Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

CSK

Protesty rolnicze a naruszenia czasu jazdy kierowców - jak uchronić się przed karą?

Utworzona: 2024-02-28


Jeśli z powodu blokady kierowca musi np. wybrać dłuższą drogę do miejsca docelowego lub nie może kontynuować jazdy i nie jest w stanie dostosować swojego czasu pracy do obowiązujących norm, może skorzystać z możliwości jakie daje mu art. 12 rozporządzenia 561/2006.

Jak informuje Centrum Obsługi Transportu Kancelaria Gospodarcza (CSK), strajki rolników stanowią ogromny problem dla przedsiębiorstw transportowych i kierowców zawodowych, których obowiązują konkretne normy aktywności:
🔹dzienny okres prowadzenia pojazdu – 9 godzin (10 godzin dwa razy w tygodniu),
🔹tygodniowy okres prowadzenia pojazdu – 56 godzin,
🔹okres prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni – 90 godzin,
🔹okres prowadzenia pojazdu bez przerwy – 4 godziny 30 minut,
🔹dzienny okres odpoczynku – 11 godzin (9 godzin trzy razy między dwoma odpoczynkami tygodniowymi),
🔹tygodniowy okres odpoczynku – 45 godzin (24 godziny, które muszą zostać skompensowane do końca trzeciego tygodnia po którym nastąpiło skrócenie odpoczynku).

Jeśli z powodu blokady drogi kierowca musi np. wybrać dłuższą, alternatywną drogę do miejsca docelowego lub czasowo nie może kontynuować jazdy i nie jest w stanie dostosować swojego czasu pracy do wyżej wymienionych norm, może skorzystać z możliwości jakie daje mu art. 12 rozporządzenia 561/2006: ”Pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju, kierowca może odstąpić od przepisów art. 6–9 w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku. Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój. (…)”

Jeżeli zatem kierowca będzie zmuszony do skorzystania z odstępstwa na podstawie art. 12, obowiązkowo sporządza wydruk i wyczerpująco opisuje okoliczności i przyczyny popełnienia danego naruszenia. W przeciwnym razie podczas kontroli drogowej i stwierdzeniu naruszenia przez osobę kontrolującą może zostać zastosowana sankcja zarówno na kierowcę, jak i przewoźnika.

Przykładowy opis wydruku jaki powinien się znaleźć po popełnieniu naruszenia ma postać następującą:
„W dniu… z powodu protestu rolników i blokady drogi krajowej nr …, która była nieprzejezdna skróciłem dzienny okres odpoczynku o…, ponieważ musiałem dojechać do pierwszego bezpiecznego parkingu w celu realizacji odpoczynku. art. 12/561/2006, podpis kierowcy”.

WAŻNE!

W przypadku konieczności naruszenia przepisów regulujących czas jazdy i odpoczynku kierowca bezwzględnie NIE MOŻE wyciągnąć karty/wykresówki z tachografu. Zgodnie z taryfikatorem kar stanowiącym załącznik nr 3 do Ustawy o Transporcie Drogowym, za wykonywanie przewozu drogowego z ingerencją w działanie tachografu lub dane rejestrowane przez tachograf na przedsiębiorstwo w przypadku kontroli nałożona zostanie kara w wysokości 5 tysięcy złotych, a wykroczenie klasyfikowane jest jako bardzo poważne.

Warto wspomnieć, że z powodu protestu francuskich rolników hiszpański rząd zdecydował się na złagodzenie przepisów dotyczące czasu jazdy i odpoczynku. Stosowne regulacje obejmowały kierowców, którzy byli zmuszeni do naruszenia przepisów o okresie od 5 do 14 lutego br. oraz od 19 do 26 lutego br.

Źródło: CSK
Do ulubionych CSK
FIRMOWY SPOTLIGHT
Transpolisa.pl


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels