Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

CSK

Zegar tyka - zbliża się ostateczny termin zgłoszenia liczby zatrudnionych kierowców

Utworzona: 2024-03-26


31 marca 2024 upływa termin realizacji kolejnego obowiązku sprawozdawczego dla przewoźników drogowych.

Zgodnie z treścią art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz 2201) przedsiębiorca posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest zobowiązany składać corocznie organowi, który wydał zezwolenie, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:
👉 Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia – zatem podać należy całkowitą liczbę kierowców będących w dyspozycji przewoźnika na dzień 31 grudnia 2023. Jeżeli przedsiębiorca także prowadzi pojazdy w swojej firmie, również musi być uwzględniony w podanej liczbie. Kierowcy na urlopie bezpłatnym również muszą być uwzględnieni w oświadczeniu.
👉 Informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji – należy obliczyć liczbę zatrudnionych kierowców w każdym miesiącu (niezależnie od długości zatrudnienia), następnie zsumować każdy miesiąc a wynik podzielić na 12. Wówczas otrzymujemy średnią arytmetyczną ilości kierowców za 2023 roku.

Istnieją dwa kanały dostarczenia stosownych oświadczeń. Jeżeli przewoźnik otrzymał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego z GITD, wówczas sprawozdanie składa się poprzez dedykowany formularz elektroniczny za pomocą platformy ePUAP. Stosowny wniosek znajduje się pod adresem epuap.gov.pl (Uwaga! Przed kliknięciem w link najpierw zaloguj się na obywatel.gov.pl):

Jeżeli zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zostało wydane przez starostę, wówczas do urzędu należy wysłać poniższe oświadczenie, wypełnione i podpisane przez przedsiębiorcę lub osobę upoważnioną.

Oświadczenie o liczbie zatrudnionych

Źródło: CSK
Do ulubionych CSK
FIRMOWY SPOTLIGHT
TRONIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels