Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Stawki spotowe w europejskim transporcie drogowym po raz pierwszy od 6 lat poniżej kontraktowych
Utworzona: 2023-08-25

Europejski indeks stawek drogowego transportu towarowego spadł o 0,2 punktu w ujęciu kwartał do kwartału, choć w ujęciu rok do roku odnotowano wzrost o 2,8 punktu. Tymczasem indeks stawek spotowych spadł o 3,5 punktu w porównaniu do poprzedniego kwartału oraz o 7,5 punktu w porównaniu do minionego roku.

Dane za II kwartał 2023 r. wskazują, że krótkoterminowy popyt na usługi transportowe spada ze względu na wysokie ceny dóbr konsumenckich i niższe płace, co powoduje spadek popytu na dystrybucję towarów w całej Europie, a w dalszej konsekwencji powoduje dalszy spadek stawek na rynku spotowym, wynika z opracowania Upply,Ti oraz IRU. Rynek usług kontraktowych odnotował znacznie mniejsze spadki stawek ze względu na wyższą bazę kosztów w porównaniu z ubiegłym rokiem. W rezultacie po raz pierwszy od sześciu lat indeks stawek spotowych spadł poniżej indeksu stawek za usługi kontraktowe.

👉 Indeks stawek spotowych w II kwartale wyniósł 126,3, czyli był o 3,5 punktu niższy niż w I kwartale i aż o 7,5 punktu niższy w porównaniu do tego samego kwartału w roku ubiegłym.
👉 Indeks stawek kontraktowych w drugim kwartale wyniósł 126,9, czyli był o 0,2 punktu niższy niż w pierwszym kwartale, ale o 2,8 punktu wyższy niż w drugim kwartale 2022 r.
👉 Oczekuje się, że drugiej połowie roku stawki frachtu pozostaną na niskim poziomie.

Do czerwca europejski wskaźnik cen konsumpcyjnych energii spadł o 18,4 punktu w porównaniu z najwyższym poziomem w październiku 2022 r., co doprowadziło do spadku kosztów w branży na całym kontynencie. Efektem jest nieco bardziej pozytywna ocena niż rok temu, co może zachęcić firmy do zabezpieczenia większych możliwości przewozowych w ramach kontraktów rocznych z możliwością przedłużenia. Ponadto w kontraktach uwzględniono wyższe koszty przewoźników ze względu na rosnące koszty pracy i cen paliwa. Choć spadły one w porównaniu do najwyższych poziomów odnotowanych w 2022 r., ale są nadal wyższe niż przed wojną na Ukrainie. Średnia ważona cena oleju napędowego w UE w lipcu 2023 r. jest o 16,9% wyższa niż w lipcu 2021 r. Rezultatem jest przejściowy większy popyt na możliwości przewozowe na rynku kontraktowym przy wysokiej bazie kosztowej. Niższe ceny zachęciły wielu spedytorów do składania ofert przetargowych na rynku, który postrzegają jako rynek nabywcy, co zwiększa popyt na usługi kontraktowe.

Według najnowszych danych IRU na temat niedoboru kierowców wynika, że deficyt w tym tym zawodzie w II kwartale 2023 r. był nieco niższy niż w 2021 r., przy czym nadal 7% stanowisk kierowców ciężarówek pozostaje nieobsadzonych. Choć niedobory kierowców zmniejszają się, w dalszym ciągu przyczyniają się do wzrostu stawek.

Spadek popytu na transport drogowy nie powinien odwracać naszej uwagi od problemów strukturalnych europejskiej populacji kierowców ciężarówek: mniej niż 6% kierowców ma mniej niż 25 lat, a ponad jedna trzecia osób powyżej 55. roku życia przejdzie na emeryturę za 5-10 lat. Oznacza to, że w takiej perspektywie czasu zwolni się ponad 1,2 mln stanowisk pracy dla kierowców ciężarówek. Dlatego już teraz trzeba podjąć działania, aby poprawić dostęp do zawodu, ułatwić rekrutację kierowców z krajów trzecich i zwiększyć atrakcyjność zawodu powiedział Vincent Erard, starszy dyrektor ds. strategii i rozwoju IRU.
Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego wskazuje, że w nadchodzących miesiącach przewiduje się dalsze ograniczenie presji popytowej, uwolnienie możliwości przewozowych i dalsze spadki stawek na rynku kasowym. Spadające poziomy zamówień, spotęgowane przez najwyższe od 22 lat stopy procentowe Europejskiego Banku Centralnego, wskazują, że presja popytowa na rynku kontraktowym będzie w dalszym ciągu słabnąć, umożliwiając spadki w drugiej połowie 2023 r., aczkolwiek do wyższego poziomu minimalnego ze względu na wyższe koszty przewoźników.

Źródło: IRU
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels