Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Rosną niedobory kierowców zawodowych!

Utworzona: 2022-06-17


Dane z corocznego badania niedoboru kierowców przeprowadzanego przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego (IRU) wskazują, że liczba nieobsadzonych stanowisk dla kierowców zawodowych rośnie w alarmującym tempie na całym świecie.

W badaniu wzięło udział ponad 1500 firm świadczących usługi w transporcie drogowym w 25 krajach z obu Ameryk, Azji i Europy. Jak wskazuje IRU, w Europie, w ciągu roku od 2020 do 2021, niedobory wzrosły o 42%, przy czym liczba nieobsadzonych stanowisk kierowców wynosiła 71 000 w Rumunii, 80 000 w Polsce i Niemczech oraz 100 000 w Wielkiej Brytanii. W Meksyku niedobory wzrosły o 30%, osiągając 54 000, w Chinach aż o 140% do 1,8 mln. Poziom niedoborów nie zmniejszył się pomimo wzrostu zarobków kierowców w 2021 r., zwłaszcza w Europie i USA.

W tym roku, choć prognozy wskazują niewielką poprawę w Argentynie i Chinach, w większości regionów spodziewany jest dalszy wzrost niedoborów: w Turcji o 15%, w Meksyku o 32%, a w Eurazji i Europie o 40%. W ubiegłym roku w Europie 7% stanowisk kierowców autobusów i autokarów było nieobsadzonych w Europie. W tym roku przewiduje się, że odsetek ten wzrośnie do 8% w badanych krajach.

W 2021 r. we wszystkich regionach mniej niż 3% kierowców ciężarówek stanowiły kobiety, z wyjątkiem Chin (5%) i USA (8%). W transporcie pasażerskim w Europie udział kobiet wynosił aż 12%. Jednak wszystkie te wskaźniki są nadal znacznie poniżej średnich dla całego sektora transportu, zwłaszcza w Europie i Stanach Zjednoczonych, gdzie odpowiednio 22% i 28% wszystkich pracowników transportu stanowią kobiety.

W większości regionów młodzi kierowcy poniżej 25 roku życia stanowili niewielką mniejszość, 6-7% wszystkich kierowców ciężarówek. We wszystkich regionach, z wyjątkiem Chin i Meksyku, liczba starszych kierowców w wieku powyżej 55 lat jest 2-5 razy większa. W Stanach Zjednoczonych i Europie starsi kierowcy stanowią około jedną trzecią siły roboczej. Najwyższy średni wiek kierowcy (47 lat) odnotowano w Europie. Udział młodych kierowców jest jeszcze mniejszy w przypadku transportu pasażerskiego. W Europie w 2021 r. tylko 3% kierowców autobusów i autokarów miało poniżej 25 lat, czyli połowę wartości dla całego sektora transportu. Kierowcy w wieku powyżej 55 lat stanowili aż 32% siły roboczej, przy średnim wieku kierowcy wynoszącym 50 lat.

Według przewoźników drogowych obecny kryzys jest spowodowany brakiem wykwalifikowanych kierowców we wszystkich regionach, z wyjątkiem Chin i Turcji, które jako główne przyczyny podały warunki pracy kierowców i wizerunek zawodu.

Źródło: IRU
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels