałożonymi karami za przekroczenie osi?
Co dalej z nałożonymi karami za przekroczenie osi?
2019-04-03
W dniu 21 marca 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, iż Polska wprowadza powszechne obowiązujące ograniczenia dopuszczalnych nacisków osi na znakomitej części dróg publicznych naruszyła prawo UE.
czytana
1897 razy
Fatalna nowelizacja ustawy o transporcie drogowym
Fatalna nowelizacja ustawy o transporcie drogowym
2018-08-13
25 lipca bieżącego roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.
czytana
15970 razy
Wzrost myta w Niemczech 2019
Wzrost myta w Niemczech 2019
2018-06-25
18 maja 2018 roku rząd niemiecki podjął decyzję o znacznym wzroście opłat drogowych, począwszy od 1 stycznia 2019 roku.
czytana
4687 razy
23 tysiące euro za 8 godzinną akcję wyciągania pojazdu przechylonego na poboczu
23 tysiące euro za 8 godzinną akcję wyciągania pojazdu przechylonego na poboczu
2018-03-03
Takie rzeczy tylko w Niemczech.
czytana
25534 razy
BAG o odpoczynkach tygodniowych
BAG o odpoczynkach tygodniowych
2017-11-14
Zasady kontroli regularnych odpoczynków tygodniowych na terenie Niemiec, w związku z wprowadzeniem kar pieniężnych za korzystanie z odpoczynków w regularnych bez zapewnienia miejsca do spania poza pojazdem, budzą od pewnego czasu liczne kontrowersje.
czytana
40367 razy
Czechy – płaca minimalna
Czechy – płaca minimalna
2017-11-02
W marcu 2017 Republika Czeska przyjęła ustawę nr 93/2017, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.
czytana
7253 razy
Belgia: płaca minimalna dla kabotażu
Belgia: płaca minimalna dla kabotażu
2017-10-04
Od 1 października 2017 roku w Belgii obowiązują nowe przepisy socjalne dla kierowców wykonujących na terenie tego kraju usługi kabotażowe. W związku z opublikowaniem dekretu królewskiego zmiany w zasadach świadczenia pracy zostały wprowadzone od 1 października.
czytana
4113 razy
Okres przechowywania CMR-ek
Okres przechowywania CMR-ek
2017-09-29
O ile regulacje związane np. z obowiązkiem przechowywania danych z tachografów cyfrowych lub ewidencji czasu pracy są jednoznaczne ustalone w przepisach UE lub krajowych, o tyle archiwizacja innych dokumentów, w tym dokumentów przewozowych nie jest już tak jednoznaczna i oczywista.
czytana
3955 razy
Trzy nowe wyroki NSA z sukcesem
Trzy nowe wyroki NSA z sukcesem
2017-08-16
W sprawach rozpoznanych w ostatnim miesiącu przez Naczelny Sąd Administracyjny, przyznano rację kancelarii CSK w zakresie nieprawidłowości w procedurach ważenia pojazdów wagami przenośnymi do pomiarów statycznych typu SAW10C oraz LP600.
czytana
2396 razy
Wpis manualny – jak to zrobić dobrze?
Wpis manualny – jak to zrobić dobrze?
2017-08-05
Przedstawiamy instrukcję logowania do większości typów tachografów obecnych na runku.
czytana
12009 razy
Zmiana instrukcji pisemnych ADR od 1 lipca 2017
Zmiana instrukcji pisemnych ADR od 1 lipca 2017
2017-06-12
Od tego dnia w przewozach ADR stosujemy wyłącznie instrukcje pisemne zgodnie ze wzorem określonym w przepisach Umowy ADR 2015 (w myśl przepisu 1.6.1.35 Umowy ADR).
czytana
3486 razy
W Niemczech kary za odpoczynek w kabinie – kolejny martwy przepis?
W Niemczech kary za odpoczynek w kabinie – kolejny martwy przepis?
2017-05-25
W dniu 25 maja 2017 roku Niemcy wprowadziły system kar pieniężnych dla przewoźników i kierowców, realizujących regularne (powyżej 45 godzin) odpoczynki w kabinie pojazdu.
czytana
20903 razy
Lista towarów objętych systemem monitorowania drogowego
Lista towarów objętych systemem monitorowania drogowego
2017-04-06
Ustawa wprowadza szereg obowiązków związanych z przewozem przez terytorium PL towarów tzw. wrażliwych, to jest takich, które w ocenie ustawodawcy mogą być narzędziem w przestępstwach polegających na wyłudzaniu podatku VAT.
czytana
5044 razy