Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

Nowe unijne dotacje na budowę bezpiecznych parkingów
Utworzona: 2022-09-26

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego, z zadowoleniem przyjęła opublikowane zaproszenie do składania wniosków o dostęp do wsparcia finansowego w łącznej kwocie 250 mln EUR w ramach instrumentu „Łącząc Europę” dla inwestycji służących rozbudowie sieci bezpiecznych i chronionych parkingów (SSTPA) w całej Unii Europejskiej.

Podobnie jak w ubiegłorocznym naborze, 100 mln euro przeznaczono w ramach dotacji ogólnych, dostępnych dla wszystkich krajów członkowskich, podczas gdy pozostałe 150 mln euro jest przeznaczone na wspieranie spójności, do których dostęp ma wyłącznie 15 krajów członkowskich kwalifikujących się do pomocy w tym zakresie.

Chociaż cieszy nas tak bardzo potrzebne wsparcie finansowe na budowę nowych lub modernizację istniejących parkingów, niektóre kryteria muszą zostać dokładnie przeanalizowane, aby zmaksymalizować wykorzystanie funduszy. M.in. finansowaniem powinna zostać objęta kompleksowa sieć dróg, odsetek wymaganego współfinansowania prywatnego powinien zostać zmniejszony, a także potrzebna jest zaktualizowana mapa lokalizacji, gdzie brakuje bezpiecznych parkingów zwraca uwagę Raluca Marian, IRU dyrektor ds. rzecznictwa w UE.
Kilka projektów skorzystało z dofinansowania udostępnionego w ubiegłym roku. Trzeba jednak zauważyć, że pomimo zachęcających postępów absorpcja środków z 2021 r. nie była idealna. Ponieważ sytuacja jest nadal krytyczna, a w całej Europie nadal występuje znaczny niedobór miejsc parkingowych, potrzebne są nowe rozwiązania, aby zachęcić wnioskodawców dobrych projektów.

Aby efektywnie wykorzystać finansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, UE powinna w przyszłych zaproszeniach do składania wniosków rozważyć zwiększenie zakresu projektów, które mogą się ubiegać o dofinansowanie, np. o parkingi zlokalizowane w kompleksowej transeuropejskiej sieci transportowej. Obecnie wiele z potencjalnych projektów położonych w ramach sieci kompleksowej nie kwalifikuje się do wsparcia.

Należy również rozważyć zmianę wymogów dotyczących współfinansowania prywatnego. W zależności od lokalizacji parkingów kwota środków własnych może sięgać nawet 80%. Tak wysoki próg zniechęca wielu potencjalnych wnioskodawców.

Ponadto trzeba też dokonać aktualizacji obszarów w Europie, gdzie brakuje bezpiecznych parkingów, aby wsparcie finansowanie było przydzielane w sposób ukierunkowany i strategiczny. Od czasu przeprowadzonego w roku 2018 badania na temat norm parkingowych w UE, nie było żadnych aktualizacji dotyczących przepustowości i zapotrzebowania na parkingi. Według danych z 2018 r., w UE dostępnych było 300 000 miejsc parkingowych dla ciężarówek, jednak aby zaspokoić całkowite zapotrzebowanie potrzeba dodatkowych 100 000 miejsc. Tylko 7000 miejsc parkingowych (mniej niż 3% wszystkich, jakie istnieją) znajduje się na certyfikowanych obszarach spełniających normy bezpieczeństwa.

Źródło: IRU
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels