Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

CSK

Nowa płaca minimalna a wynagrodzenia kierowców: Co zmienia się od stycznia 2024 roku

Utworzona: 2023-12-16


Od 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna w Polsce wzrośnie do 4242 zł brutto, a od 1 lipca tego samego roku będzie wynosić 4300 zł brutto.

Corocznie pojawiają się liczne kalkulacje i analizy na branżowych stronach internetowych dotyczące skutków tej podwyżki dla zatrudnienia kierowców zawodowych. Niemniej jednak, w przeciwieństwie do powszechnego przekonania, przyszłoroczny wzrost płacy minimalnej nie wymaga konieczności modyfikacji umów o pracę ani innych warunków zatrudnienia dla większości pracowników w branży.

Co istotne, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, wzrost płacy minimalnej nie nakłada automatycznie obowiązku podniesienia wynagrodzenia podstawowego.

Wiele analiz dostępnych w internecie pomija istotny element – definicję "płacy minimalnej". Okazuje się, że większość kierowców już teraz otrzymuje miesięczne wynagrodzenie znacznie przewyższające minimalne, co oznacza, że w tych konkretnych przypadkach podwyższenie wynagrodzenia "bazowego" nie jest obligatoryjne.

Chociaż takie podejście do płacy minimalnej może nie spotkać się z entuzjazmem ze strony kierowców zawodowych, należy dokładnie przeanalizować obowiązujące przepisy prawne, aby zrozumieć kontekst. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na pełny etat nie może być niższe niż ustalone minimalne wynagrodzenie. Warto podkreślić, że termin "wynagrodzenie minimalne" obejmuje nie tylko "wynagrodzenie zasadnicze" określone w umowie o pracę, ale także wszystkie inne składniki wynagrodzenia, takie jak płaca zagraniczna.

Składniki, które nie wchodzą w skład płacy minimalnej, obejmują:
🔹 nagrodę jubileuszową
🔹 odprawę pieniężną związaną z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy
🔹 wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
🔹dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
🔹 dodatek za staż pracy.

Umowy o pracę z kierowcami zawodowymi często obejmują różnorodne składniki wynagrodzenia, takie jak:
🔹wynagrodzenie zasadnicze
🔹ryczałt za godziny nadliczbowe
🔹ryczałt za pracę w porze nocnej
🔹 zaliczka na poczet dyżuru
🔹 dodatki frekwencyjne za obecność
🔹 dodatki za pracę za granicą (zagraniczna płaca minimalna)
🔹 premie wydajnościowe i eksploatacyjne.

Jeśli suma tych składników przekracza minimalne wynagrodzenie, pracodawca nie musi dokonywać żadnych zmian w wynagrodzeniach od stycznia 2024 roku.

Mimo to, przewoźnicy mogą odczuć symboliczne zmiany związane z nową płacą minimalną. Jedynym składnikiem bezpośrednio uzależnionym od wysokości płacy minimalnej jest wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dla którego pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przewoźnicy zachowują jednak pełne prawo do decydowania o podwyżkach zależnych od osiąganych dochodów, przy czym nie ma obowiązku dostosowywania wynagrodzenia podstawowego do minimalnego zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa pracy. Suma składników wynagrodzenia powinna jedynie przekraczać minimalne wynagrodzenie, a nadwyżka zależy od umowy zawartej między przewoźnikiem a kierowcą.

źródło: CSK - Centrum Obsługi Transportu
Do ulubionych CSK
FIRMOWY SPOTLIGHT
Euroma Maciej Działoszyński


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels