Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Jakie warunki należy spełnić, aby móc wykonywać przewozy międzynarodowe?

Utworzona: 2023-09-07


Transport międzynarodowy odgrywa kluczową rolę w globalnej gospodarce, umożliwiając przemieszczanie towarów między różnymi krajami, w tym na różnych kontynentach. Przewóz ładunków na skalę międzynarodową wymaga jednak w pierwszej kolejności zrozumienia zasad i warunków, które regulują tę działalność.

Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do wszystkich tych przewoźników, którzy zamierzają rozszerzyć swoje usługi poza granice kraju. Szukając odpowiedzi na pytanie postawione w tytule materiału, a także jakie zasady obowiązują w przewozach odbywających się z przekroczeniem granicy kraju, eksperci Kancelarii Transportowej Legaltrans odwołują się przede wszystkim do dwóch aktów prawnych: ustawy o transporcie drogowym (dalej: u.t.d.) oraz Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (dalej: CMR). Nie są to oczywiście jedyne obowiązujące w tym zakresie dokumenty, gdyż już sam międzynarodowy przewóz drogowy towarów może zostać objęty dodatkowo m.in. Konwencją ATP (dotyczącą przewozu towarów szybko psujących się, o krótkim terminie ważności), czy Konwencją AETR (stosowaną do przewozów międzynarodowych wykonywanych poza obszarem UE i EOG). Odrębnym regulacjom podlega w dodatku międzynarodowy przewóz odbywający się drogą kolejową, morską i powietrzną.

Czym jest międzynarodowy transport drogowy?

Definicję międzynarodowego transportu drogowego zawiera u.t.d. Za transport międzynarodowy nakazuje ona uznawać podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi (za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy), jeżeli jazda takiego pojazdu między miejscem początkowym i docelowym odbywa się z przekroczeniem granicy RP. Poza międzynarodowym transportem drogowym możemy wyróżnić także międzynarodowy transport kombinowany, intermodalny lub multimodalny, wykorzystujące, oprócz odcinków drogowych, inne gałęzie transportu – kolej, transport morski lub żeglugę śródlądową.

Kto może wykonywać międzynarodowy transport drogowy?

Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wymaga posiadania odpowiedniego rodzaju zezwolenia – licencji wspólnotowej. W Polsce licencję tę mogą otrzymać jednak wyłącznie ci przewoźnicy, którzy legitymują się zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i spełniają tym samym wymogi niezbędne do jego uzyskania, czyli: posiadają rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich, odpowiednią zdolność finansową i wymagane kompetencje zawodowe, a ponadto cieszą się dobrą reputacją, wskazują eksperci.

Licencję wspólnotową wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego, z kolei zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w KRS lub stałego adresu wykonywania działalności gospodarczej wskazanego w CEIDG. Jeżeli natomiast przewoźnik ubiega się jednocześnie o zezwolenie i licencję, wtedy też organem właściwym do załatwienia sprawy jest GITD.

Uzyskanie licencji wspólnotowej wiąże się z poniesieniem kosztów, w wysokości uzależnionej od okresu ważności tego dokumentu. Jeżeli licencja będzie ważna maksymalnie 5 lat, koszt jej wydania to 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji. Licencja wspólnotowa wydawana na okres powyżej 5 lat do 10 lat kosztuje natomiast 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji. Oznacza to tym samym, że dokument ten wydaje się na nie więcej niż 10 lat, jednak z możliwością jego przedłużenia. Należy również pamiętać, że w przypadku jednoczesnego wnioskowania o licencję i zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, opłata wzrośnie o 1000 zł.

❗ Od ub.r. do posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej są zobowiązani też przewoźnicy wykonujący zarobkowy, międzynarodowy przewóz towarów pojazdami o dmc od 2,5 t do 3,5 t, a więc uczestniczący w tak zwanym transporcie lekkim.

Eksperci przypominają, że wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji wspólnotowej jest zagrożone karą w wysokości 12 000 zł i traktowane jako najpoważniejszy rodzaj naruszenia. Mandat w tej samej wysokości można otrzymać również za brak zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Jakie są najważniejsze zasady obowiązujące w międzynarodowym transporcie drogowym? Szczegółowe informacje w materiale przygotowanym przez ekspertów Kancelarii Transportowej Legaltrans 📌.

Źródło: Kancelaria Transportowa Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
FIRMOWY SPOTLIGHT
Transpolisa.pl


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels