Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Sytuacje nadzwyczajne nie zaskoczą już europejskich kierowców i przewoźników

Utworzona: 2024-02-09


Parlament Europejski i Rada osiągnęły tymczasowe porozumienie w sprawie nowych ram koordynacji kryzysowej, które wymaga od państw członkowskich przejrzystości w stosowaniu środków kryzysowych.

Ustawa IMERA(akt o nadzwyczajnej sytuacji i odporności rynku wewnętrznego) pozwoli Komisji Europejskiej na uzyskiwanie istotnych informacji od przedsiębiorstw w kryzysie oraz na przydzielanie im priorytetowych zamówień na podstawowe towary i usługi. Nowy instrument ustanowi trójstopniowy system gotowości na wypadek kryzysów, co pozwoli na lepszą koordynację działań i zapewnienie dostaw istotnych towarów w przyszłych sytuacjach nadzwyczajnych.

Kryzysy, takie jak pandemia Covid-19 i wojna na Ukrainie, dotknęły sektor komercyjnego transportu drogowego. IMERA może wesprzeć wzmocnienie i przygotowanie europejskiej sieci transportowej na przyszłe kryzysy. Ważne jest jednak, aby te postanowienia zostały wdrożone w praktyce. Ostatnio doszło do poważnych zakłóceń na granicach wewnątrz strefy Schengen i w państwach członkowskich z powodu protestów rolników, co skutkowało blokadami i atakami na kierowców ciężarówek. IRU ma nadzieję, że IMERA pomoże skutecznie reagować na różne rodzaje kryzysów, ułatwiając transgraniczny przepływ podstawowych towarów i usług. Spodziewa się, że Parlament Europejski i Rada zatwierdzą tymczasowe porozumienie w najbliższych tygodniach.

Szczególnie istotne jest wprowadzenie większej przejrzystości dzięki IMERA. Wczesne informowanie o planowanych i trwających blokadach jest kluczowe dla przewoźników, aby mogli planować zmiany tras i unikać zakłóceń w łańcuchu logistycznym. Ponadto, IMERA umożliwia Komisji Europejskiej przeprowadzanie testów warunków skrajnych i symulacji, co pozwoli przewidzieć i przygotować się z wyprzedzeniem. Doceniamy, że podczas takich testów prowadzone są konsultacje z udziałem przewoźników podkreśliła Raluca Marian.
Źródło: IRU
grafika poglądowa
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels