Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd
REKLAMA

CDS

Partner etransport.pl - CDS

CDS powstał w 2001 roku i jest kontynuacją wieloletnich doświadczeń założyciela firmy w zakresie oceny ryzyka, ubezpieczeń oraz obsługi szkód i roszczeń.

CDS działa jako kancelaria doradcza, której celem jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie oceny ryzyka transportowego oraz obsługi ubezpieczeń transportowych (OCP, OCS, OCP kabotażowe, OC zawodowej do licencji i Cargo) oraz prowadzenie audytów i szkoleń z zakresu procedur transportowych i stosowania prawa transportowego.

Informacyjna strona internetowa:
Ubezpieczenie OCP: www.oc-przewoznika.info
Ubezpieczenie OCS: www.oc-spedytora.info

www.cds-odszkodowania.info

Artykuły partnera

Uszkodzenie wózka widłowego i towaru w czasie przestawiania pojazdu. Kto odpowiada za szkodę?
Uszkodzenie wózka widłowego i towaru w czasie przestawiania pojazdu. Kto odpowiada za szkodę?
2023-02-02
W większości przypadków obciążenia przewoźników kosztami szkód podczas załadunku są bezpodstawne i wymuszają na przedsiębiorcach transportowych uzasadnione reakcje obronne, a często również dochodzenie potrąconych wierzytelności na drodze sądowej.
Lód na dachu pojazdu ciężarowego w kontekście nowych kar i odpowiedzialności za szkodę
Lód na dachu pojazdu ciężarowego w kontekście nowych kar i odpowiedzialności za szkodę
2022-12-14
Lód spadający z ciężarówki często staje się przyczyną wypadków. W wyniku upadku bryły często uszkodzone zostają pojazdy lub co gorsza, obrażenia a nawet śmierć ponoszą uczestnicy ruchu drogowego.
Odpowiedzialność przewoźnika za szkody. Jak nie pogubić się w gąszczu przepisów?
Odpowiedzialność przewoźnika za szkody. Jak nie pogubić się w gąszczu przepisów?
2020-12-29
Niejednokrotnie w branży TSL dochodzi do komplikacji podczas operacji transportowych na przykład w postaci uszkodzenia lub zniszczenia towaru w trakcie załadunku bądź rozładunku.
Opóźnienie w dostawie towaru – odpowiedzialność przewoźnika
Opóźnienie w dostawie towaru – odpowiedzialność przewoźnika
2020-09-30
Jakie przepisy regulują odpowiedzialność przewoźnika za opóźnienie w dostawie towaru i co mu grozi? To zagadnienie należy rozpatrywać na gruncie prawa krajowego i międzynarodowego (Konwencja CMR).
Załadunek/rozładunek towaru, uszkodzenie wózka paletowego lub widłowego - co grozi przewoźnikowi?
Załadunek/rozładunek towaru, uszkodzenie wózka paletowego lub widłowego - co grozi przewoźnikowi?
2020-09-20
W branży TSL dochodzi czasem do komplikacji podczas operacji transportowych na przykład w postaci uszkodzenia lub zniszczenia towaru w trakcie załadunku bądź rozładunku. Jednak jak pokazuje poniższy przykład, poza wspomnianym naruszeniem towaru, może również dojść do zniszczenia wózka.
Oszustwo z „neutralizacją dokumentów” w tle. Jak uniknąć wyłudzenia towaru?
Oszustwo z „neutralizacją dokumentów” w tle. Jak uniknąć wyłudzenia towaru?
2020-06-16
Poniżej przypadki ukazujące, jakimi metodami oszuści próbują wyłudzić towar od firm produkcyjnych i jak mogą manipulować wykonawcami zleconych przewozów.
Kompensata wierzytelności z tytułu kary umownej. Kiedy jest zgodna z przepisami?
Kompensata wierzytelności z tytułu kary umownej. Kiedy jest zgodna z przepisami?
2020-05-18
Kary umowne są nieodzownymi elementami każdego zlecenia transportowego. Są standardem w umowach gospodarczych i nikogo nie dziwi, że pojawiają się również w umowach przewozu. Dyscyplinowanie podwykonawców nie jest jedynym ich celem.
Wypadek z ładunkiem automotive –  ryzyko szkody całkowitej
Wypadek z ładunkiem automotive – ryzyko szkody całkowitej
2020-05-04
Z pozoru przewozy towarów z branży automotive niczym nie różnią się od innych. W wielu przypadkach jednak przedmiotem przewozu są elementy konstrukcji samochodów, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na bezpieczeństwo użytkowników. Może mieć to swoje konsekwencje w sytuacji, gdy transportujący je pojazd uległ wypadkowi lub kolizji.
Przewozy na mocy konwencji ATP a ubezpieczenie OCP
Przewozy na mocy konwencji ATP a ubezpieczenie OCP
2020-04-29
Umowa ATP określa warunki przewozów szybko psujących się artykułów żywnościowych. Wbrew pozorom, nie narzuca ona wymogów jedynie na przewoźników, ale reguluje też obowiązki nadawców i odbiorców. Nie wszyscy też wiedzą, że nie dotyczy przewozów wszystkich artykułów żywnościowych.
Koronawirus jako okoliczność zwalniająca przewoźnika z odpowiedzialności
Koronawirus jako okoliczność zwalniająca przewoźnika z odpowiedzialności
2020-04-25
Transportowa Europa nie została jeszcze przygotowana do Pakietu Mobilności, a musi mierzyć się z epidemią koronawirusa. Dla branży transportu drogowego istotna jest odpowiedź na pytanie, czy skutki epidemii COVID-19 można uznać za siłę wyższą lub inne okoliczności, które zwalniają przewoźników z odpowiedzialności.
Kabotażowy aspekt niemieckich przewozów do Skandynawii
Kabotażowy aspekt niemieckich przewozów do Skandynawii
2020-04-24
Przewozy z Niemiec do krajów skandynawskich odbywają się na kilka sposobów. Bałtyk może pokonywać cały środek transportu wraz z ładunkiem, sama naczepa lub kontener. Przewóz towaru jednym środkiem transportu na całym odcinku nie nastręcza problemów w ocenie jego charakteru – jest to przewóz międzynarodowy. Nie zawsze jest to oczywiste.
Czy polisa OCZ przewoźnika może pokryć jego zobowiązania finansowe?
Czy polisa OCZ przewoźnika może pokryć jego zobowiązania finansowe?
2020-04-23
Przedsiębiorcy mają możliwość wykazywania zdolności finansowej - przy ubieganiu się o licencje transportowe - za pomocą ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej. Tego typu polisy gwarantują również ochronę ubezpieczeniową, ale tylko w ściśle określonych przypadkach. Trzeba udowodnić utratę zdolności finansowej, co wbrew pozorom nie jest proste.
Transport naczep i kontenerów za Bałtyk – zobacz, co jest ważne
Transport naczep i kontenerów za Bałtyk – zobacz, co jest ważne
2020-04-16
Można odnieść wrażenie, że transport towarów do krajów skandynawskich niczym się nie różni od transportu do pozostałych państw Europy. Choć w każdym przypadku towar jest przewożony takimi samymi środkami transportu, położenie geograficzne sprawia, że specyfika przewozów wykonywanych do krajów skandynawskich jest zupełnie inna.
COVID-19 jako Siła Wyższa
COVID-19 jako Siła Wyższa
2020-04-06
Pandemia COVID-19 nie dotyka jedynie transportu. Godzi również w inne gałęzie gospodarki. Obecna sytuacja znacznie utrudnia, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwia wykonanie zawartych umów. Spowalnia również rozliczenia finansowe, które są pochodną obecnych umów i tych wykonanych jeszcze przed epidemią.
COVID-19 i problemy z dostawami towarów. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach?
COVID-19 i problemy z dostawami towarów. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach?
2020-04-03
Ideą każdego przewozu jest dostawa towaru od nadawcy do odbiorcy. Zaistniała sytuacja związana z epidemią koronawirusa doprowadziła jednak do tak drastycznej zmiany zasad funkcjonowania transportu, że dostawy zostały znacznie spowolnione, a w wielu przypadkach utrudnione lub całkowicie niemożliwe.