Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Firmy mają problem z obliczaniem wynagrodzenia pracowników delegowanych
Utworzona: 2023-11-30

Dlatego też Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU) i Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) zwróciły się do Komisji Europejskiej (KE) o opracowanie standardowego sposobu obliczania wynagrodzeń.

Niemal dwa lata temu weszły w życie przepisy Pakietu Mobilności 1 dotyczące delegowania kierowców w Unii Europejskiej (UE). Oczekuje się, że przewoźnicy będą przestrzegać nowych zasad w przypadku wypłacania wynagrodzeń dla kierowców oddelegowanych do krajów przyjmujących, jednak krajowe przepisy dotyczące tego zagadnienia są bardzo często niejasne.

Zgodnie z postanowieniami Pakietu, co do zasady, za delegowanych uważa się kierowców wykonujących przewozy w państwach członkowskich UE innych niż państwo członkowskie, w którym ma siedzibę pracodawca kierowcy. Od tej definicji istnieją pewne wyjątki w przypadkach szczególnych, takich jak transport bilateralny i tranzyt. Kierowcy delegowani muszą otrzymywać wynagrodzenie w kraju przyjmującym za czas przepracowany w tym kraju. Aby było to możliwe, państwa członkowskie UE są prawnie zobowiązane do uchwalenia przepisów wykonawczych i jasnego określenia wynagrodzenia dla pracowników transportu drogowego w przypadku delegowania.

Pomimo obowiązków prawnych nałożonych na przewoźników i państwa członkowskie, przewoźnicy i kierowcy w dalszym ciągu mają poważne trudności ze zrozumieniem i stosowaniem skomplikowanych i licznych przepisów krajowych dotyczących wynagrodzenia minimalnego. W związku z tym w piśmie skierowanym do komisarzy UE, Adiny Vălean i Nicolasa Schmita, IRU i ETF zwróciły się do Komisji Europejskiej o wyposażenie państw członkowskich, przewoźników i kierowców w odpowiednie szablony, wytyczne i kalkulator, które umożliwią poprawne stosowanie przepisów dotyczących wynagradzania delegowanych kierowców.

Źródło: IRU
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
MWB Trans - Mariusz Wieczorek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels