Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Nie tylko transport drogowy boryka się z problemami

Utworzona: 2024-06-21


Pomimo wyzwań, jakie spowodowała pandemia, sektor transportu publicznego w dalszym ciągu świadczy wysokiej jakości usługi, dążąc do osiągnięcia zerowej emisji i poprawiając doświadczenia klientów. Sektor ten zmaga się jednak z rosnącymi kosztami operacyjnymi nowych technologii i infrastruktury, które dodatkowo pogłębiają niedobory pracowników.

W liście otwartym IRU – wraz z Europejskimi Zarządami Transportu Metropolitalnego, Europejskimi Operatorami Transportu Pasażerskiego, Eurocities, POLIS i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Transportu Publicznego – wzywa Komisję Europejską, Radę i Parlament Europejski do zapewnienia silnego wsparcia politycznego i finansowego dla sektora transportu publicznego.

Znaczenie transportu publicznego jest niezaprzeczalne - stanowi kręgosłup każdej dobrze prosperującej społeczności. Jego oddziaływanie można jeszcze bardziej wzmocnić poprzez wsparcie zakupu pojazdów zeroemisyjnych. UE i państwa członkowskie powinny zapewnić wystarczające finansowanie nowych technologii, w tym pojazdów bezemisyjnych, a także projektów infrastrukturalnych i sieciowych. Musimy chronić transport publiczny w UE i zadbać o to, aby przyszłe pokolenia mogły nadal z niego korzystać i na nim polegać powiedziała Raluca Marian, delegat generalny IRU w UE.
Patrząc w przyszłość na kadencję legislacyjną 2024–2029, sygnatariusze listu podkreślają potrzebę ponownego skupienia się na lokalnym transporcie publicznym i wspierania go, aby osiągnąć cele gospodarcze, społeczne i zrównoważony rozwój UE. Ich zdaniem, niezastąpiona rola transportu publicznego w kształtowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej zasługuje na szczególną uwagę podczas następnej kadencji.

W piśmie zaproponowano kilka inicjatyw, w tym uznanie strategicznego znaczenia transportu publicznego, opublikowanie deklaracji UE w sprawie transportu publicznego, wzmocnienie koordynacji między instytucjami UE i lokalnymi zainteresowanymi stronami oraz zapewnienie odpowiedniego finansowania nowych technologii i infrastruktury. Transport publiczny, przewożący ponad 50 mld pasażerów rocznie, jest najbardziej zrównoważoną, wydajną i włączającą opcją transportu zbiorowego, zapewniającą obywatelom dostęp do kluczowych usług, takich jak praca, edukacja, opieka i kultura.

Źródło: IRU
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels