REKLAMA

KOBEN Kancelaria Transportowa

Partner etransport.pl - KOBEN Kancelaria Transportowa

Jesteśmy po to aby Przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy rzeczy lub osób byli na bieżąco z obowiązującymi przepisami, dbamy o to, żeby kontrole służb kontrolnych u naszych Klientów były tylko formalnością. Jesteśmy po to aby firmy nie dzieliły się zyskiem ze służbami kontrolnymi na skutek nałożonych kar.

W naszej działalności zawsze łączymy doświadczenie naszych specjalistów z najnowszymi regulacjami prawnymi przez co jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom dostarczenie wiedzy i usług na najwyższym poziomie. Współpracujemy na terenie całego kraju z prawnikami w zakresie prawa transportowego, inspektorami transportu drogowego, inspektorami pracy, specjalistami w zakresie czasu pracy kierowców, ładunków ADR, lokalizacji satelitarnej pojazdów oraz kontroli zużycia paliwa. Gwarantujemy najwyższą jakość oraz rzetelność świadczonych przez nas usług.

www.koben.pl

Artykuły partnera

12 listopada 2018  r. dniem wolnym od pracy również dla kierowców?
12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy również dla kierowców?
2018-10-25
Jeżeli ustawa wejdzie w życie oznaczać to będzie, że praca w tym zawodzie tego dnia traktowana będzie jak praca w dzień świąteczny. Wymiar czasu pracy w listopadzie należałoby zatem zmniejszyć, a pracę w tym dniu zrekompensować na zasadach ogólnych, tj. jak w przypadku pracy w dzień świąteczny.
czytana
2841 razy
Do 4000 euro od delegowanego pracownika za każde naruszenie
Do 4000 euro od delegowanego pracownika za każde naruszenie
2018-10-09
Ostatecznie parlament francuski ustawą nr 2018-771 z 5 września 2018 r. „dla wolności wyboru swojej zawodowej przyszłości”, wprowadził do Kodeksu pracy nowe, wyższe kary administracyjne.
czytana
6468 razy
Nowe obowiązki przewoźników
Nowe obowiązki przewoźników
2018-10-03
Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, wprowadza do systemu monitorowania przewozu towarów „wrażliwych” element geolokalizacji środka transportu.
czytana
5084 razy
Polskie regulacje dot. przeciążenia pojazdów niezgodne z dyrektywą UE
Polskie regulacje dot. przeciążenia pojazdów niezgodne z dyrektywą UE
2018-09-29
Zgodnie z opinią Rzecznika Generalnego Yves`a Bota przedstawioną w dniu 19 września 2018r. w sprawie C-127/17 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, doszło do uchybienia przepisów dyrektywy unijnej 96/53/WE dotyczącej m.in. maksymalnego obciążenia w ruchu międzynarodowym.
czytana
3522 razy
Nowa metoda kontroli na niemieckich drogach
Nowa metoda kontroli na niemieckich drogach
2018-09-27
W odpowiednio wyposażonych miejscach na autostradach nie będzie już stał inspektor BAGu z przysłowiowym „lizakiem”, za to wezwanie do zjazdu będzie widoczne właśnie na takiej tablicy, oświetlonej przy pomocy techniki LED.
czytana
37703 razy
Kiedy stosować zmienioną ustawę o transporcie drogowym w okresie przejściowym?
Kiedy stosować zmienioną ustawę o transporcie drogowym w okresie przejściowym?
2018-09-25
Zgodnie z treścią ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, do czynów popełnionych przed dniem wejścia w życie ustawy, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy zmienianej – dot. kierowców, stosuje się przepisy dotychczasowe.
czytana
1294 razy
Jak ITD będzie kontrolować porę nocną?
Jak ITD będzie kontrolować porę nocną?
2018-09-21
Po wprowadzeniu do taryfikatora naruszeń związanych z pracą w porze nocnej, pojawił się istotny problem praktyczny związany z przeprowadzaniem kontroli przez ITD w tym zakresie.
czytana
16997 razy
Nowe podejście KE do Pakietu Mobilności. Co to oznacza dla branży transportowej?
Nowe podejście KE do Pakietu Mobilności. Co to oznacza dla branży transportowej?
2018-09-14
Przed wakacjami Komisja Europejska odrzuciła uzgodnione propozycje w przedmiocie Pakietu Mobilności. Dziś chyba już nie ulega wątpliwości, że branża transportowa nie zostanie wyłączona spod regulacji dot. delegowania pracowników.
czytana
2081 razy
Do 12 września br. 6000 celników skontroluje firmy na terenie całych Niemiec
Do 12 września br. 6000 celników skontroluje firmy na terenie całych Niemiec
2018-09-11
Główny Urząd Celny w Koblencji ogłosił w poniedziałek, że Służby Celne (FKS) przeprowadzają ogólnokrajową kontrolę dotyczącą płacy minimalnej.
czytana
4500 razy
Kary do 30 000 złotych za naruszenia pracy w porze nocnej
Kary do 30 000 złotych za naruszenia pracy w porze nocnej
2018-09-10
Pora nocna, o której mowa w art. 2 pkt 6a) ustawy o czasie pracy kierowców, oznacza okres 4 godzin pomiędzy godziną 00.00 i godziną 07.00, przy czym definicję pory nocnej zawartą w tym przepisie stosuje się wyłącznie do celów ustalania czasu pracy.
czytana
44879 razy
Zatrudnienie cudzoziemca bez testu rynku pracy
Zatrudnienie cudzoziemca bez testu rynku pracy
2018-08-24
Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje nowy wykaz zawodów, w przypadku których, możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca na podstawie zezwolenia wydawanego przez wojewodę, bez konieczności uzyskania tzw. testu rynku pracy, czyli informacji starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych firmy siłami lokalnego rynku pracy.
czytana
1272 razy
Co dalej z Brexitem? – skutki dla przewoźników
Co dalej z Brexitem? – skutki dla przewoźników
2018-08-17
Wielka Brytania opublikowała tzw. „Białą Księgę”, która przedstawia założenia przyszłej relacji z Unią Europejską. Propozycje zapisane w niej potwierdzają obawy przewoźników. Kolejki na granicach i wzrost kosztów transportu wydają się być nieuniknione- przynajmniej do czasu zawarcia przez Wielką Brytanię i UE stosownego porozumienia zawierającego zestaw reguł dotyczących towarów.
czytana
2196 razy
Wrzesień pod znakiem zmian w transporcie drogowym. Wzrosną wymagania oraz kary
Wrzesień pod znakiem zmian w transporcie drogowym. Wzrosną wymagania oraz kary
2018-08-07
25 lipca 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach.
czytana
6654 razy
Od 1 października możesz jeździć bez dokumentów
Od 1 października możesz jeździć bez dokumentów
2018-07-29
W chwili obecnej trwają prace w Ministerstwie Cyfryzacji nad tym, aby kierowcy w trakcie jazdy nie musieli posiadać przy sobie prawa jazdy.
czytana
19555 razy
Norwegowie coraz częściej kontrolują płacę minimalną
Norwegowie coraz częściej kontrolują płacę minimalną
2018-07-26
Zazwyczaj kontrola w przedsiębiorstwie jest konsekwencją przeprowadzonej kontroli na drodze. Funkcjonariusze przesyłają do norweskiej PIP stosowne informacje, a następnie organ wzywa do złożenia wyjaśnień i przekazania wszelkich dokumentów, celem zweryfikowania, czy polski przewoźnik stosuje się do norweskich wymogów dotyczących oddelegowania pracowników do pracy na terenie Norwegii.
czytana
1847 razy