Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Apele sektora transportu drogowego w sprawie CO2 zostały wysłuchane

Utworzona: 2022-12-27


Po intensywnych negocjacjach Rada UE, Parlament Europejski i Komisja Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) dla budynków i dróg (ETS II), w którym zostały uwzględnione istotne zalecenia branży.

Negocjacje rozpoczęły się od przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę różnych stanowisk, które obejmowały niepraktyczne zapisy, takie jak ograniczenie systemu ETS do użytkowników komercyjnych i datę rozpoczęcia w roku 2024, mimo że alternatywy dla technologii generujących emisje CO2 i konieczna infrastruktura nie będą gotowe. O przyjętych ustaleniach pisaliśmy w materiale Nowe cele w transporcie morskim i drogowym.

Jedynym akceptowalnym podejściem jest nowy system, który uwzględnia wszystkich emitentów. ETS II, który miałby obejmować tylko pojazdy użytkowe, byłby sygnałem odwrotnym do zamierzonego dla obywateli i przedsiębiorstw UE, sprzeczny z kluczową rolą transportu publicznego, mobilności zbiorowej i efektywnego transportu towarów w dekarbonizacji naszych dróg. Byłoby to również rozwiązanie trudne do wyegzekwowania.

Cieszymy się, że negocjatorzy Parlamentu Europejskiego zmienili swoje stanowisko w sprawie ograniczenia się wyłącznie do pojazdów użytkowych. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania systemu ETS jest uwzględnienie również pojazdów prywatnych – powiedziała Raluca Marian, dyrektor ds. rzecznictwa u UE.
Jeżeli chodzi o datę rozpoczęcia, osiągnięto kompromis zakładający uruchomienie systemu ETS II w roku 2027, co można uznać za termin znacznie bardziej realistyczny. IRU szczególnie docenia włączenie klauzuli o przesunięciu daty rozpoczęcia na rok 2028 jeśli ceny energii będą wyjątkowo wysokie. IRU z zadowoleniem przyjmuje również wprowadzenie pułapu cenowego dla uprawnień ETS w połączeniu z mechanizmem zapewniającym, że ceny nie wzrosną zbyt gwałtownie, nawet jeśli będą poniżej ustalonego pułapu. Ponieważ fundusze modernizacyjne w ramach systemu ETS II zostały podzielone między fundusz UE i budżety państw członkowskich, trudno było uzyskać porozumienie co do sposobu wykorzystania funduszy. Choć państwa członkowskiego opowiadały się za takim rozwiązaniem, Parlament Europejski postanowił, że nie będzie wydzielonego budżetu na drogi. Przynajmniej fundusze unijne i krajowe, będą mogły być wykorzystane wyłącznie na działania związane z dekarbonizacją i zmianami klimatycznymi.

Apele sektora transportu drogowego, aby opłaty za emisje CO2 były pobierane w jak najbardziej efektywny sposób zostały wysłuchane: uzgodnione, że będzie obowiązywał tylko jeden system ETS II, który zastąpi istniejące systemy krajowe, chyba że systemy krajowe ustalą wyższe ceny uprawnień. Zmniejszy to obawy przewoźników, że emisje CO2 mogą być obciążane dwukrotnie.

Jest mało prawdopodobne, że do roku 2027 czy nawet do 2028 zostaną spełnione podstawowe warunki umożliwiające masowe przejście na bezemisyjne pojazdy ciężarowe. System ETS II będzie więc w dużej obciążał przewoźników, którzy nie będą mieli możliwości dokonania zmiany. Jednak kompromis osiągnięty przez ustawodawców jest znacznie lepszy w porównaniu z wcześniejszymi propozycjami. Zobaczymy, czy posłowie Parlamentu Europejskiego i państwa członkowskie poprą umowę w obecnym kształcie – podsumowała Raluca Marian.

Źródło: IRU
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Euroma Maciej Działoszyński


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels