Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Polski rząd przeciwny wprowadzeniu normy Euro 7

Utworzona: 2023-03-14


Według niego, zagraża ona konkurencyjności gospodarek poszczególnych państw członkowskich UE i wprowadzona w przedłożonym kształcie może doprowadzić do znacznego wzrostu ceny samochodów osobowych.

Podczas spotkania, do którego doszło w Strasburgu ministrowie Polski, Czech, Niemiec i Włoch, a także Węgier, Rumunii i Słowacji omówili tematy związane z propozycjami Komisji Europejskiej dotyczącymi zakazu sprzedaży i produkcji samochodów z silnikiem spalinowym od 2035 r. oraz wprowadzenia nowych norm emisji spalin, tzw. EURO7.

Nie można dopuścić, aby przepisy unijne doprowadziły do zwiększenia wykluczenia komunikacyjnego w państwach członkowskich. Gdyby przepisy weszły w życie w obecnie proponowanym kształcie, koszty użytkowania samochodów po stronie użytkowników znacząco by wzrosły i mniej osób miałoby możliwość korzystania z samochodów osobowych powiedział minister A. Adamczyk.
Stanowisko Polski zwraca uwagę na możliwe szkodliwe skutki społeczne wprowadzenia przepisów forsowanych przez Komisję Europejską. Te obawy są znacznie bardziej fundamentalne niż tylko odnoszące się do rodzajów paliw dopuszczalnych po 2035 r. dodał uczestniczący w delegacji wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.
Uczestnicy spotkania zgodzili się, że propozycja Komisji Europejskiej, która zakłada nałożenie nowych norm emisji spalin (tzw. EURO7), jest zdecydowanie za daleko idąca. Sprzeciw wobec tej propozycji KE wyrażony przez zdecydowaną większość uczestników rozmowy, zgodny ze stanowiskiem Polski jest wyrazem troski o mobilność obywateli Unii Europejskiej.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Euroma Maciej Działoszyński


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels