Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kierowcy muszą mieć poczucie, że są ważni dla firmy

Utworzona: 2024-06-01


Opierając się na własnych doświadczeniach przedstawiciele firmy CEVA Logistics opowiadają, jak radzą sobie z chronicznym niedoborem kierowców.

Z najnowszego raportu IRU dotyczącego braku kierowców ciężarówek wynika, że w 36 krajach nieobsadzonych jest obecnie ponad 3 mln stanowisk, a prognozy wskazują, że liczba ta podwoi się do 2028 r. jeśli nie zostaną podjęte znaczące działania. Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego poprosiła Marię Rangel (menedżera ds. rekrutacji kierowców) i Pierre-Alaina Saclier (dyrektora ds. rozwoju działalności w zakresie transportu lądowego i kolejowego) z CEVA Logistics o podzielenie się ich doświadczeniem i sposobami radzenia sobie z niedoborem kierowców.

Jakie działania podejmujecie wobec niedoborów kierowców?

W latach 2021–2022 nasza firma miała poważne problemy z niedoborem kierowców w Ameryce Północnej. Od tego czasu opracowaliśmy model oparty na optymalnym udziale własnych zasobów. Polega on na korzystaniu z własnych zasobów (kierowców i ciężarówek) oraz z usług podwykonawców (wyłącznych i niewyłącznych), aby szybko reagować na zmieniające się warunki w różnych regionach i na zmieniające się potrzeby rynku. Naszym celem jest zmniejszenie ryzyka niedoborów kierowców, poprawa jakości naszych obiektów i zapewnienie kierowcom lepszych warunków pracy. CEVA jest również członkiem Europejskiej Sieci Czystego Transportu, która ma umożliwić inny model pracy, aby pomóc w rozwiązaniu niedoboru kierowców w całej Europie.

Czym jest Europejska Sieć Czystego Transportu?

Jest to inicjatywa współpracy podjęta przez trzy francuskie organizacje reprezentujące branżę energetyki, logistyki i zarządzania autostradami (Engie, Sanef i CEVA Logistics), której celem jest przekształcenie sektora logistyki długodystansowej w Europie. Chodzi o budowę i prowadzenie sieci terminali dla pojazdów ciężarowych, wyposażonych infrastrukturę paliw alternatywnych (niskoemisyjny biogaz, wodór i energia elektryczna) wzdłuż europejskich autostrada. Naszym celem w nadchodzących latach jest utworzenie sieci w całej Europie.

W jaki sposób powstanie sieci poprawi warunki pracy kierowców i pomoże w rekrutacji nowych?

Zastosowanie rozwiązań informatycznych pozwoli z optymalizować trasy i zwiększyć liczby wymian naczep podczas ładowania akumulatorów. Oznacza to, że kierowcy będą mogli pracować na krótszych trasach bliżej swoich baz macierzystych, co umożliwi im powrót do domu na noc. Nasza sieć zapewni także lepsze udogodnienia dla kierowców w terminalach.

Kiedy sieć zacznie działać?

Obecnie projekt jest na etapie sprawdzania koncepcji. Uruchomiliśmy już pięć pierwszych terminali. W ubiegłym roku ruszył projekt pilotażowy na trasie między północną a południowo-wschodnią Francją. Przez dwa lata flota 20 niskoemisyjnych ciągników kursujących na tej trasie będzie codziennie przewozić 20 naczep, przekazując i wymieniając je w pięciu terminalach. Będziemy gromadzić dane, które pomogą rozszerzyć działalność na całą Europę, w oparciu o istniejące trasy autostradowe i współpracę z kolejnymi organizacjami w miarę rozwoju koncepcji.

Co to jest program „Dock to Driver”?

Powstał on, aby zaradzić niedoborom kierowców w Ameryce Północnej w latach 2021–2022. Ma na celu przyciągnięcie młodszego pokolenia oraz kobiet poprzez umożliwienie kandydatom przejścia z funkcji magazyniera na stanowisko kierowcy i odwrotnie. Wspieramy odpowiednich kandydatów pokrywając koszty nauki jazdy i zapewniamy szkolenia w miejscu pracy pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, dzięki czemu w ciągu kilku tygodni są w stanie zasiąść za kierownicą.

Jakie są bezpośrednie korzyści wynikające z tego programu?

Po pierwsze, program obniża nasze koszty. Nieużywana ciężarówka kosztuje nas około 3000 dolarów dziennie. Dzięki naszej puli kierowców taka sytuacja nie powinna mieć miejsca w dłuższej perspektywie. Aby wyszkolić kierowców, konieczna jest jednak inwestycja początkowa. Ostatecznym celem jest stworzenie własnego sposobu pozyskiwania nowych kierowców w firmie. Program służy także wspieraniu kierowców, którzy w trakcie uczestnictwa w programie otrzymują dotychczasowe wynagrodzenie. W przypadku spadku frekwencji na zajęciach, oferujemy spersonalizowane rozwiązania. Nawiązaliśmy także współpracę ze szkołą nauki jazdy, która działa już we wszystkich naszych lokalizacjach w USA.

Czy CEVA ma jakieś inne programy nauki jazdy?

Posiadamy szeroką gamę programów. W ramach jednego z nich nasze zespoły ds. rekrutacji i bezpieczeństwa oferują możliwości kierowcom, którzy właśnie zdobyli prawo jazdy. Projekt pilotażowy tego programu realizowaliśmy w latach 2020-2021 z udziałem 40 absolwentów. Koncepcja polega na zatrudnieniu nowych kierowców, którzy właśnie ukończyli kurs nauki jazdy i zapewnieniu im szkolenia przez co najmniej 6 tygodni, podczas których zdobywają doświadczenie, umożliwiające podjęcie pracy kierowcy. Kolejny przykład dotyczy kierowców pracujących dla CEVA w krajach Beneluksu, którzy mogą pracować zarówno w Holandii, jak i na obszarze Belgii, aby móc każdego wieczoru wracać do domu. Mogą też jeździć na innych trasach i nocować w hotelach otrzymując rekompensatę za nocleg.

Jakie zmiany wprowadziliście w swoich praktykach zatrudniania, aby wspierać kierowców?

W Ameryce Północnej uprościliśmy proces rekrutacji, skracając okres onboardingu z ponad 2 tygodni do zaledwie jednego. Stworzyliśmy także stronę internetową dla kierowców, która stanowi kompleksowe źródło informacji. Poza tym, cały proces rekrutacji stał się bardziej interaktywny. Wszyscy kandydaci mogą porozmawiać z którymś z kierowców CEVA, aby dowiedzieć się, jak wygląda praca na danym stanowisku. Po zatrudnieniu każdy nowy pracownik otrzymuje program wprowadzający oraz kolegę kierowcę, który pomaga mu w razie pytań. Kierownictwo stara się osobiście spotykać z nowymi pracownikami, a rekruterzy pozostają z nimi w kontakcie, aby ułatwić integrację. Współpracujemy też z organizacjami takimi jak „Women in Trucking” i „Hiring Our Heroes” w zakresie pozyskiwania potencjalnych klientów. Dzięki tym partnerstwom w 2023 r. zatrudniliśmy 24 kobiety i 19 weteranów.

Czy możecie podać jeszcze inne przykłady najlepszych praktyk w tym zakresie?

W obecnej sytuacji głównym celem powinno być utrzymanie już zatrudnionych kierowców. Jest to tak samo ważne, jak przyciąganie nowych kandydatów. Aby utrzymać pracowników, trzeba dać im okazję do wypowiadania swoich uwag w ramach komunikacji wewnętrznej i budowania społeczności kierowców w firmie. CEVA prowadzi platformę dla kierowców (Work Hound), na której mogą wypełniać ankiety i przekazywać opinie na dowolny temat, publicznie lub anonimowo. Dzięki temu otwartemu kanałowi komunikacji kierownictwo dowiedziało się na przykład, że w jednej naczepie jest dziura, co pozwoliło szybko naprawić problem. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego kontrolować, zwłaszcza w lokalizacjach zewnętrznych, ale możemy rozwiązywać zgłaszane problemy, kontaktując się z odpowiednimi osobami i informując kierowców. Poprawiło to postrzeganie odpowiedzialności kadry kierowniczej, a wskaźniki utrzymania pracowników znacznie się poprawiły: w 2023 r. wskaźnik dobrowolnej rotacji (rezygnacji) spadł o 14%. Mamy też systemy nagród. Podczas Tygodnia Uznania dla Kierowców przyznaliśmy kilka nagród za osiągnięcia w zakresie prowadzeniu pojazdu, bezpieczeństwa oraz za najwyższe wskaźniki zadowolenia klientów. Trzej najlepsi pracownicy roku otrzymali także specjalne wyrazy uznania od kadry kierowniczej wyższego szczebla. Inne wdrożone przez nas środki obejmują ścisłe monitorowanie harmonogramów załadunku/rozładunku i wydawania dokumentów, aby skrócić czas oczekiwania kierowców. Zapewniamy również wygodne miejsca odpoczynku i prysznice w zajezdniach oraz wyjątkowo wygodne kabiny ciężarówek wyposażone w wysokiej jakości sprzęt.

Co moglibyście poradzić innym firmom?

Opierając się na naszym doświadczeniu, możemy powiedzieć, aby przyciągnąć większą liczbę nowych kierowców trzeba działać kompleksowo. Zmiany mogą być konieczne na różnych poziomach, takich jak zatrudnianie, proces wdrażania nowych pracowników oraz utrzymanie już zatrudnionych. Współpraca z odpowiednimi organizacjami może zachęcić do wymiany pomysłów i pomóc w promocji firmy w nowych środowiskach. Kierowcy muszą mieć poczucie, że są ważni dla firmy na każdym etapie swojej kariery. Bardzo cenione są systemy nagród i otwarta komunikacja.

Źródło: IRU
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
TRONIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels