Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Pakiet Mobilności - ciągle wiele niejasności

Utworzona: 2023-02-21


Ważne jest, aby zarówno przewoźnicy, jak i organy kontrolne we wszystkich państwach członkowskich byli zgodni co do sposobu interpretacji, wdrażania i egzekwowania przepisów pakietu.

Od lutego 2022 r. sektor transportu drogowego pracuje według nowych przepisów regulujących czas prowadzenia pojazdu i odpoczynku, delegowania kierowców oraz dostępu do rynku usług transportowych i zawodu kierowcy. Rok po wejściu w życie głównych przepisów unijnego Pakietu Mobilności 1 (MP1), IRU zorganizowała warsztaty dla przedstawicieli branży transportu drogowego i organów kontrolnych, aby ocenić sytuację. Chociaż Komisja Europejska wyjaśniła już wiele wątpliwości co do nowych przepisów, nadal pozostaje szereg niejasności.

W ramach finansowanego przez UE projektu TRACE 2, którego celem jest wpieranie jednolitego rozumienia i zharmonizowanego wdrażania i egzekwowania pakietu MP1, opracowano zestaw wytycznych, które mają służyć jako obiektywny punkt odniesienia dla wszystkich zainteresowanych stron. Wstępne wyniki prac zostały przedstawione w czasie warsztatów zorganizowanych przez IRU oraz na Konfederacji Organizacji ds. Egzekwowania Przepisów dotyczących Transportu Drogowego (CORTE). Jednym z efektów projektu będą materiały szkoleniowe opracowane na podstawie wytycznych dotyczących organizacji szkoleń dla inspektorów, które mają zapewnić jednolite podejście do egzekwowania przepisów. Kolejne szkolenia odbędą się w kwietniu i maju br. Projekt TRACE 2 jest realizowany we współpracy z CORTE, Europejską Federacją Pracowników Transportu, Squaris, Euro Contol Route, Europejską Siecią Policji Drogowej oraz IRU.

Również IRU zamierza przeprowadzić kilka webinariów szkoleniowych z udziałem swoich członków, krajowych federacji transportowych i firm w maju i czerwcu 2023. Webinaria będą koncentrować się na istotnych przepisach MP1, takich jak odpoczynek w kabinie, powrót kierowców do domu, powrót ciężarówek, delegowanie kierowców i korzystanie z inteligentnego tachografu.

Źródło: IRU
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels