Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Nie ma odwrotu - Euro 7 przyjęte

Utworzona: 2024-04-17


Rada Europejska przyjęła rozporządzenie Euro 7, które ustanawia przepisy o limitach emisji z pojazdów drogowych i o trwałości akumulatorów.

To ostatni krok w procedurze decyzyjnej. Przyjęty akt prawny dotyczy równocześnie samochodów osobowych, dostawczych oraz pojazdów ciężkich i ma jeszcze bardziej obniżyć emisje zanieczyszczeń ze spalin i z hamowania. Nowe rozporządzenie ustanawia również bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące okresu eksploatacji.

Lepsze i bardziej ekologiczne pojazdy

Rozporządzenie Euro 7 ustanawia przepisy o emisjach spalin z pojazdów drogowych, ale też o innych rodzajach emisji wytwarzanych np. podczas ścierania opon i hamowania. Wprowadza również wymogi dotyczące trwałości akumulatorów.

🚩 Dla samochodów osobowych i dostawczych rozporządzenie utrzymuje obowiązujące limity emisji przewidziane w ramach normy Euro 6, ale wprowadza surowsze wymogi dotyczące cząstek stałych.
🚩 Dla autobusów i samochodów ciężarowych rozporządzenie przewiduje surowsze limity różnych substancji zanieczyszczających, w tym reguluje niektóre dotychczas nieuregulowane, takie jak podtlenek azotu (N₂O).

Rozporządzenie Euro 7 wprowadza także bardziej rygorystyczne limity emisji cząstek wytwarzanych podczas hamowania (w tym specjalne limity dla samochodów elektrycznych). Zawiera też surowsze wymogi dotyczące okresu eksploatacji wszystkich pojazdów, także pod względem przebiegu.

Kolejne kroki

Rada zatwierdziła stanowisko Parlamentu Europejskiego, co oznacza, że akt ustawodawczy został przyjęty. Po tym jak podpiszą go przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Rady, zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie dwudziestego dnia po publikacji.

Data, od której rozporządzenie będzie stosowane, zależy od rodzaju pojazdu i wynosi:
🚩 30 miesięcy w przypadku nowych typów samochodów osobowych i dostawczych oraz 42 miesiące w przypadku nowych samochodów osobowych i dostawczych,
🚩 48 miesięcy w przypadku nowych typów autobusów, samochodów ciężarowych i naczep oraz 60 miesięcy w przypadku nowych autobusów, samochodów ciężarowych i naczep,
🚩 30 miesięcy w przypadku nowych układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych montowanych w samochodach osobowych i dostawczych oraz 48 miesięcy w przypadku montowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i naczepach.

Źródło: Rada Europejska
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels