Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

17 500 € - dodatkowy koszt na każdy nowy pojazd spełniający normę Euro 7

Utworzona: 2023-05-29


Zgodnie z obecnym planem, norma Euro 7 ma zostać wprowadzona do lipca 2025 r. dla samochodów osobowych i dostawczych oraz do lipca 2027 r. dla pojazdów ciężarowych.

W listopadzie 2022 r. Komisja Europejska opublikowała propozycję nowej połączonej normy „Euro 7”, która nie tylko wyznacza bardziej rygorystyczne limity emisji niż Euro 6/VI, ale także obejmuje także emisję cząstek niezwiązanych ze spalinami (pochodzących ze zużycia hamulców i ścierania opon).

Zgodność z proponowanym rozporządzeniem na temat normy Euro 7 będzie wymagać od producentów OEM instalacji dodatkowego sprzętu oraz inwestowania w rozwój i wdrażanie nowych technologii – co wpłynie na koszty produkcji nowych pojazdów spełniających nową normę. Ponadto istnieją koszty pośrednie, takie jak zwiększone zużycie paliwa, które zwiększą całkowite koszty posiadania ponoszone przez konsumentów. Wraz z propozycją normy Euro 7, KE opublikowała ocenę wpływu jej wprowadzenia. W ocenie skutków dodatkowe koszty bezpośrednie dla pojazdów spełniających wymogi normy Euro 7 wynoszą od 180 do 450 EUR w przypadku samochodów osobowych/furgonetek i 2800 EUR w przypadku autobusów/ciężarówek.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) zwróciło się do agencji konsultacyjnej Frontier o przedstawienie niezależnej oceny dodatkowych kosztów przypadających na każdy nowy pojazd spełniający normę Euro 7 w oparciu o szacunki ekspertów branżowych oraz o porównanie ich z kosztorysami przedstawionymi w ocenie wypływu Euro 7 przedstawionym przez KE.

Średnie dodatkowe koszty bezpośrednie dla pojazdów Euro 7 (w porównaniu z Euro 6/VI) są w dużej mierze spowodowane kosztami wyposażenia i inwestycjami i wynoszą około 2 000 EUR na samochód osobowy/furgonetkę z silnikiem spalinowym i 12 000 EUR na autobus/ciężarówkę z silnikiem Diesla. ❗Szacunki te są od 4 do 10 razy wyższe niż szacunki podane w ocenie opublikowanej przez KE. W ocenie wpływu normy Euro 7 przedstawionej przez KE brakuje ważnych elementów. Oprócz kosztów bezpośrednich, eksperci branżowi zwracają uwagę na wzrost zużycia paliwa w celu spełnienia proponowanych wymogów normy Euro 7 (np. dodatkowe paliwo do rozgrzania katalizatora od zimnego rozruchu) średnio o 3,5%. Prowadzi to do istotnych dodatkowych kosztów pośrednich dla konsumentów i firm logistycznych.

Opierając się na przybliżonych obliczeniach, oznaczałoby to dodatkowe 17 500 € przez cały okres użytkowania ciężarówki, i ok. 700 € w przypadku samochodu osobowego. Już same nieuwzględnione koszty pośrednie znacznie przekraczają całkowity koszt podany w ocenie wpływu Euro 7.

Inne pomięte koszty:
📌Emisje z opon – norma Euro 7 po raz pierwszy obejmuje emisje ze ścierania opon.
📌Ograniczony wybór dla konsumentów – użytkownicy tańszych samochodów klasy podstawowej mogą napotkać znacznie wyższe ceny niż obecnie w wyniku nieproporcjonalnego wzrostu kosztów lub nawet zaprzestania produkcji niektórych modeli w tym segmencie pojazdów poniżej normy Euro 7.
📌Wyższe koszty pojazdów elektrycznych z akumulatorami – wg ekspertów branżowych koszty produkcji są wyższe o ok. 178 EUR/pojazd w przypadku samochodów osobowych/furgonetek i 750 EUR/pojazd w przypadku autobusów/ciężarówek ze względu na limity emisji innych niż spaliny i wymagania dotyczące trwałości akumulatorów.

Z związku z powyższym, przed wprowadzeniem normy Euro 7 należy dokładnie porównać koszty i korzyści jej wdrożenia. Istotne jest, aby taka analiza uwzględniała wszystkie istotne składniki kosztowe ponieważ norma Euro 7 pociąga za sobą daleko idące skutki.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LINK Sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels