REKLAMA

CDS

Partner etransport.pl - CDS

CDS powstał w 2001 roku i jest kontynuacją wieloletnich doświadczeń założyciela firmy w zakresie oceny ryzyka, ubezpieczeń oraz obsługi szkód i roszczeń.

CDS działa jako kancelaria doradcza, której celem jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie oceny ryzyka transportowego oraz obsługi ubezpieczeń transportowych (OCP, OCS, OCP kabotażowe, OC zawodowej do licencji i Cargo) oraz prowadzenie audytów i szkoleń z zakresu procedur transportowych i stosowania prawa transportowego.

Informacyjna strona internetowa:
Ubezpieczenie OCP: www.oc-przewoznika.info
Ubezpieczenie OCS: www.oc-spedytora.info

www.cds-odszkodowania.info

Artykuły partnera

Kompensata wierzytelności z tytułu kary umownej. Kiedy jest zgodna z przepisami?
Kompensata wierzytelności z tytułu kary umownej. Kiedy jest zgodna z przepisami?
2020-05-18
Kary umowne są nieodzownymi elementami każdego zlecenia transportowego. Są standardem w umowach gospodarczych i nikogo nie dziwi, że pojawiają się również w umowach przewozu. Dyscyplinowanie podwykonawców nie jest jedynym ich celem.
czytana
318 razy
Wypadek z ładunkiem automotive –  ryzyko szkody całkowitej
Wypadek z ładunkiem automotive – ryzyko szkody całkowitej
2020-05-04
Z pozoru przewozy towarów z branży automotive niczym nie różnią się od innych. W wielu przypadkach jednak przedmiotem przewozu są elementy konstrukcji samochodów, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na bezpieczeństwo użytkowników. Może mieć to swoje konsekwencje w sytuacji, gdy transportujący je pojazd uległ wypadkowi lub kolizji.
czytana
1677 razy
Przewozy na mocy konwencji ATP a ubezpieczenie OCP
Przewozy na mocy konwencji ATP a ubezpieczenie OCP
2020-04-29
Umowa ATP określa warunki przewozów szybko psujących się artykułów żywnościowych. Wbrew pozorom, nie narzuca ona wymogów jedynie na przewoźników, ale reguluje też obowiązki nadawców i odbiorców. Nie wszyscy też wiedzą, że nie dotyczy przewozów wszystkich artykułów żywnościowych.
czytana
1104 razy
Koronawirus jako okoliczność zwalniająca przewoźnika z odpowiedzialności
Koronawirus jako okoliczność zwalniająca przewoźnika z odpowiedzialności
2020-04-25
Transportowa Europa nie została jeszcze przygotowana do Pakietu Mobilności, a musi mierzyć się z epidemią koronawirusa. Dla branży transportu drogowego istotna jest odpowiedź na pytanie, czy skutki epidemii COVID-19 można uznać za siłę wyższą lub inne okoliczności, które zwalniają przewoźników z odpowiedzialności.
czytana
2386 razy
Kabotażowy aspekt niemieckich przewozów do Skandynawii
Kabotażowy aspekt niemieckich przewozów do Skandynawii
2020-04-24
Przewozy z Niemiec do krajów skandynawskich odbywają się na kilka sposobów. Bałtyk może pokonywać cały środek transportu wraz z ładunkiem, sama naczepa lub kontener. Przewóz towaru jednym środkiem transportu na całym odcinku nie nastręcza problemów w ocenie jego charakteru – jest to przewóz międzynarodowy. Nie zawsze jest to oczywiste.
czytana
1991 razy
Czy polisa OCZ przewoźnika może pokryć jego zobowiązania finansowe?
Czy polisa OCZ przewoźnika może pokryć jego zobowiązania finansowe?
2020-04-23
Przedsiębiorcy mają możliwość wykazywania zdolności finansowej - przy ubieganiu się o licencje transportowe - za pomocą ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej. Tego typu polisy gwarantują również ochronę ubezpieczeniową, ale tylko w ściśle określonych przypadkach. Trzeba udowodnić utratę zdolności finansowej, co wbrew pozorom nie jest proste.
czytana
2013 razy
Transport naczep i kontenerów za Bałtyk – zobacz, co jest ważne
Transport naczep i kontenerów za Bałtyk – zobacz, co jest ważne
2020-04-16
Można odnieść wrażenie, że transport towarów do krajów skandynawskich niczym się nie różni od transportu do pozostałych państw Europy. Choć w każdym przypadku towar jest przewożony takimi samymi środkami transportu, położenie geograficzne sprawia, że specyfika przewozów wykonywanych do krajów skandynawskich jest zupełnie inna.
czytana
2698 razy
COVID-19 jako Siła Wyższa
COVID-19 jako Siła Wyższa
2020-04-06
Pandemia COVID-19 nie dotyka jedynie transportu. Godzi również w inne gałęzie gospodarki. Obecna sytuacja znacznie utrudnia, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwia wykonanie zawartych umów. Spowalnia również rozliczenia finansowe, które są pochodną obecnych umów i tych wykonanych jeszcze przed epidemią.
czytana
1917 razy
COVID-19 i problemy z dostawami towarów. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach?
COVID-19 i problemy z dostawami towarów. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach?
2020-04-03
Ideą każdego przewozu jest dostawa towaru od nadawcy do odbiorcy. Zaistniała sytuacja związana z epidemią koronawirusa doprowadziła jednak do tak drastycznej zmiany zasad funkcjonowania transportu, że dostawy zostały znacznie spowolnione, a w wielu przypadkach utrudnione lub całkowicie niemożliwe.
czytana
1206 razy
Polisa OCP – produkt rzemieślników ubezpieczeniowych
Polisa OCP – produkt rzemieślników ubezpieczeniowych
2020-04-01
Oferowaniem ubezpieczeń transportowych zajmują się głównie pośrednicy ubezpieczeniowi. Na 32 tys. agentów i prawie 1,5 tysiąca brokerów niewielu jednak specjalizuje się w ubezpieczeniach transportowych. Większość nie zna specyfiki działalności transportowej i prawa przewozowego i nie jest w stanie opracować korzystnej dla klienta oferty.
czytana
889 razy
Braki w polisach OCP, czyli kiedy ochrona jest kiepska
Braki w polisach OCP, czyli kiedy ochrona jest kiepska
2020-03-09
Aby nie popaść w pułapkę nierzetelnego agenta ubezpieczeniowego przewoźnik powinien sprawdzić, co jest ważne w polisie OCP i jakie mogą być skutki „dziur” w ochronie ubezpieczeniowej, gdy dojdzie do określonych zdarzeń w drogowym transporcie towarów.
czytana
1397 razy
Niemiecki kabotaż – odpowiedzialność i ubezpieczenie
Niemiecki kabotaż – odpowiedzialność i ubezpieczenie
2020-03-05
Przy wykonywaniu przewozów kabotażowych polscy przewoźnicy muszą bezwzględnie dostosować się do wymogów określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21.10.2009 r. Muszą również dostosować się do przepisów krajów, w których takie przewozy wykonują. Prawo niemieckie narzuca też obowiązek ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej.
czytana
2382 razy
Normy kabotażowe w UE na przykładzie Danii, Francji i Niemiec
Normy kabotażowe w UE na przykładzie Danii, Francji i Niemiec
2020-03-02
Polscy przewoźnicy wiodą prym nie tylko w międzynarodówce. Zdominowali również przewozy kabotażowe w niektórych krajach Unii Europejskiej. Wielu nie orientuje się jednak, czym jest przewóz kabotażowy, jakim przepisom podlega i jakie są zasady jego wykonywania. Nie wiedzą również, że istnieją regulacje, które specyficznie określają obowiązki i odpowiedzialność przewoźników kabotażowych.
czytana
3257 razy
Załadunek, rozładunek i mocowanie towaru w kabotażu po Niemczech
Załadunek, rozładunek i mocowanie towaru w kabotażu po Niemczech
2020-02-24
Z międzynarodowych przepisów wynika, że czynności załadunkowe i rozładunkowe należą odpowiednio do nadawcy i odbiorcy, a zamocowanie towaru do przewoźnika. Jednak przewozy kabotażowe wykonywane w Unii Europejskiej podlegają lokalnym przepisom. Może się zatem zdarzyć, że nadawca nakaże przewoźnikowi załadowanie towaru lub też sam dokona jego załadunku, zamocowania i zabezpieczenia.
czytana
5248 razy
Przyjęcie i wydanie towaru według art. 17 ust. 1 konwencji CMR
Przyjęcie i wydanie towaru według art. 17 ust. 1 konwencji CMR
2020-02-20
Zgodnie z art. 17 ust. 1 konwencji CMR „Przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpiło w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem, (…).”.
czytana
1966 razy