REKLAMA
CDS

Jak rażące niedbalstwo wpływa na odpowiedzialność przewoźnika i zakładu ubezpieczeń
Utworzona: 2016-11-25

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu. Odpowiedzialność przewoźnika jest więc odpowiedzialnością kontraktową opartą na zasadzie ryzyka.

Tylko dla zalogowanych

Dostęp do tekstów archiwalnych zarezerwowany jest tylko dla posiadaczy kont w etransport.pl

Zaloguj się Zarejestruj się