Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Przewoźnicy kontenerowi przygotowują się do protestu

Utworzona: 2023-10-19


Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych poinformował kierownictwo spółki Baltic Hub Container Terminal o przygotowaniach do akcji protestacyjnej w związku z fatalną obsługą firm transportu drogowego, która jest m.in. wynikiem strajku włoskiego pracowników terminala.

Prezes PSPD Tomasz Rejek w piśmie do Charlesa Bakera, dyrektora generalnego Baltic Hub Container Terminal poinformował o przygotowaniach do akcji protestacyjnej firm transportu drogowego, które dostarczają i odbierają kontenery z największego polskiego terminala. Protest w formie przejazdu oflagowanych ciężarówek w pobliżu terminala ma być sygnałem ostrzegawczym. Autor pisma uprzedził, że brak szybkich i zdecydowanych działań ze strony kierownictwa BHCT, będących odpowiedzią na postulaty przewoźników drogowych, zmusi ich do podjęcia bardziej radykalnych kroków. Zwrócił również uwagę, że wewnętrzne problemy pracownicze i organizacyjne wywierają negatywny wpływ na sprawność obsługi samochodowej i kolejowej, co jest nie do zaakceptowania.

Żądamy jak najszybszego rozwiązania sporów płacowych z załogą i zakończenia strajku włoskiego, zatrudnienia dodatkowych operatorów urządzeń i pojazdów terminalowych, zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych kierowcom obsługującym BHCT, a przede wszystkim przeprowadzenia diametralnych zmian w systemie operacyjnym eBrama, które uporządkują kwestie zgłoszeniowe pojazdów, organizacji pracy oraz przepustowości bramy
napisał T. Rejek.
Do ulubionych Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels