Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Upadłość firmy transportowej czy restrukturyzacja?

Utworzona: 2023-03-17


Zachowanie płynności finansowej spędza sen wielu przedsiębiorcom, co jednak zrobić gdy firma nie zdoła sprostać problemom ekonomicznym.

Wśród głównych i najczęstszych czynników wskazuje się wysokie ceny paliwa, braki kadrowe, częste zmiany przepisów, inflację, nierzetelnych kontrahentów, znaczne opóźnienia w dokonywaniu płatności, czy niską marżę. Utrzymanie stabilności i płynności finansowej w sektorze transportowym, zwłaszcza w ostatnich latach, stało się nie lada wyzwaniem. Jeżeli firma nie zdoła sprostać problemom ekonomicznym, konieczna może stać się restrukturyzacja lub w ostateczności – ogłoszenie upadłości.

Jak nie doprowadzić do upadłości firmy?

Takim rozwiązaniem jest postępowanie restrukturyzacyjne, które reguluje ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Mogą nim zostać zarówno firmy już znajdujące się w stanie niewypłacalności, jak i dopiero nią zagrożone. Przez stan zagrożenia niewypłacalnością należy rozumieć taką sytuację ekonomiczną dłużnika, która wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Postępowanie restrukturyzacyjne wszczynane jest na wniosek restrukturyzacyjny dłużnika (o ile ustawa nie stanowi inaczej), będący wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wnioskiem o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Postępowanie restrukturyzacyjne ma pozwolić uniknąć dłużnikowi ogłoszenia upadłości oraz stworzyć warunki, które przyczynią się do wzrostu wartości jego przedsiębiorstwa. Jak wskazuje się w literaturze „Fundamentalnym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości dłużnika przez umożliwienie mu spłaty zobowiązań i kontynuowania prowadzenia działalności gospodarczej”.

W tym celu konieczne jest znalezienie przyczyny lub przyczyn, które doprowadziły firmę do tak poważnych problemów finansowych, a następnie ich wyeliminowanie. Kluczową rolę odgrywa w tym plan restrukturyzacyjny, zawierający co najmniej:
◾ analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika,
◾ wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów,
◾ wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.

W planie restrukturyzacyjnym powinno znaleźć się ponadto sprawozdanie finansowe, a także m.in. opis przedsiębiorstwa dłużnika, prezentacja proponowanej przyszłej strategii prowadzenia firmy, informacje o zdolnościach produkcyjnych, czy projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach.

🚩Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych
🚩Kiedy następuje upadłość firmy transportowej?
🚩Wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego
🚩Kiedy sąd oddala wniosek o upadłość?
🚩Jak przebiega postępowanie upadłościowe?
🚩Jakie są skutki ogłoszenia upadłości?

O wszystkim przeczytacie na stronie Kancelarii Transportowej Legaltrans ⬅KLIK.

Źródło: Kancelaria Transportowa Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels