Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Przewoźnicy nie mogą być zmuszani do zakupu określonych typów pojazdów

Utworzona: 2024-01-22


Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU), wezwała państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) do zdecydowanego odrzucenia propozycji Parlamentu Europejskiego, która nakłada na przewoźników obowiązkowe cele zakupowe dotyczące zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych.

W listopadzie 2023 r. Parlament przyjął stanowisko negocjacyjne w sprawie wniosku Komisji Europejskiej (KE) dotyczącego norm emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych, wprowadzając nowy artykuł, który nakładałby na KE obowiązek przedstawienia wniosku ustawodawczego w sprawie zwiększenia udziału bezemisyjnych pojazdów ciężarowych będących własnością lub wynajmowane przez dużych operatorów flotowych.

Nałożenie obowiązkowych celów zakupowych na prywatnych operatorów byłoby sprzeczne z podstawowymi prawami gwarantowanymi przez Kartę UE. Nakaz zakupu pojazdów bezemisyjnych może nie tylko naruszać prawo własności i prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, ale może też prowadzić do zakłóceń funkcjonowania rynku, gdyż wersja parlamentu przewiduje, że takie ograniczenia w zakresie wykorzystania kapitału będą dotyczyć tylko dużych operatorów. Zarówno większe, jak i mniejsze firmy transportowe mają marże cienkie jak brzytwa. Obowiązek zakupu pojazdów, które potencjalnie nie są dostosowane do rodzaju ich działalności i są od dwóch do trzech razy droższe, nieuchronnie postawiłby niektórych graczy w niekorzystnej sytuacji wobec konkurencji powiedziała Raluca Marian, dyrektor IRU ds. doradztwa w UE.
Ponadto obecnie w całej Unii Europejskiej występuje znaczny brak infrastruktury paliw alternatywnych, a rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych zacznie obowiązywać dopiero od br.

Zakup pojazdów bezemisyjnych powinien być wspierany zachętami finansowymi oraz poprzez tworzenie warunków sprzyjających, w tym odpowiedniej infrastruktury. Należy zdecydowanie odrzucić każdą propozycję zmuszania przewoźników do zakupu określonych typów pojazdów, ponieważ oznaczałaby to gospodarkę kontrolowaną przez państwo podsumowała Raluca Marian.
Źródło: IRU
grafika poglądowa
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels