Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Eurowinieta dla przyczep i naczep - zachęta czy dodatkowe utrudnienie?
Utworzona: 2023-05-09

Zaproponowana przez UE dyrektywa może być postrzegana jako zachęta dla branży tylko wtedy, gdy zobowiązane do jej stosowania obowiązywać będzie od tego samego dnia, w którym zaczną obowiązywać zmienne stawki emisji CO2 dla pojazdów silnikowych.

Chociaż przyczepy i naczepy same w sobie nie zużywają energii, holowanie ich wymaga energii z pojazdu, do którego są przymocowana. Wydajne pojazdy mogą przynieść korzyści zarówno zestawom konwencjonalnym, zmniejszając zużycie paliwa, a tym samym emisje CO2, jak i bezemisyjnym, zwiększając ich zasięg. Do 25 marca 2024 r. państwa członkowskie pobierające opłaty od użytkowników dróg muszą dokonać transpozycji nowych przepisów dotyczących eurowiniet, które zostały opublikowane w 2022 r. Obecnie państwa członkowskie mogą ustalać stawki opłat za korzystanie z infrastruktury na podstawie klasy euro pojazdów silnikowych. Od 25 marca 2024 r. stawki będą ustalane w oparciu o poziom emisji CO2. Komisja Europejska ma nadzieję, że włączenie przyczep i naczep do dyrektywy w sprawie eurowiniety zachęci do wprowadzania na rynek bardziej energooszczędnych pojazdów, jednak propozycja zakłada, że państwa członkowskie będą musiały ją stosować dopiero od 1 lipca 2030 r.

Branża transportu drogowego miała większe oczekiwania co do tego wniosku. Rozszerzenie dyrektywy w sprawie eurowiniet będzie skuteczne tylko wtedy, gdy państwa członkowskie będą zobowiązane do jej stosowania od dnia, w którym będzie ona wiążąca dla pojazdów silnikowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zespoły pojazdów mogłyby zostać zakwalifikowane do lepszej kategorii ze względu na efektywność energetyczną przyczepy, co byłoby korzystne w przypadku pojazdów, którym grozi zaliczenie do niższej kategorii po wprowadzeniu stawek zależnych od emisji CO₂. Dlatego obowiązek jej stosowania w stosunku do naczep nie może czekać aż do 1 lipca 2030 r. Prawodawcy powinni zadbać o to, aby ta propozycja stała się prawdziwie pozytywną zachętą dla przewoźników, tak aby zespoły pojazdów mogły korzystać z niższych stawek od dnia, w którym zaczną obowiązywać stawki CO2 dla pojazdów silnikowychpowiedziała Raluca Marian, dyrektor IRU ds. rzecznictwa w UE.
Obecne zasady stosowania eurowiniet już teraz stwarzają ryzyko poważnego wzrostu opłat użytkowników i kosztów zewnętrznych dla pojazdów ciężarowych, o czym świadczą plany rządu niemieckiego zakładające prawie dwukrotny wzrost opłat, a obecnie proponowany system nie jest brany pod uwagę. Jest to niedopuszczalne, ponieważ modyfikacja eurowiniety z 2022 r. wyraźnie stwierdza, że opłaty związane z emisjami CO2 nie powinny być nakładane jako źródło nieuzasadnionych zysków. Ponadtow jak podkreśliła Raluca Marian wdrożenie zmian stawek za emisję CO2 będzie bardzo skomplikowane, a włączenie przyczep i naczep może ten proces jeszcze bardziej skomplikować. Proponowane zmiany mogą być również uciążliwe administracyjnie dla kierowców i operatorów. Ustawodawcy będą musieli znaleźć rozwiązania minimalizujące obciążenia administracyjne związane z powielaną rejestracją zespołów pojazdów u dostawców opłat.

Wreszcie w połączeniu ze zmianami w dyrektywie w sprawie eurowiniet wprowadzonymi w 2022 r., nowa propozycja może oznaczać, że wiele pojazdów Euro VI, obecnie uważanych za najczystszą technologię, zostanie zaliczona do mniej korzystnych kategorii w 2024 r. Ustawodawcy nie powinni do tego dopuścić. Propozycja Komisji jest obecnie procedowana w Radzie i Parlamencie Europejskim. Jeżeli tekst nie zostanie przyjęty w pierwszym lub drugim czytaniu, rozpocznie się postępowanie pojednawcze w celu opracowania nowego tekstu.

Źródło: IRU
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o. o. Sp. komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels