Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Masowe i nagłe przestawienie się z 40-tonowych ciężarówek na pojazdy elektryczne to poważne ryzyko

Utworzona: 2023-09-17


W piśmie do prawodawców UE, Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU) i Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Branży Motoryzacyjnej (CLEPA) wzywają do zachowania podstawowych opcji technologicznych w ramach nowej propozycji norm CO₂.

Aby dekarbonizować transport drogowy, a jednocześnie nadal skutecznie zaspokajać potrzeby obywateli, przedsiębiorstw i gospodarek w UE, konieczne jest podejście otwarte na różne technologie. Na początku tego roku Komisja Europejska opublikowała wniosek ustawodawczy dotyczący norm CO₂ dla pojazdów ciężkich. Propozycja ma wspierać wysiłki na rzecz dekarbonizacji poprzez wyznaczanie konkretnych celów w zakresie redukcji emisji CO₂ dla producentów ciężarówek. Wniosek będzie miał wpływ na asortyment pojazdów dostępnych dla przedsiębiorstw transportowych w trzech kluczowych momentach: 2030, 2035 i 2040, przy czym na każdym etapie wzrastał będzie udział pojazdów bezemisyjnych.

IRU i CLEPA reprezentujące sektory transportu drogowego i dostawców branży motoryzacyjnej wymieniły pięć podstawowych postulatów, które prawodawcy unijni powinni uwzględnić we wniosku, aby nie naruszać stabilności sieci transportowych i łańcuchów dostaw.

1. Zachowanie otwartości na różne technologie: dopuszczenie możliwości stosowania paliw neutralnych pod względem emisji CO₂ jako długoterminowego rozwiązania dla zrównoważonego transportu ciężkiego, obok elektryfikacji i wodoru.
2. Zapewnienie niezbędnych warunków sprzyjających, w tym bezpieczeństwa dostaw energii tworzonej w sposób neutralny pod względem emisji CO₂, infrastruktury do ładowania i tankowania oraz dostępność dojrzałych i niedrogich technologii pojazdów, aby osiągnąć ambitne cele w zakresie emisji CO₂.
3. Zwolnienie pojazdów o dużej pojemności z obowiązku realizacji celów emisyjnych: obecne napędy bezemisyjne nie nadają się do zastosowania w ciężkich pojazdach o masie ponad 40 ton i/lub dłuższych niż 18,75 m.
4. Objęcie nowych grup pojazdów obowiązkiem realizacji celów w zakresie redukcji emisji CO₂: np. naczep elektrycznych, może przyspieszyć rozwój opłacalnych technologii dostępnych na rynku.
5. Wspieranie regionalnego transportu pasażerskiego poprzez zmianę celów emisyjnych dotyczących autobusów i autokarów: autobusy używane w transporcie międzymiastowym powinny podlegać tym samym celom w zakresie redukcji emisji co autokary.

Większość z 7 milionów ciężarówek i autokarów poruszających się obecnie po drogach UE jest wyposażona w silnik spalinowy. Masowe i nagłe przestawienie się z 40-tonowych pojazdów dysponujących zasięgiem do 1500 km na pojazdy elektryczne, których zasięg nie przekracza 300 km stworzy poważne ryzyko, zwłaszcza biorąc pod uwagę brak infrastruktury ładowania i dostępności przyłączy sieciowych powiedziała Raluca Marian, dyrektor IRU ds. rzecznictwa w UE.
Źródło: IRU
grafika poglądowa
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Euroma Maciej Działoszyński


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels