KOBEN Kancelaria Transportowa

Francja: ruszyły kontrole pojazdów do 3,5 t w zakresie rejestrowania czasu pracy
Utworzona: 2018-05-17

Tamtejsza PIP zapowiedziała, że przystępuje do kontrolowania czasu pracy kierowców pojazdów do 3,5 t na podstawie rozporządzenia z 20.07.1998 r. w sprawie godzin pracy i indywidualnej książeczki kontroli w transporcie drogowym towarów. Do tej pory czas pracy kierowców busów nie był we Francji kontrolowany. Czas pracy mógł być kontrolowany, jeśli kierowca okazał kontrolującym kontrollbucha.

Wytyczne dotyczące przeprowadzania kontroli czasu pracy zagranicznych kierowców pojazdów do 3,5 t zostały przekazane przez rząd francuski organom uprawnionym we Francji do przeprowadzania kontroli, tj. Inspekcji Pracy (Direccte), DREAL (Regionalnym Dyrekcjom ds. m. in. Środowiska i Transportu), Policji, Żandarmerii i Celnikom. Francuskie organy potwierdzają, że kontrole czasu pracy „busiarzy” już trwają i będą przeprowadzane systematycznie przy okazji rutynowych kontroli.

Kierowcy pojazdów do 3,5 t powinni zatem rejestrować czas swojej pracy i odpoczynku na terenie Francji, od chwili wjazdu na jej terytorium aż do momentu wyjazdu, w specjalnie do tego celu przeznaczonej Indywidualnej Książce Kontroli.

Czym jest Indywidualna Książka Kontroli?

Indywidualna Książka Kontroli (po francusku Livret individuel de contrôle w skrócie LIC) jest ewidencją czasu pracy i odpoczynku kierowcy pojazdu o DMC do 3,5 t. Jest też obowiązkowym dokumentem, który każdy kierowca pojazdu o DMC do 3,5 tony musi systematycznie wypełniać, posiadać w pojeździe i udostępniać na każde żądanie francuskim służbom kontrolującym.

Kara za nieposiadanie LIC:

Brak Indywidualnej Książki Kontroli jest wykroczeniem klasy 4 i podlega karze grzywny w wysokości zryczałtowanej 135 €

- mandat pomniejszony: 90 €,
- mandat zwiększony: 375 €,
- kara maksymalna: 750 €.

Indywidualna Książka Kontroli (LIC) zawiera:

– okładkę,
– arkusze dzienne ponumerowane (ciągłość numeracji),
– instrukcje dotyczące użytkowania książki,
– przykład wypełnionego arkusza dziennego.

Indywidualna Książka Kontroli jest drukiem ścisłego zarachowania (kartki są ponumerowane).

Źródło: DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN
Do ulubionych KOBEN Kancelaria Transportowa