Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Sektor domaga się stworzenia sieci bezpiecznych parkingów dla ciężarówek
Utworzona: 2022-12-02

Brak ich wystarczającej liczby (tylko 3% miejsc parkingowych w UE posiada certyfikat bezpieczeństwa) ogranicza atrakcyjność tego zawodu, uniemożliwiając sektorowi przyciąganie nowych kierowców.

Partnerzy społeczni IRU i Europejskiej Federacji Pracowników Transportu uważają, że trwająca rewizja rozporządzenia w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) ma kluczowe znaczenie dla unijnego systemu transportowego, szczególnie dla sektora transportu drogowego. Kluczowe znaczenie będzie miało wyrażenie przez państwa członkowskie zgody na pragmatyczne i terminowe rozwiązania.

Należy poprawić dostęp przewoźników do istniejących multimodalnych terminali towarowych i węzłów pasażerskich. Ponadto należy zagwarantować dostępność infrastruktury paliw alternatywnych. Ponieważ problemy te pozostają nierozwiązane, firmom transportowym trudno jest zagwarantować kierowcom odpowiednie udogodnienia, których potrzebują, aby móc pracować w godnych i bezpiecznych warunkach.

Rozporządzenie TEN-T ma na celu rozwiązanie tych krytycznych kwestii. Jednak obecne podejście państw członkowskich, które unikają stawiania konkretnych terminów i proponowania rozwiązań, nie jest adekwatne w stosunku do zakresu wyzwań wymagających pilnych działań. IRU i ETF doceniają starania czeskiej prezydencji w Radzie UE, aby osiągnąć wspólne stanowisko przed końcem roku. Jednak nowe rozporządzenie w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej musi być bardziej ambitne.

Sektor domaga się stworzenia sieci bezpiecznych i chronionych parkingów dla samochodów ciężarowych w całej bazowej i rozszerzonej sieci do roku 2035 r. oraz w sieci kompleksowej do roku 2040 r. Terminy pośrednie należy wyznaczyć już na 2027 r.

W UE brakuje około 100 000 miejsc parkingowych, a bardzo niewiele z nich posiada certyfikat bezpieczeństwa. Wpływa to negatywnie na czas odpoczynku kierowców, a nawet na ich samopoczucie, a co za tym idzie na bezpieczeństwo kierowców i atrakcyjność zawodu. W unijnym sektorze transportu drogowego brakuje obecnie ponad 400 000 kierowców, a do 2026 r. liczba ta wzrośnie ponad dwukrotnie. Należy zrobić wszystko, aby zawód kierowcy był bardziej atrakcyjny.

Aby utrzymać gospodarki w ruchu, państwa członkowskie nie mogą sobie pozwolić na brak terminów, lub czekanie do roku 2050, zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, na stworzenie odpowiedniej sieci parkingów. Poprawa dostępności istniejącej sieci terminali i węzłów komunikacyjnych transeuropejskiej sieci transportowej powinna w krótkim okresie przyczynić się do rozwoju transportu multimodalnego. W perspektywie średnio- i długoterminowej przegląd rozporządzenia w sprawie TEN-T może stanowić zachętę do budowy nowych terminali i węzłów przesiadkowych.

Chociaż sektor potrzebuje bardziej ambitnych terminów niż te, które pierwotnie zaproponowała Komisja Europejska, dyskusje państw członkowskich jeszcze bardziej osłabiły propozycję Komisji. Dodatkowo terminy budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w terminalach i węzłach miejskich powinny być w pełni zsynchronizowane z Rozporządzeniem o Infrastrukturze Paliw Alternatywnych (AFIR). Należy również wyznaczyć terminy rozbudowy infrastruktury tankowania wodoru.

Ponad 75% całego lądowego transportu towarowego w Europie odbywa się drogami. Udział ten ciągle rośnie. Także drogowy transport zbiorowy osób to druga najczęściej wykorzystywana formą transportu w UE po prywatnych samochodach osobowych. Komisja Europejska szacuje, że do 2050 roku komercyjny transport pasażerski wzrośnie o ponad 40%. Biorąc pod uwagę rolę transportu drogowego w mobilności towarów i osób w UE oraz prognozowany wzrost popytu, nie da się osiągnąć celów unijnej polityki w zakresie środowiska i bezpieczeństwa bez inwestycji we wszystkie rodzaje transportu, w tym w sektorze transportu drogowego.

Źródło: IRU
grafika poglądowa
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADAR Sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels