Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

EwiSystem (SuperTacho)

Wspólny głos za bezpiecznymi parkingami: jak poprawić warunki dla kierowców ciężarówek?

Utworzona: 2024-04-27


Pracodawcy, związki zawodowe i operatorzy parkingów wzywają Komisję Europejską do utrzymania skoncentrowanego podejścia do certyfikacji, modernizacji, budowy i finansowania bezpiecznych i chronionych parkingów dla ciężarówek w UE w ciągu najbliższych trzech lat.

We wspólnym piśmie skierowanym do Adiny Vălean, unijnej komisarz ds. transportu, Europejska Federacja Pracowników Transportu (EFT), Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU) i Europejska Organizacja Bezpiecznych Parkingów (ESPORG) zaprosiły Komisję Europejską do dalszej współpracy w zakresie finansowanie bezpiecznych i chronionych parkingów dla ciężarówek (SSTPA) w Europie w latach 2025–2027.

Utworzenie sieci bezpiecznych parkingów stanowi strategiczne podejście do problemu niedoboru kierowców w UE poprzez poprawę atrakcyjności zawodu dla obecnych jego przedstawicieli i potencjalnych chętnych. Bezpieczne i chronione parkowanie ma kluczowe znaczenie dla poprawy samopoczucia kierowców i zapewnienia im godnych warunków do wykonywania zawodu.

Chociaż cieszy nas niedawny przydział funduszy unijnych na bezpieczne parkingi dla ciężarówek, istnieje znacząca szansa na rozszerzenie tej sieci w całej UE. Transport drogowy jest podstawą gospodarki unijnej. Przyciąganie i zatrzymywanie wykwalifikowanych kierowców ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i wydajności sektora transportu. Cel też można osiągnąć poprzez zapewnienie minimalnych standardów bezpieczeństwa i higieny na parkingach. Wzywamy państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne do priorytetowego traktowania warunków, w jakich pracują nasi kierowcy, jak również bezpieczeństwa i ochrony ładunków. Mamy nadzieję, że następny komisarz UE ds. transportu będzie w dalszym ciągu korzystał z silnego wsparcia komisarz Vălean i współpracował z naszą branżą na rzecz poprawy tej niezbędnej infrastruktury powiedziała Raluca Marian, dyrektor IRU ds. rzecznictwa w UE.
Źródło: IRU
Do ulubionych EwiSystem (SuperTacho)
FIRMOWY SPOTLIGHT
TRONIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels